• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

پيامها

پنج شنبه, 28 دی 1391 13:57

فضيلتهاي انساني و اخلاقي لرد تارسم كينگ، شعلهيي است كه هرگز خاموشي نخواهد پذيرفت


مريم رجوي، درگذشت نابهنگام لرد كينگ را به مردم و پارلمان انگلستان، گروه پارلماني بريتانيايي ايران آزاد و به ويژه همسر او خانم مُهيندر سون راج تسليت گفت و افزود: با فقدان او جامعه بريتانيا صداي راستين دمكراسي و مردم ايران و فرزندان مجاهدشان در اشرف و ليبرتي يك حامي بزرگ را از دست دادند.
سخنان او را از ياد نميبريم كه ميگفت « در درازمدت اين به سود همه است كه مردم براي آزادي و آنچه حق آنهاست قيام كنند. ديكتاتورها يكي پس از ديگري خواهند رفت و نسلهايي كه براي آزادي جنگيدهاند، بر سر كار خواهند آمد».

دوشنبه, 18 دی 1391 12:25

درگذشت مادر مجاهد شهربانو معصوميان(مادر گرگاني) را به خانوادههاي محترم معصوميان و محسن طاهري و به مردم بابل تسليت ميگويم.
مريم رجوي با درود به روان پاك مادر گفت: چنين زناني و نسل در نسل فرزندان آنها كه با ايماني استوار در برابر رژيم ولايت فقيه قيام كردهاند، افتخار مردم ايران و نشانه پيروزي محتوم آنان هستند.
خانم شهربانو معصوميان كه در نبردهاي مجاهدين با رژيم خميني در دهه شصت همرزم آنان بود و از سه دهه پيش تاكنون به رغم بيماري همه جا در كنار مجاهدين و مقاومت ايران ايستادگي ميكرد، از مظاهر شرف و پايداري زنان سرفراز ايران است كه عهد كردهاند ايران را از لوث وجود رژيم آخوندها پاك و پاكيزه كنند.

دوشنبه, 04 دی 1391 16:53

هموطنان‌ عزيز مسيحي! مسيحيان‌ ارجمند حامي مقاومت ايران در سراسر جهان!
عيد كريسمس، ميلاد خجستة عيسي مسيح(عليه‌السلام) و آغاز سال 2013 را به همة شما تبريك ميگويم.
سلامهاي بيپايان به عيسيبن مريم، پيامبر بزرگ خدا، كه در تاريكترين زمانهها روشنايي بخش جهان‌ بشري شد و در لحظهيي كه شعلههاي اميد ستمزدگان رو به خاموشي بود، بشارت پيروزي داد.
پيامبري برخاسته از ميان‌ ماهيگيران، دهقانان و بردگان جليله، كه به قول علي(ع) « بالشش سنگ، جامهاش زبر، طعامش خشن و خورشَش گرسنگي بود» .رسالتش اين بود كه « آخريها بايد اوليها شوند». چكيدة « تورات و تمام كُتُب انبيا» را در اين رهنمود جاودان ميديد كه « آنچه ميخواهيد ديگران براي شما بكنند، شما همان را براي آنها بكنيد».
و « تمام احكام خدا و گفتار انبيا» را  در اين دو حكم خلاصه كردكه: «خدا را با تمام قلب و جان و عقل دوست بداريد ... و همساية خود را دوست بداريد همان اندازه كه خود را دوست داريد».
و سلام بر مريم عذرا،  الگوي جاودان‌ رهايي كه بقول قرآن « خداوند او را به نيكويي پذيرفت و به شايستگي او را پرورش داد». و «فرشتگان به او گفتند: اي مريم، خداوند به تو كلمه و وجودي از طرف خود، بشارت ميدهد كه نامش مسيح، عيسي بن مريم است». سلام به بزرگ زن‌ توحيد و انقلاب، كه به بن بست زمانه، نه گفت و به رهايي نوع انسان آري گفت، و نويد بخش آزادي از زنجير استثمار و بندگي گرديد.پنج شنبه, 14 دی 1391 16:10

با كمال تأسف مطلع شديم كه خانم اختر فرشيد (بهنام )، مادر مجاهدان شهيد محسن و مجتبي فرشيد، در پي تصادف اتومبيل در تهران درگذشت.
او كه از مادران پرتلاش در پيگيري آرمان و راه فرزندان شهيدش بود، در اوايل دهه 60 مدتي را درزندانهاي ديكتاتوري آخوندي به سر برد،  و 4 تن از فرزندان و نوه هايش از مجاهدان اشرفي در كمپ ليبرتي در عراق هستند.
مريم رجوي، با درود به روان پاك مادر اختر فرشيد، درگذشت او را به همه خانوادههاي مجاهدين و حاميان مقاومت ايران در داخل و خارج كشور و به ويژه به خواهر مجاهد فتانه فرشيد و به آقاي حسين فرشيد عضو شوراي ملي مقاومت و بقيه اعضاي خانوادة محترم ايشان تسليت گفت.

 

دوشنبه, 04 دی 1391 16:49

با درود به روان پاك مجاهد صَديق بهروز رحيميان، كه يك شب قبل از ميلاد عيسي مسيح(ع) به شهادت رسيد.با جلوگيري تعمدي دولت عراق از بستري شدن او در بيمارستان كه موجب شهادتش شد، در حقيقت اين مجاهد خلق را به صليب جفا و جنايت كشيدهاند. سلام بر بهروز كه در بيماري و شهادت نيز با ظالمان و جباران به نبرد برخاست.
نمونة والايي از نسل مجاهدت و پايداري كه بدون كمترين چشمداشتي همه سرمايههاي انساني و معنوي و مادي خود را براي رهايي و نجات ملت ايران نثار كرده و استقامتي كه تا سرحد طاقت انسان به خرج ميدهد، از آيات روشن پيروزي محتوم بر رژيم ولايت فقيه است.

عكس از فليكر