• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

كنفرانس مطبوعاتي درباره لغو محدوديتهاي قضايي در فرانسه

03 مهر 1388

 

آقايان شهردار!
خانم ها, آقايان!
من همين الان مطلع شدم كه بعد از سه سال اعمال فشار و محدوديت, دادگاه استيناف پاريس امروز عليرغم اصرار قضات تحقيق, راي به همه اغلب محدوديت هاي ناعادلانه اي داد كه تحت عنوان كنترل قضايي همه دستگيرشدگان 17 ژوئن اعمال مي شد.
اجازه بدهيد ابتدا به همه خواهران و برادرانم كه سه سال از آمدن به اورسوآز و ديدار با يارانشان محروم شده بودند سلام كنم. به خانه خودتان خوش آمديد. 
من از همه وكلاي پرونده به ويژه آقاي هانري لوكلرك و قضات شريف فرانسوي سپاسگزارم.


راي امروز مايه خوشحالي است. اما در عين حال بسيار دردناك است كه سه سال بدون هيچ دليل موجه با اين محدوديت ها در فعاليت هاي مشروع و قانوني ما براي افشاي جنايات رژيم ملايان اخلال ايجاد كردند. تصميم امروز يكبار ديگر نشان داد كه اين پرونده كاملا خالي است و هر زمان در معرض قضاوت دستگاه قضايي قرار گرفته بطلان اتهامات عليه مقاومت ايران مورد تاييد دادگاه قرار گرفته است. ما خواستار آن هستيم كه اين پرونده مختومه اعلام شود و يا هر چه سريعتر جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع شود تا باقيمانده غل و زنجيرها نيز باز شود.
از روز نخست هيچ مبناي فاكتوئل و حقوقي براي اين پرونده وجود نداشته و ندارد. اتهام تروريسم بهانه اي بيش نبود. وقتي اين اتهامات به بن بست رسيد, بجاي آنكه صادقانه پرونده را مختومه اعلام كنند, اتهامات واهي مالي را مطرح كردند. اتهامات مالي نيز همانند اتهام تروريسم بي اساس است. پرونده مالي شوراي ملي مقاومت پاك است.  مسئولان ذيربط شورا همواره آمادگي داشته اند در هر دادگاهي شهادت بدهند ولي هر گز مورد استماع قرار نگرفتند. مقاومت ايران بلحاظ مالي تماما متكي به مردم ايران است. استقلال مالي ضامن استقلال عمل سياسي اين مقاومت طي ربع قرن گذشته بوده است.
17 ژوئن 2003 نتيجه سياست مماشات و در خدمت منافع كوتاه مدت ناشي از قرار دادهاي اقتصادي بود و يك اشتباه محاسبه سياسي روي رژيم ملايان بود.  شكست اين سياست كه سرمايه گذاري روي باصطلاح «جناح مدره» در درون ديكتاتوري مذهبي تروريستي ملايان بود اكنون به اثبات رسيده است.
حمله شرم آور 17 ژوئن يك تلاش ناموفق براي متلاشي كردن اپوزيسيون دمكراتيك ايران و ياري رساندن به رژيم ملايان بود.
در سه سال گذشته به بهانه تحقيقات قضايي حقوق ما پايمال شده است:
آزادي بيان ما را مورد تعرض قرار دادند.
حق سفر از من و بسياري از مقامات مقاومت را سلب نمودند
بسياري از اعضا و هواداران مقاومت را از ديدار با يكديگر ممنوع كردند
 رفت و آمد بسياري از اعضاي  و هواداران مقاومت به دفتر شوراي ملي مقاومت در اور سور اواز منع نمودند.
پول هاي مشروع اين مقاومت را سه سال است كه ضبط كرده اند. در حاليكه در ابتدا خودشان اذعان داشتند كه پول ها سالم است.
صدها هزار دلار پول شخصي و صدها كامپيوتر و تجهيزات را كه متعلق به اعضا و سمپاتيزان هاي اين مقاومت بود همچنان نگهداشته اند.
چه كسي بجز ديكتاتوري ملايان از اين محدوديت ها سود برده است؟. كسانيكه مسبب اين  بيعدالتي بزرگ هستند, امروز بايد پاسخ بدهند.
