• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

اطلاعيه ها

جمعه, 29 اسفند 1393 23:40

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

مريم رجوي: مردم ايران سال گذشته با 5700 حركت اعتراضي بر نفي تماميت رژيم ملايان تأكيد كردند
به دست مردم و مقاومت ايران، كهنگي و تاريكي نظام ولايت فقيه از ايران زدوده مي شود
 مريم رجوي، فرارسيدن بهار و آغاز سال نو ايراني را به عموم مردم ايران تبريك گفت و براي آنان سالي سرشار از موفقيت عليه فاشيسم ديني حاكم آرزو نمود. وي خاطرنشان ساخت:بي ترديد دير نخواهد بود كه كهنگي و تاريكي نظام ولايت فقيه از ايران زدوده خواهد شد و بهار آزادي و حاكميت مردم و برابري و عدالت در ايران خواهد رسيد.

جمعه, 29 اسفند 1393 07:42

مريم رجوي، حمله وحشيانه و انزجار برانگيز به موزه باردو را قوياً محكوم كرد و عميقترين همدرديهاي مردم و مقاومت ايران را به مردم و رئيس جمهور تونس ابراز مي دارد.
وي تأكيد كرد كساني كه اين جنايت را طراحي كرده اند، در صددند از مردم تونس كه بنيادگرايي و افراطيگري تحت نام اسلام را قاطعانه رد كردند، انتقام بگيرند. وي افزود كشتار غيرنظاميان و بيگناهان از هر مليتي و به هر بهانه‌يي جنايت عليه بشريت است و وقتي اين جنايت تحت نام اسلام دين رحمت و رهايي انجام مي‌شود، به طور مضاعف غيرقابل قبول است.

یکشنبه, 17 اسفند 1393 21:21

برلين: كنفرانس «زنان، پیشتاز مبارزه علیه افراطی گری اسلامی»

روز يكشنبه 8مارس، در جلسه يي به مناسبت روز جهاني زن خانم مريم رجوي گفت: كشاكش سرنوشت‌ساز كنوني به ويژه چالشهاي بزرگي  كه در يكسال گذشته عليه زندگي و سرنوشت زنان مسلمان و عرب   به خصوص در سوريه و عراق به وجود آمده،  موجب شده كه مسئوليت زنان از مبارزه براي كسب آزادي و برابري براي خودشان بسيار فراتر برود. امروز نجات تمام جوامع منطقه از شر بنيادگرايي بصورت يك رسالت بزرگ بر دوش زنان قرار دارد.
اين جلسه با شركت شخصيتهاي سياسي و فعالان حقوق زنان از كشورهاي مختلف از جمله آمريكا، كانادا، فرانسه، آرژانتين، اسپانيا، ايتاليا، فنلاند، پرتغال، روماني، آلباني، فلسطين، الجزاير، سوريه، مصر، مراكش، اردن، تونس، بحرين، كردستان عراق، آلباني، تاجيكستان، هند، پاكستان، مالديو، در دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در برلين برگزار شد.
 

پنج شنبه, 28 اسفند 1393 11:22

اطلاعية دبيرخانه شورا
اجلاس مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روزهاي 23و 24اسفند با حضور رئيس جمهور برگزيدة شورا برگزار شد.

1-خانم رجوي درسخنان افتتاحية خود از مصدق بزرگ به مناسبت سالگرد ملي شدن نفت تجليل كرد و گفت: «ما اجلاس مياندورهيي شورا را در آستانة 29 اسفند يعني سالروز ملي شدن صنعت نفت ايران توسط مصدق فقيد برگزار مي كنيم. پيروزيي كه به همت دكتر مصدق تحقق يافت و در همة فراز و نشيبها چراغي فرا راه تاريخ ايران شد. به قول مسئول شورا، دكتر مصدق در پيروزي، صنعت نفت را همراه با افتخار و استقلال به مردم ايران برگرداند و در روزي كه هدف توطئة ارتجاع واستعمار قرار گرفت گنجينه‌يي از ارزشهاي مبارزاتي بجاي گذاشت كه به سرفصلي جديد رهنمون گرديد».

شنبه, 16 اسفند 1393 18:57

 فراخون مريم رجوي به تقويت جنبش عليه بنيادگرايي، دشمن اصلي برابري و صلح و امنيت جهاني

روز شنبه 7 مارس شركت كنندگان در يك گردهمايي عظيم در برلين به مناسبت روز جهاني زن، تحت عنوان «براي بردباري و برابري عليه بنيادگرايي و زن ستيزي» تأكيد كردند كه پيشروي آرمان برابري در جهان، امروز با مانع بنيادگرايي اسلامي مواجه است كه با نسل‌كشي، تروريسم و تبعيض، تمام منطقه و جهان را به خطر انداخته و بيش از همه با زنان دشمني دارد. آنها تصريح كردند تنها راه حل اين بحران اتكا به نيروي زنان و جنبش مقاومتي است كه به نيروي زنان و رهبري آنان اعتقاد داشته باشد. آنها همچنين به اتخاذ يك استراتژي همه جانبه با تمركز روي رژيم ايران به عنوان كانون بنيادگرايي اسلامي، حمايت از مسلمانان دموكرات و جلوگيري از دستيابي رژيم ايران به سلاح اتمي فراخواندند.

عكس از فليكر