• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

كتاب دوران تغيير

23 مهر 1391


براي مطالعة كتاب اينجا كليك كنيد


دوران تغيير
سخنراني مريم رجوي در گردهمايي بزرگ ويلپنت پاريس در تاريخ سوم تيرماه1391

عكس از فليكر