مقاله ها

شام غريبان همزمان با قيام عاشوراي ايران

06 دی 1388


Sham Ghariban 88شب عاشورا در اقامتگاه رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در اورسوراواز، مراسمي به مناسبت شام غريبان شهيدان و قيام عاشوراي ايران برگزار شد.
در اين مراسم شماري از مادران شهيدان مجاهد خلق و گروهي از اعضا و حاميان مقاومت حضور داشتند.
در اين مراسم رئيس جمهور برگزيده مقاومت ضمن تجليل از حماسه سرخ فام عاشوراي حسيني و جنبش پرشكوهي كه پس از آن توسط زينب كبري رهبري شد، گفت خدا را شكر مي‌كنيم كه مردم و به خصوص زنان و جوانان دلير در داخل ايران با تأسي از همين الگوها و پيامها استبداد وحشي ولايت فقيه را در اوج قدر قدرتيش به زانو درآورده‌اند.

 

 خانم مريم رجوي در سخنان خود در اين مراسم قيام مردم ايران در روز عاشورا و ايستادگي آنان در برابر رژيم را بهترين گرامي‌داشت حماسه كربلا توصيف كرد.
در ادامه اين مراسم شركت كنندگان ضمن اداي احترام به شهيدان و اسيران عاشوراي حسيني، براي پيروزي قيام مردم ايران دعا و نيايش كردند.
اين مراسم با سلامها و درودها گرم حاضران به شهيدان و اسيران قيام و خروش هيهات من‌الذله به پايان رسيد.