• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مصاحبه ها

پنج شنبه, 12 آذر 1388 18:36

روزنامه آفتن پستن
تاريخ : 3دسامبر2009

معتقد است كه رژيم آخوندي طي يك سال آينده سرنگون خواهد شد
غرب ساده انگار وتسليم پذيراست.

رهبرمقاومت خوش بين ايران درنروژ
خانم مريم رجوي رهبر شوراي ملي مقاومت ايران ازنروژ ميخواهد كه ازبوجود آمدن يك فاجعه انساني كه درعراق درحال وقوع است جلوگيري كند. نويسنده هال ور , مونيكا استرومدال عكاس اين روزنامه بوده است.

پنج شنبه, 21 آبان 1388 00:00

سپاه پاسداران اختيارات امنيتي خود را تقويت مي‌كند
وال استريت ژورنال 21/8/1388: «بروكسل -  به‌قلم مارك چَمپيون - سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات اين كشور را به حاشيه رانده است و يك سازمان جديد تشكيل داده كه بطور مستقيم به آيت‌… علي خامنه‌اي رهبر عالي وصل مي‌باشد.
مصاحبه با تحليلگران ايراني و شخصيتهاي اپوزيسيون همراه با اعلاميه‌هاي اخير دولت؛ نشان مي‌دهد يك تغيير كه از زمان اعتراضات انبوه خياباني عليه انتخابات رياست جمهوريِ مورد منازعه ماه ژوئن كه اين رژيم آخوندي را تكان داده، در جريان بوده است.

وال استريت ژورنال  - Revolutionary Guard Tightens Security Grip
Wall Street Journal
Friday, November 13,2009

پنج شنبه, 03 مرداد 1387 23:00

ديدار از رم - مرداد 1387

از نظر رجوي هر‌گونه مذاكره‌ با رژيم‌ايران براي مردم ايران زيانبار است

تلويزيون ايتاليا شبكه دو طي گزارشي از سفر رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت به ايتاليا و در حالي‌كه ايرانيان آزاده در استقبال از رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت شعار مي‌دادند، قسمتهايي از اظهارات مريم رجوي را در پاسخ به خبرنگار خود در مقابل مجلس ايتاليا پخش كرد:

 

پنج شنبه, 09 خرداد 1387 23:00

[ پارلمان اروپا - بروكسل - خرداد 1387  ]

روزنامه لاليبر چاپ بلژيك،
 10خرداد87:


روز چهارشنبه، رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران، در چارچوب فعاليتهاي جنبش اصلي اپوزيسيون ايران براي خروج از ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا به بروكسل آمده بود. مريم رجوي كه از حكم دادگاه انگلستان قدرتمند به‌نظر مي‌رسيد، مصاحبه با لاليبر را پذيرفت.

پنج شنبه, 03 مرداد 1387 23:00

  [ ديدار از رم - مرداد 1387 ]

رجوي و استراتژي مقاومت ايـران

ايل مساجرو - 4 مرداد 1387

در چشماني شفاف و روشن كه نه از جنگ حرف مي‌زند و نه از رنج و نه از بيم كشته‌شدن، در هر لحظه ذهن آدمي را به ايران باستان و قديم مي‌برد، با اين تفاوت كه مريم رجوي با وجود دوري از خاكش، در دستهاي خود گنجي فشرده‌شده دارد و اعتقاد كامل دارد كه تنها نيست. در ايراني كه انسان را تحت نام خدا به بند مي‌كشند.
رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت ايران (پارلمان در تبعيد كه در پاريس در فعاليت است) همراه با ملتي كه هم به او ايمان دارد و هم منتظر او مي‌باشد، به‌طرف جهان در حركت است. اين ملت حركتش رو به آينده است، چرا كه ملتي است جوان كه ميانگين سن آنها 26سال است و به‌خاطر نيروي انبوه زنان كه فقط به‌خاطر زن بودن يا پيدا‌بودن مقداري از موها يا به‌خاطر خواندن آواز يا رقصيدن و حتي تنهايي قدم‌زدن، مورد اذيت و پيگيري قرار مي‌گيرند…

 

عكس از فليكر