• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مصاحبه ها

چهارشنبه, 08 خرداد 1387 00:00

 آسوشيتدپرس، 8خرداد87:
 به گفته يك شخصيت برجسته اپوزيسيون در روز سه‌شنبه، حكم يك دادگاه انگلستان ممكن است اتحاديه اروپا را مجبور كند كه جنبش اپوزيسيون اصلي ايران را به‌رغم نگراني از واكنش تهران از ليست سازمانهاي تروريستي، خارج كند.
مريم رجوي گفت او از اتحاديه اروپا انتظار دارد سازمان مجاهدين خلق ايران را ظرف چند هفته به‌دنبال صدور حكم دادگاه استيناف انگلستان از ليست سياه تروريستي خارج كند.
رجوي به آسوشيتد‌پرس گفت ما انتظار داريم اتحاديه اروپا بلافاصله مجاهدين را از اين ليست خارج كند. اين تصميم اتحاديه اروپا براساس تصميم دادگاه انگلستان است كه آن را غيرقانوني اعلام كرده است و بنابراين اتحاديه اروپا مي‌بايست كه متابعت نمايد.

پنج شنبه, 09 خرداد 1387 00:00

مريم رجوي گفت: ما قويتـرين تهديد عليه رژيم هستيم

 گروه رسانه‌يي دروستن شامل روزنامه‌هاي وست فالن پست، وست دويچه آلگماينه سايتونگ و وست فليشه روندشاو
12خرداد87

 در مقر پارلمان اروپا در بروكسل و در جلسات ديدار با نمايندگان مردم اروپا، خانمي نشسته است كه خودش را براي به زيركشيدن رژيم ملاها در تهران متعهد مي‌داند...
... اين چيزي است كه براي اتحاديه اروپا و غرب نبايد نا‌خوش‌آيند باشد. رژيم ايران برنامه مشكوك اتمي را دنبال مي‌كند، دشمن اسرائيل بوده و گروههاي تروريستي مثل حزب‌الله را مورد حمايت قرار مي‌دهد. با اين‌حال جستجو در پي گروههايي مانند حزب‌الله در ليست سياه تروريستي اتحاديه اروپا بيهوده است. ولي برعكس پيروان مريم رجوي در اين ليست قرار داده شده‌اند.
مريم رجوي، متولد 1953، يك خانم گرامي در لباس آبي، روسري سنگين و ساكن پاريس. وطنش كشوري است كه سابقاً پارس نام داشت. خانم رجوي كه در تبعيد به‌سر مي‌برد، رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران مي‌باشد. مقاومتي كه سازمان مجاهدين خلق ايران نيز يكي از سازمانهاي آن است. مجاهدين خلق از نظر اتحاديه اروپا تروريستهاي بالقوه مي‌باشند، از اينرو از سال 2002 نام آنها در ليست سياه اين اتحاديه قرار گرفته است. اما اين نام از اين پس احتمالاً مدت زيادي در ليست باقي نخواهد ماند. زيرا هر قاضي كه اين موضوع را بررسي كرده به اين نتيجه رسيده است كه: عليه رجوي و هوادارانش هيچ مدركي وجود ندارد. البته در اين اثنا شمار اين قضات زياد شده است.

 

شنبه, 11 خرداد 1387 00:00

مريم رجوي: بيست و هفت كشور عضو اتحاديه اروپا بايد از حكم دادگاه انگلستان پيروى كنند
11خرداد 87

مريم رجوي در مصاحبه اختصاصي با روزنامه لاليبر چاپ بلژيك گفت: بيست و هفت كشور عضو اتحاديه اروپا بايد حكم دادگاه انگلستان را قبول كنند و نام مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمان هاي تروريستي اتحاديه اروپا حذف كنند.

یکشنبه, 06 مرداد 1387 00:00

 [ ديدار از رم - مرداد 1387

مريم رجوي: برچسب تروريسم عليه مجاهدين محصول سياست شكست خورده مماشات با آخوندهاست 
6مرداد87

روزنامه ايتاليايي اونيتا در يك مصاحبه اختصاصي با مريم رجوي نوشت: مريم رجوي تأكيد كرد كه برچسب تروريسم عليه مجاهدين محصول سياست شكست خورده مماشات با آخوندهاست كه پس از انگلستان در ساير كشورها نيز فرو ميريزد.

 

جمعه, 10 خرداد 1387 00:00

مريم رجوي: اتحاديه اروپا بايد اشتباه بزرگ نامگذاري تروريستي سازمان مجاهدين خلق را تصحيح کند
10 خرداد 87
 
مريم رجوي در يك مصاحبه اختصاصي با روزنامه دانماركي پوليتيكن گفت: اتحاديه اروپا بايد اشتباه بزرگ نامگذاري تروريستي سازمان مجاهدين خلق را تصحيح کند و به اين بي عدالتي پايان دهد، اگر اتحاديه اروپا چنين کاري نکند در طرف ملاها قرار مي گيرد.

روزنامه دانماركي پوليتيكن باعنوان «رژيم ايران خود را براي بمب اتمي آماده مي كند»، مصاحبه خود با رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران را درج كرد و نوشت: پرزيدنت در تبعيد مقاومت ايران مريم رجوي مي گويد بعد از راي دادگاه بريتانيا، دانمارك بايد از اتحاديه اروپا به خواهد تا گروه مبارز ايراني را از ليست تروريستي اين اتحاديه خارج كند. . مريم رجوي تأكيد مي كند رژيم ايران از حسن نيت وخوش خيالي اروپا براي رسيدن به بمب اتمي سوء استفاده مي كند. مريم رجوي روسري دارد و به خاطر عقيده اش با مردان دست نمي دهد. اما او براي برقراري دمكراسي و برابري و عدالت قضايي در كشورش جان خود را به خطر انداخته است.

عكس از فليكر