• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

ملاقات با خانم آميليو اسكيرو

03 آبان 1387

ديدار از رم - آبان 1387 ]

رئيس جمهور برگزيده مقاومت بعد ازظهر روز جمعه 3آبان در محل اقامت خود در رم با خانم آميليو اسكيرو نماينده پارلمان ايتاليا از حزب دموكرات ديدار وگفتگو نمود. دراين ديدار خانم رجوي ضمن تشكر و قدرداني ازحمايتهاي خانم اسكيرو از مقاومت ايران, آخرين تحولات اوضاع در ايران و موقعيت مقاومت وبه خصوص توطئه  رژيم آخوندي عليه حفاظت شهر اشرف وكارزار بين المللي براي مقابله با آن را تشريح كرد.

خانم آميليو اسكيروضمن محكوم كردن اقدامات ضدانساني و توطئه هاي ديكتاتوري آخوندي, به تلاشهاي نمايندگان پارلمان ايتاليا براي تضمين حقوق مجاهدان اشرف اشاره كرد و تأكيدكردكه ما هرچه درتوانمان باشد دراين زمينه انجام خواهيم داد و رژيم آخوندي نمي تواند بالگدمال كردن حقوق بنيادين بشر و قوانين و كنوانسيونهاي بين الملي, توطئه هايش را پيش ببرد.

عكس از فليكر