• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

ديدارهاي رسمي

شنبه, 01 بهمن 1390 18:05

• جامعه جهاني بايد عراق را وادار كند كه به نقض تعهد در قبال ملل متحد، درباره اشرف خاتمه دهد
• برچسب غيرقانوني تروريستي آمريكا عليه مجاهدين باعث كشتار ساكنان اشرف و مانع انتقال آنها به كشور ثالث است و بايد بلافاصله لغو شود
• مريم رجوي: سازمان ملل نبايد در قبال نقض تعهدات عراق سكوت كند و كميسارياي عالي بايد با تعيين تكليف پناهندگي ساكنان بطور گروهي، از كشتار آنها جلوگيري و به انتقال آنها به كشور ثالث كمك كند.
• مريم رجوي شوراي امنيت را به مداخله فوري براي جلوگيري از زندان‌سازي در ليبرتي و نقض تعهدات توسط دولت فراخواند.
مريم رجوي: تحريمها عليه رژيم آخوندي، امروز به يك خواست جهاني تبديل شده است. اما تعامل دولت كنوني آمريكا و تعلل ساير دولت‌هاي غرب، اين تصميم‌ها را سست مي‌كند. براي مهار خطر اتمي رژيم اين تحريم‌ها بايد با حمايت از مبارزة مردم ايران براي تغيير رژيم همراه باشد.
روز جمعه 30دي، در يك اجلاس بين المللي در پاريس، كه به دعوت كميته فرانسوي براي ايران دموكراتيك برگزار شد، شخصيتهاي تراز اول امريكايي و اروپايي، نسبت به انتقال اجباري ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي كه دولت عراق در حال تبديل آن به زندان است، هشدار دادند.

پنج شنبه, 15 دی 1390 23:00

اجلاس پاريس ـ كارشكني عراق در مسير راه حل صلح آميز بحران اشرف و حمايت از كنفرانس پيشنهادي مريم رجوي
 به رياست نماينده ويژه دبيركل و با شركت نمايندگان آمريكا، اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا و ساكنان اشرف

•مريم رجوي: جامعه بين المللي از طريق سازمان ملل متحد و مشخصا نماينده ويژه دبيركل مي‌تواند حداقل تضمينهاي ضروري براي ساكنان اشرف را تأمين كند

در يك اجلاس بين المللي در پاريس در روز جمعه 16دي، كه به دعوت كميته فرانسوي براي ايران دموكراتيك برگزارشد، دهها شخصيت تراز اول امريكايي و اروپايي، در مورد كارشكني‌هاي رژيم ايران و دولت عراق براي تضمين راه‌حل صلح آميز در مورد كمپ اشرف، محل استقرار اعضاي اپوزيسيون ايران در عراق هشدار دادند.
اجلاس ضمن محكوم كردن اين كارشكني‌ها از پيشنهاد مريم رجوي براي تشكيل يك كنفرانس در پاريس يا بروكسل يا ژنو، به رياست نماينده ويژه دبيركل در عراق با شركت خود ايشان يا نمايندگان اشرف، مقامهاي تصميم گيرنده عراقي، سفير دانيل فيريد، مشاور ويژه وزير كلينتون دربارة اشرف؛ نماينده سفارت امريكا در بغداد براي اشرف؛ سفير ژان دورويت، نماينده كميساريا، دكتر آلخو ويدال كوادراس و استراون استيونسون استقبال و حمايت كرد.

چهارشنبه, 27 مهر 1390 18:00

 فراخوان اروپايي آمريكايي براي لغو ضرب الاجل سركوبگرانه دولت عراق براي بستن اشرف
 روز چهارشنبه 19اكتبر، در يك كنفرانس بين المللي در پارلمان اروپا در بروكسل، شخصيتهاي برجسته بينالمللي از آمريكا و اروپا، با ابراز نگراني نسبت به نيات شوم رژيم ايران و دولت عراق عليه ساكنان اشرف خواستار لغو ضربالاجل غيرقانوني پايان سال2011 براي بستن اشرف و جلوگيري از وقوع يك قتل عام ديگر شدند .
كنفرانس دبيركل ملل متحد، كميسارياي عالي پناهندگي و كميسر عالي حقوق بشر و همچنين دولتهاي غربي را به اقدامي عاجل براي تأمين حفاظت اشرف و جلوگيري از يك فاجعه انساني و وادار كردن دولت عراق به لغو ضرب الاجل تا انتقال همه ساكنان به كشورهاي ثالث فرا خواندند. كنفرانس به طور ويژه آمريكا را به خاطر عدم پايبندي به مسئوليتش در قبال حفاظت ساكنان، مورد نكوهش قرار داد و تأكيد كرد كه آمريكا در قبال وقوع يك حمام خون ديگر در اشرف به طور كامل مسئول خواهد بود. كنفرانس همچنين رئيس جمهور آمريكا و وزارت خارجه اين كشور را به حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي به عنوان اولين گام ضروري در تأمين حفاظت اشرف فراخواند.

پنج شنبه, 10 آذر 1390 09:51

 مريم رجوي خطاب به اتحادیه اروپا: شما قادريد يك راه حل صلح آميز را براي اشرف رهبري كنید و از فاجعه جلوگيري كنيد در غير اين صورت در مقابل يك خونريزي مجدد مسئول خواهید بود.
• افشای طرحهاي مشترك رژيم ايران و دولت عراق براي جابجايي ساكنان اشرف و قتل عام آنها و فراخوان به اتحاديه اروپا براي جلوگيري از يك فاجعه انساني
• جابجايي در داخل عراق بدون اينكه حفاظت محل جديد رسما توسط نيروهاي آمريكايي يا كلاه آبي برعهده گرفته شود، به كشتار منتهي ميشود و ساكنان هيچ راهي جز مقاومت ندارند
در يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي در روز چهارشنبه 30 نوامبر، شخصيتهاي برجسته بين المللي در مورد برنامه دولت عراق براي كمپ اشرف و ساكنان آن و ضرورت يك اقدام عاجل بين المللي براي جلوگيري از يك فاجعه انساني به اتحاديه اروپا هشدار دادند. اين كنفرانس مطبوعاتي در آستانه اجلاس وزيران خارجه اتحاديه اروپا كه بررسي موضوع كمپ اشرف و همچنين تحريمهاي جديد عليه رژيم ايران را در دستور كار داشت، برگزار شد.

پنج شنبه, 31 شهریور 1390 17:48

ژنو ـ 11سپتامبر2011ـ30شهريور1390
روز چهارشنبه 30شهريور ماه در مقر اروپايي ملل متحد در ژنو كنفرانسي در باره حفاظت اشرف و التزامات ملل متحد با حضور مريم رجوي برگزار شد.
در افتتاحيه اين كنفرانس كه از سوي سازمانهاي غيردولتي داراي رتبه مشورتي ملل متحد برگزار شد، آقاي ميشل ژولي دبيركل فرانس ليبرته پيامي از خانم ميتران قرائت كرد.
دانيل ميتران در اين پيام گفت: براي اشرف همه گونه حصارهاي  تازه مجازي يا نامريي اختراع كرده اند. تصور ميكنند ميتوانند به مقاومت يك خلق پايان بدهند. اما در اشرف اميد به فوريت باز ميگردد و شما مريم رجوي عزيز، اينجا آن اميد را نمايندگي ميكند.

عكس از فليكر