مقاله ها

مريم رجوي:دشمنِ دشمن شما دوست شما نيست

07 آبان 1393

يو اس نيوز اند ورلد ريپورت- 28 اكتبر 2014
اين اشتباه است كه فكر كنيد ايران يك هم‌پيمان در جنگ عليه گروه دولت اسلامي خواهد بود
به قلم مريم رجوي

در حالي‌كه هيولاي بنيادگرايي و افراطي‌گري وحشي تحت باندرول اسلام تمامي خاورميانه را در نورديده و بخشهاي وسيعي از جهان را به‌خطر انداخته است، يك سؤال جدي و كليدي، نقش رژيم ايران است. برخي از ناظران با اين استدلال كه «دشمن دشمن من دوست من است،»  مي‌گويند كه تهديد داعش، فراسوي اختلافات تهران با غرب بوده و اين زمينة همكاري با ملايان را ايجاد مي‌كند. اين نظرگاه كوته‌بينانه و خطرناك است. حقيقت اينست كه به‌رغم اختلافات و دشمنيهاي تاكتيكي، رژيم ايران و داعش دو روي يك سكه و مكمل يكديگر هستند.

بنيادگرايي اسلامي به مفهوم قدرت سياسي، از زمان روي كار آمدن ملايان در ايران در سال 1979 به منصة ظهور رسيد. از آن زمان، جهان شاهد وحشيگيريهايي  هم‌چون قطع دست و چشم درآوردن و قتل عام زندانيان سياسي تحت نام ”حكومت اسلامي“، بوده است. صدور افراطي‌گري و تروريسم تحت عنوان «صدور انقلاب» نيز از روز اول يكي از مميزه‌هاي حكومت ملايان بود به‌نحوي كه توسط وزارت امور خارجه به‌عنوان اولين حامي تروريسم دولتي شناخته شد.
از روز اول، عراق براي ملايان دروازة تسلط بر منطقه بود و به همين خاطر يك جنگ خانمانسوز را با شعار ”فتح قدس از طريق كربلا“ 8 سال تا شكست قطعي ادامه دادند. باز كردن درهاي عراق بر روي ملايان بعد از جنگ 2003 توسط آمريكا، زمينة تحقق آرزوهاي تاريخي آنها را فراهم كرد.  آمريكا در يك اشتباه استراتژيك با روي كار آوردن نوري مالكي،  تهران را در حاكميت عراق سهيم كرد و با خروج نيروهاي خود در سال 2011،  سياست و امنيت اين كشور را عملاً به اين رژيم واگذاركرد.
 يك مورد واضح، سكوت آمريكا در مقابل قتل عامهاي مكرر اعضاي سازمان مجاهدين در كمپهاي اشرف و ليبرتي و محاصره ضد انساني آنها در 6 سال گذشته، در حالي بود كه آمريكا  بارها در قبال امنيت و سلامتشان كتباً متعهد شده بود. بازماندگان هنوز از شرايط غير انساني رنج مي‌برند و اين در حالي است كه تهران هنوز به‌دنبال قلع و قمع آنها است.  
ملايان با گسيل فرماندهان و نيروهاي سپاه پاسداران به سوريه ، به‌همراه حمايت بي‌دريغ مالي از اسد، نقش بلاجايگزيني در حفظ رژيمش ايفا كردند. در غير اينصورت، اسد مدتها قبل سرنگون شده بود، جان بيش از 200 هزار تن  حفظ مي‌شد و زمينه‌يي براي رشد و گسترش داعش ايجاد نمي‌شد.
بي‌عملي غرب و مشخصاً ايالات متحده، در قبال جنايات اسد و جانبداري 8 سالة از مالكي در رشد افراطي‌گري نقش جدي داشته است. هم‌چنان‌كه رژيم ايران پس از سوريه و عراق و لبنان و فلسطين، حال يمن را صحنة تاخت و تاز خود كرده و با صدور انبوهي آخوند و پاسدار،  بخشهاي وسيعي از كشور را عملاً اشغال كرده است.
از عجايب اين‌كه  گسترش حضور مخرب رژيم در منطقه در حالي الست كه  رژيم به لحاظ استراتژيك در تنگنا و بيش از هر زمان آسيب‌پذير است.

در زمينة اتمي، با در پيش بودن ضرب الاجل 24 نوامبر، حكام تهران در بن بست قرار دارند.  اگر از آرزوي دستيابي به سلاح اتمي دست بكشند، از درون فرو مي پاشند و اگر به سركشي خود ادامه دهند از يك رويارويي با جامعه جهاني گريزي نخواهند داشت.
سقوط مالكي يك ضربة جدي به سرمايه‌گذاري 8 سالة ملايان بود، تكيه‌گاه اساسي اين رژيم در منطقه  و طرحهايش براي به انقياد در آوردن آن بود، درهم شكسته است.
يكسال بعد از رياست جمهوري روحاني شكافهاي دروني رژيم عميق‌تر شده است.   به‌طور فزاينده‌يي واضح است كه تنها راه ادامه بقا را در حكومت وحشت در مقابل شهروندان به جان آمده يافته است. بنا بر آخرين گزارش  دبيركل ملل متحد «اعمال حكم اعدام از جمله در رابطه با زندانيان سياسي و نوجوانان خاطي افزايش يافته است».
در چنين شرايطي براي غلبه بر بحران كنوني و جلوگيري از فرورفتن منطقه در خونريزي و نابودي بيشتر توسط بنيادگرايي اسلامي يك رويكرد جديد ضروري است:
1.     براي در هم شكستن تروريسم و افراطي‌گري در منطقه علاوه بر نبرد عليه داعش،   ضروري است از رژيم ايران و شبه نظاميان تروريستي‌اش در عراق خلع يد شود. تهران منشاء اصلي بحران نيست و نمي‌تواند بخشي  از راه حل باشد.  سهيم‌كردن اين رژيم  پرتاب طناب نجات براي ملايان در حال غرق است.
2.    نبايد اجازه داد رژيم ايران با سوء استفاده از بحران عراق امضاي توافقنامة نهايي اتمي را به تأخير انداخته يا خواستهاي خود را به آن تحميل كنند؛ هر توافقي كه شامل اجراي كامل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، توقف كامل غني‌سازي و پذيرش بازرسيهاي سرزده نباشد، راه دستيابي به بمب اتمي را باز نگاه مي‌دارد.
3.    بنيادگرايي اسلامي در دوران معاصر از ايران برخاسته و در آن نيز ريشه كن مي‌شود. حمايت از مبارزة مردم ايران عليه ديكتاتوري ديني و تضمين امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي در عراق، ضرورتهاي مبارزه عليه بنيادگرايي ديني  در سراسر منطقه است.
4.    ارائة يك برداشت اصيل و بردبار از اسلام كه مدافع تعامل، برابري زن و مرد، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي و جدايي دين از حكومت باشد، ضرورت ريشه‌كني بنيادگرايي است. تجربه و شهامت کسانی که معتقد به این آرمانها هستند و خواهان ایستادن در برابر افراط‌گرایان هستند – چه در ایران، چه عراق، چه سوریه – بایستی راهنمای ما باشد.

خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي مقاومت ايران مستقر در پاريس است كه خواهان برقراري يك جمهوري دموكراتيك، برمبناي جدايي دين از دولت و غير اتمي در ايران مي‌باشد.