• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

نامه به رئيس جمهور آمريكا و يادآوري تعهدات آمريكا براي حفاظت از اشرف

06 ارديبهشت 1389

 

 خانم مريم رجوي طي نامه اي به باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا با اشاره به تداوم و تشديد توطئه رژيم آخوندي و دولت مالكي عليه مجاهدان اشرف، تعهدات آمريكا  براي حفاظت از اشرف را يادآور شد و دولت آمريكا را به اتخاذ اقدامات مقتضي براي  تضمين حفاظت اشرف و خاتمه دادن  به  اين اقدامات توطئه گرانة  و برچيدن سيرك ننگين خامنه اي مالكي در ورودي اشرف فراخواند. 
در نامة مريم رجوي  كه رونوشت آن براي وزراي خارجه و دفاع آمريكا و سفير و فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق و همچنين براي دبيركل ملل متحد و نماينده ويژه اش در عراق ارسال شده آمده است: 
بدنبال حملة شكست خورده 26فروردين گذشته، روز شنبه چهارم ارديبهشت يك مقام نخست وزيري عراق كه عامل شناختة شده رژيم ايران است، به اشرف رفته و دستورات جديدي را براي اِعمال فشار عليه مجاهدان اشرف صادر كرده است

.

وي همان كسي است كه درحملات جنايتكارانه ششم و هفتم مردادماه گذشته، دستور شليك به جانب مجاهدان بي سلاح را صادر كرده بود.
مريم رجوي  يادآور شد كه مشاور سياسي  نخست وزير فعلي عراق در روزهاي اخير تصريح كرده است: «پخش كردن سرودهاي مخالف دولت ايران، بر خلاف قانون اساسي است، چرا كه تهديد عليه يكي از كشورهاي همسايه محسوب ميشود.
اين حق نيروهاي عراقي است كه با قدرت وارد شوند و آنها خوش شانس هستند كه عراق به خشونت ايمان ندارد و در هر دولت ديگر آنها با گلوله واقعي مواجه ميشدند و در لحظه آنها را نابود ميكردند».
اظهاراتي كه بوضوح نيات شوم دولت مالكي عليه ساكنان اشرف را برملا ميكند.
مريم رجوي خطاب به رئيس جمهور آمريكا تاكيد كرد: وقايع هفته هاي گذشته بازهم نشان داد كه دولت مالكي نه تنها صلاحيت و توان  وارادة  حفاظت ساكنان اشرف را ندارد بلكه همدست ديكتاتوري آخوندي در توطئه هاي سركوبگرانه عليه اشرف است.
از اين رو با توجه به موافقتنامه ساكنان اشرف با نيروهاي آمريكايي و با توجه به تعهدات بين المللي آمريكا ضروريست كه اقدامات مقتضي براي تضمين حفاظت ساكنان اشرف و تأمين حقوق آنان در چارچوب قوانين بين المللي و براي پايان دادن به كارزار كثيف رژيم آخوندي و دولت مالكي و برچيدن بساط ننگين مزدوران اطلاعات آخوندي و نيروي تروريستي قدس در مقابل اشرف اتخاذ شود.

 

عكس از فليكر