چرا براي خشنودي ملايان با نقض همه ارزش هاي انساني و دمكراتيك, مردم ايران را قرباني مي كنيد؟
چرا با ادامه پرونده همچنان در صدد محدود كردن  فعاليت هاي مشروع ما عليه فاشيزم مذهبي حاكم بر ايران  هستيد؟
چرا تحقيقات همه يك طرفه است؟ اين تلاش هاي بي وقفه براي اثبات يك اتهام بي اساس و نقض اصل برائت  براي چيست؟ حتي يك تحقيقات متقابل انجام نگرفته است. آيا اين شايسته عدالت فرانسه است؟
ما درا حترام به  حقوق بشر و حاكميت قانون با فرانسه شريك هستيم ، ارزشهايي كه فرانسه را تبديل به مهدحقوق بشر كرده براي ما نيز هميشه نمونه و الگو بوده است.
در همينجا من لازم مي دانم صميمانه ترين تشكراتم را از آقاي شهردار بكه و ديگر شهرداران والدوآز, شخصيت هاي مدافع حقوق بشر و همچنين مردم اورسوآز و استان والدوآز بخاطر حمايت هاي بيدريغشان طي اين سه سال ابراز دارم. در روزهاي سخت ژوئن 2003 شما در كنار ما بوديد و اين در تاريخ روابط مردم ايران و فرانسه ثبت خواهد شد.  من فرانسه را به اين ارزشها كه شما حامل آن هستيد ميشناسم و نه آنچه كه در 17 ژوئن رخ داد مي شناسم. من فرانسه را در ارزشهاي برابري، برادري و آزادي ميشناسم و اين است سيماي واقعي مردم فرانسه.
مبارزه ما براي استقرار آزادي است. ما معتقد به يك جمهوري كثرت گرا مبتني بر جدايي دين و دولت,  برابري كامل زن و مرد, احترام به آزاديهاي فردي, سياسي و اجتماعي, احترام به كنوانسيون هاي بين المللي منجمله در زمينه حقوق بشر, آزاديهاي مدني و زنان, مي باشيم. ما در ايران آينده از لغو مجازات اعدام دفاع مي كنيم و به آن پايبنديم.
اگر مقاومت عليه استبداد مذهبي و براي آزادي, جرم محسوب مي شود من و همه اعضا و حاميان مقاومت با افتخار اين جرم را مي پذيريم ما عزم جزم كرده ايم كه دمكراسي را در ايران مستقر كنيم و در اين مسير تا به آخر ادامه مي دهيم.
هيچ چيز نميتواند رژيم آخوندي را از سقوط محتوم خود نجات دهد.
سه سال قبل در مقابل قاضي آزاديها گفتم من روزي كه وارد مبارزه براي آزادي شدم انتظار داشتم زنداني شوم, تحت شكنجه قرار گيرم و مانند ده ها هزار زن و مرد ديگر اعدام شوم. ولي هرگز فكر نمي كردم در فرانسه هم به اين خاطر زنداني شوم. در آنجا خطاب به دادستان كه تهديد به زندان مي كرد تاكيد كردم شما مي توانيد مرا زنداني كنيد ولي نمي توانيد مرا از مبارزه براي آزادي باز داريد.
امروز هم ميگويم هيچكس نميتواند ملت ايران را از دست‌يابي به آزادي و دمكراسي بازدارد.
همانطور كه در بيانيه حقوق بشر و شهروندي  آمده است مقاومت «حق طبيعي و خدشه ناپذير» است. آري در زمانيكه ظلم بيداد مي كند مقاومت, فلسفه بود و نبود است. من مقاومت مي كنم پس من هستم. ما مقاومت مي كنيم, پس ما هستيم.  66 سال قبل در چنين روزهايي اين صداي دوگل در فرانسه طنين افكند:  شعله هاي مقاومت هر گز خاموش نخواهد شد.
دير نيست كه شعله‌هاي سركش آزادي بساط ظلم و ستم آخوندي را از ميهن اسير ما برچيند.
پايداري پرشكوه رزمندگان آزادي ايران در شهر اشرف طي سه سال گذشته و حمايت فزاينده از شوراي ملي مقاومت در سطح جهاني بهترين گواه اين حقيقت است.
متشكرم.

 

عكس از فليكر