• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

اعتراض به مداخلة نظامي نيروهاي مالكي به شمال اشرف

14 فروردين 1390

مريم رجوي صبح امروز طي نامه هاي فوري به دبيركل و مقامات زيربط ملل متحد و همچنين  به خانم هيلاري كلينتون وزيرخارجه آمريكا، رابرت گيتس وزيردفاع آمريكا، ژنرال متس  فرمانده سنت كام و جيمز جفري سفير آمريكا در عراق، ژنرال لويد آستين فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق،  اشغال قسمتهايي از شمال اشرف با ستونهاي زرهي به دستور نوري مالكي را  خواسته برنامه ريزي شدة رژيم ولايت فقيه  براي سركوب اپوزيسيون خود در خاك عراق دانست و خواستار  دخالت فوري آنها براي  خارج شدن سريع نيروهاي ارتش عراق از اشرف شد.

 

 

مريم رجوي در نامة خود خطاب به خانم كلينتون و ديگر مقامات  آمريكا تاكيد كرد: ورود نيروهاي مسلح به اشرف كه يك منطقه خلع سلاح شده است برخلاف قوانين بين‌المللي است. و مطمئناً شما شيوه هاي قذافي و اشغال نظامي كمپ اشرف را كه هزار زن مسلمان در آن هستند نمي پذيريد. از اين رو مداخلة فوري شما براي خارج شدن نيروهاي اشغالگر نظامي از كمپ اشرف ضروريست.
مريم رجوي در همين رابطه نامه هايي براي سناتور جان مك كين، سناتور لوين رئيس كميته نيروهاي مسلح در سناي آمريكا خانم رزلهتينن، رئيس كميته خارجي كنگرة آمريكا، اد ملكرت نماينده ويژه دبيركل ملل متحد و رئيس يونامي در عراق و خانم پيلاي، كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد فرستاد و خواستار مداخلة سريع آنها براي خاتمه دادن به اشغال بخشهاي شمالي اشرف توسط قواي زرهي نوري مالكي كه نقض آشكار معاهدات بين‌المللي بويژه  كنوانسيون چهارم ژنو است گرديد. 

عكس از فليكر