• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مصاحبه ها

یکشنبه, 04 مرداد 1388 00:00

 مصاحبه اختصاصي با روزنامه آونيره، ارگان اسقفهاي ايتاليا- «پاسيونارياي ايران: حمايت از مقاومت »

مريم رجوي در جريان سفر به رم، در يك مصاحبه اختصاصي با روزنامه آونيره ارگان اسقفهاي ايتاليا گفت: مي خواهم براي پاپ يك پيام بفرستم و بگويم اسلام آن چيزي نيست كه ملاهاي حاكم بر ايران عرضه ميكنند. اسلام دين برابري، صلح، زندگي وعشق است ، ما برعكس ملاها معتقديم كه پيروان مذاهب مختلف همه باهم برادرند.

پنج شنبه, 28 خرداد 1388 00:00

 مريم رجوى؛ يك اميدوارى بزرگ، مقاومت در برابر ديكتاتورى زنده است

تلويزيون «ال ث اى» در فرانسه پنجشنبه شب28خرداد، مصاحبه اختصاصى خود با مريم رجوي را پخش كرد.
خانم رجوى دراين مصاحبه به سؤالات تلويزيون «ال ث اى» پيرامون تحولات جارى درميهنمان، قيام فراگير مردم ايران براى آزادى و عليه استبداد رو به زوال آخوندها، پاسخ داد.

سه شنبه, 30 تیر 1388 00:00

Maryam Rajavi - October Magazine - Egypt«مريم رجوي پرزيدنت  اپوزيسيون ايران: قيام تا سرنگوني رژيم ملاها ادامه دارد»

 هيچ كس به اندازه دولت تهران به آرمان فلسطين خيانت نكرده است. ما اقدام مصر را  براي پايان دادن به دخالت رژيم  ايران در فلسطين و برقراري صلح در منطقه مورد توجه قرار مي دهيم. اين چيزي است كه مريم رجوي ميگويد, مريم رجوي رزمندهاي بي نظير است, مقاومت ايران در خارج او را رئيس جمهور برگزيده ايران بشمار ميآورد..  در پرتو فعاليت سياسياش در مخالفت با رژيم در اروپا ناظران او را براي بدست گرفتن حاكميت در ايران در صورت از ميان برداشتن رژيم ملاها و بطور خاص نظام ولايت فقيه كانديدا  ميكنند.

مجله اكتبر مصر سپس سؤالات خود را  از رئيس جمهور برگزيده مقامت با سؤالي درباره قيام سراسري مردم ايران آغاز ميكند:
مريم رجوي مي گويد: در حالي كه حدود يك ماه و نيم  از آغاز قيامها گذشته، جامعه ايران توانايي خود را براي استمرار قيامها نشان داده است. در اين قيام چند حقيقت خود را نمايان كرد:
 نخست اين كه رژيم با بسيج سركوبگرانه  بسيار شديد قادر به مهار قيام نشد و اراده عمومي براي ادامه قيام بر آن پيشي گرفت. دوم اين كه شعار مرگ خامنه‌اي در قيامها رواج يافت كه بسيار مايه نگراني رژيم شد.
عدم موفقيت خامنهاي در متوقف كردن قيامها بحران درون رژيم را شديدتر كرده است. بلافاصله بعد از قيام 9 ژوئيه, منتظري در يك فتوا بطور تلويحي, خامنه اي را جائر و حكومت او را جائرانه توصيف كرد . به علاوه ساير روحانيان نيز زبان به اعتراض گشودند.

 

عكس از فليكر