• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

گفتگو با كارلو پانلا رهبر حزب راديكال ايتاليا

02 آبان 1387

ديدار از رم - آبان 1387 ]

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي روز جمعه 3آبان درآخرين روز سفر خود به ايتاليا با كارلو پانلارهبرحزب راديكال ايتالياديدار وگفتگو كرد. خانم رجوي دربعد ازظهر همين روز در محل اقامت خود با خانم آميليو اسكيرو نماينده پارلمان ايتاليا از حزب دموكرات ديدار وگفتگو نمود وسپس رم را به سوي پاريس ترك كرد.

در ديدار خانم رجوي با رهبرحزب راديكال ايتاليا، هم چنين هيأتي از اعضاي برجسته اين حزب ازجمله خانم اليزابتا زامپاروتي نماينده مجلس ايتاليا, آقاي آنتونيو استانگو رئيس انجمن حقوق بشري هلسينكي‌واچ ايتاليا و دبير پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد و هم چنين آقاي سرجيو دليا رئيس انجمن بين‌المللي حقوق‌بشري «به قابيل دست نزنيد»، شركت داشتند.

رهبرحزب راديكال ايتاليا با ابرازخوشوقتي از حضور خانم رجوي در مقر اين حزب وخيرمقدم به ايشان تأكيد كرد كه حزب راديكال ايتاليا پيوسته استبداد ديني و نقض حقوق بشر درايران را محكوم و از آرمانهاي عادلانه مقاومت مردم ايران حمايت كرده است. وي گفت حزب راديكال وضعيت شهر اشرف  را پيگيري مي كند و ما بر ضرورت تضمين حفاظت و حقوق ساكنان اشرف طبق قوانين ومعاهدات بين المللي  تأكيد داريم. كما اين كه حزب راديكال و نمايندگان  اين حزب در پارلمان, پيوسته خواستار لغو برچسب ناعادلانه تروريستي عليه مجاهدين خلق ايران بوده اند واكنون كه دادگاه عدالت اروپا درحكم دوم خود بارديگر اين برچسب را باطل كرده است, ديگرهيچ بهانه يي نيست و اتحاديه اروپا بايد نام مجاهدين را ازليست اتحاديه اروپا حذف كند.

خانم رجوي در ديدار با رهبر حزب راديكال, از مواضع اين حزب در دفاع از حقو ق بشر طي سالهاي متمادي ومواضع اين حزب در محكوم كردن ديكتاتوري آخوندي, به جديد ترين جنايات رژيم عليه مردم ايران و اعدامهاي نوجوانان اشاره كرد وبا يادآوري توطئه هاي رژيم عليه شهر اشرف, از حمايتهاي حزب راديكال از مقاومت ايران و حساسيت اين حزب نسبت به نقض حقوق بشر درايران قدرداني نمود وتأكيد كردكه مردم ومقاومت ايران, هرگز دوستان وحاميان  خود را دراين شرايط سخت فراموش نخواهند كرد.

عكس از فليكر