• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

خبرگزاري فرانسه: يك حكم منع تعقيب به نفع مجاهدين خلق

27 شهریور 1393

خبرگزاري فرانسه 18سپتامبر2014 -26شهريور93 ـ پاريس ـ روز چهارشنبه يك منبع قضائي گفت كه يك حكم منع تعقيب عمومي در مورد مجاهدين خلق ايران (اپوزيسيون در تبعيد) كه در سال 2003 هدف يك تور گسترده دستگيري در حومه پاريس قرار گرفته بودند، صادر شد. قاضي ضدتروريست مارك تريويديك روز سه شنبه حكم منع تعقيب را امضا كرد.

از 2011 قضات هرگونه اتهامات تروريستي در اين پرونده را مختومه اعلام كرده بودند و فقط جرم تامين مالي براي 9 نفر از 24 فرد تحت پيگرد حفظ شده بود. مارك تريويديك در سال2009 اين پرونده را از قاضي ژان لوئي بروگير، به ارث برده بود. در 17 ژوئن2003، 1300 پليس در يك عمليات گسترده عليه مقر مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران  در اورسورواز در استان پاريس، به‌كار گرفته شدند. بيش از 160 نفر دستگير شدند.
اما از 2ژوئيه 2003 در يك تصميم نادر در زمينه ضد تروريسم، دادسراي پاريس 11 فعال از جمله مريم رجوي پرزيدنت شوراي ملي مقاومت ايران ) كه مجاهدين خلق يكي از اعضاي تشكيل‌دهندة آن مي‌باشند( آزاد شدند.  
مريم رجوي در اطلاعيه‌يي اين گونه واكنش نشان داد: «اين پيروزي عدالت و مقاومت عليه زد و بند و شكست شيطانسازي و به‌رسميت شناختن مشروعيت مقاومت عليه فاشيسم مذهبي است».
قضائيه فرانسه هم چنين، مي‌پذيرد كه مقاومت مجاهدين خلق در چارچوب ارتش آزاديبخش ملي ايران و همچنين عمليات آنها در داخل ايران، حاكي از يك مقاومت مشروع و نه تروريسم است.

ديدار مريم رجوي با هانري لكرك در مقر مقاومت ايران

روزنامه پاريزين: اورسوراواز: پيروزي بزرگ مخالفان ايراني

قضاييه فرانسه منع تعقيب در پرونده 17 ژوئن را صادر و اين پرونده ننگين را مختومه اعلام كرد

عكس از فليكر