مقاله ها

هشدار به جامعه جهاني در مورد اعدام ساير زندانيان سياسي

11 دی 1389

مريم رجوي،طي نامه هايي براي دبيركل ملل متحد، رئيس جمهور آمريكا و رهبران اتحاديه اروپا، نسبت به اعدام زندانيان سياسي بيشتري هشدار داد.
وي نوشت: رژيم آخوندي كه از حمايت گسترده داخلي و بين المللي از حقوق ساكنان اشرف به شدت خشمگين و سرخورده است, در حاليكه در مواجهه با بحرانهاي عميق اقتصادي و اجتماعي و مخاصمات دروني، از اوجگيري اعتراضات مردمي وحشت دارد، در صدد است زندانيان سياسي بيشتري به ويژه خانواده ساكنان اشرف را اعدام كند.

 

جامعه جهاني در برابر يك آزمايش خطير قرار دارد. سكوت و فقدان يك اقدام متناسب جامعه جهاني, اين رژيم را در شكنجه و اعدام و كشتار جريتر كرده است. وي افزود: جامعه جهاني به ويژه شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا بايد به خاطر نقض وخيم حقوق بشر در ايران و اعدامهاي خودسرانه, اين جنايتها را قاطعانه محكوم كنند و اقدامهاي عملي و فوري عليه اين رژيم اتخاذ نمايند.
شمار زيادي از خانواده هاي ساكنان اشرف دستگير شده و برخي مانند خانم الميرا واضحان48ساله و آقايان جعفر كاظمي47ساله، محسن دانش پورمقدم67ساله و پسرش احمد دانش پور مقدم، جواد لاري55ساله و محمد علي حاج آقايي 62ساله به اعدام محكوم شده اند.
عوامل اطلاعاتي به طور مستمر  اعضاي خانواده علي صارمي را تهديد مي كنند تا مراسمي برگزار نكنند. آنها خانه صارمي را احاطه كرده اند تا از رفت و آمد مردم به اين خانه و تجمع در مقابل آن جلوگيري كنند.
در همين حال گروههاي مختلف زندانيان در گوهردشت و اوين مراسم يادبودي براي علي صارمي كه سمبل و الگويي براي آنها بود, برگزار كردند. در بند 3 زندان گوهردشت پس از اين مراسم، زندانيان سياسي را از هواخوري محروم كردند و منصور اسانلو،رئيس هيأت مديره سنديکاي شرکت واحد را به اطلاعات زندان احضار كردند و او را تهديد كردند كه برايش پرونده جديد تشكيل خواهند داد.