• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

مصاحبه تلويزيون العربيه با مريم رجوي

26 مرداد 1393

تلويزيون العربيه روز 24مرداد 93در برنامه “نقطه نظام“ مصاحبه اين تلويزيون با مريم رجوي را پخش كرد. در اين گفتگو، اوضاع منطقه، نقش ويرانگر رژيم ولايت فقيه در داخل و خارج ايران، تحولات عراق و سوريه، افشاگري مقاومت ايران در بارة تلاش رژيم براي رسيدن به بمب هسته‌اي، ايران آينده، جدايي دين از دولت، حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي، و راه حل منطقه، مورد بررسي قرار گرفت و مريم رجوي نقطه نظرات مقاومت ايران را در اين باره ارائه كرد.

مريم رجوي در اين مصاحبه خطاب به كشورهاي منطقه خليج فارس گفت: آزادي مردم سوريه و عراق و ايران در گرو سرنگوني رژيم ولايت فقيه است ما خواهان سرنگوني اين رژيم هستيم.
 وي همچنين با اشاره به تضييع حقوق اهل سنت در عراق و ايران و ديدگاه مقاومت در بارة پيروان ساير اديان گفت: برادران و خواهران اهل سنت مثل خواهران و برادران شيعه و پيروان ساير اديان  بايستي از حقوق برابر برخوردار باشند و بايستي در حاكميت و قدرت در ايران و عراق و همة كشورهاي منطقه شريك باشند.
مريم رجوي در گفتگو با العربيه در پاسخ به سوالي پيرامون ايران آينده از نقطهنظر مقاومت ايران گفت: ايران آينده، ايراني است بر اساس رأي مردم و  بر اساس انتخاب آزادانةّ مردم.


براي خواندن مشروح مصاحبه به اين لينك مراجعه كنيد.

براي مشاهدة فيلم مصاحبه به اين لينك مراجعه كنيد.

 

عكس از فليكر