• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

پيامها

شنبه, 18 آذر 1391 16:24

مريم رجوي با درود به روان خانم پرديس مليحي او را يك اشرف نشان صديق توصيف كرد كه در يك دهه گذشته در همه مصافها و پيكارهاي نفسگير در دفاع از اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران و در كارزار حذف بر چسب تروريستي با روي گشاده در صف مقدم ايستاده بود و درآمد شغل آموزگاري‌اش را نيز به تأمين مالي جنبش مقاومت اختصاص ميداد و تا آخرين ساعت حيات، قلبش در سوداي آزادي مردم ايران ميتپيد.

دوشنبه, 13 آذر 1391 11:59

آقاي رئيس، نمايندگان محترم، دوستان عزيز!
از جانب مردم و مقاومت ايران و از سوي مجاهدان آزادي در ليبرتي و اشرف به شما سلام ميكنم و براي كنفرانس شما آرزوي موفقيت ميكنم.
از كميته پارلماني بريتانيايي ايران آزاد به خاطر برگزاري اين كنفرانس تشكر ميكنم. همچنين مايلم قدرداني خودم را نثار جامعه حقوقدانان انگليس و هيات مديره كانون وكلا و تمامي وكلا و حقوقداناني كه از مقاومت ايران در نبرد حقوقياش دفاع كردند، بنمايم.

یکشنبه, 16 مهر 1391 23:00

خواهران و برادران عزيز
مجاهد خلق غلامحسين كامبيز اشرفي(سليمان)  از ميان ما پر كشيد.
شهيد و صديق  مجاهد و موحد.
انساني پاك و يگانه و صميمي كه اكنون به جاودانه‌ فروغ‌هاي آزادي پيوسته است.
شهادت مجاهد خلق سليمان را به خانوادة محترم اشرفي و همة خانواده‌هاي دردمند  تسليت ميگويم. به همة شما كه از شهادت ناگهاني سليمان، دل‌هايتان به درد آمده است تسليت مي‌گويم. و به خواهران و برادرانش در اشرف و ليبرتي كه بخاطر از دست دادن‌ چنين گوهري متأثر شده‌اند تسليت مي‌گويم.
تحمل داغ و درد از دست دادن‌ سليمان يا قهرماناني كه در 19 فروردين و شش و هفت مرداد به شهادت رسيدند بخشي از بهايي است كه شما براي آزادي‌ مردم ايران مي‌پردازيد.
روزها و ماه‌ها و سالها مي‌گذرد همه چيز دگرگون مي‌شود و از يادها مي‌رود اما آنچه مي‌ماند نيكي‌ها و صميميت‌‌ها، و فداكاريهاست.
از اين نظر سليمان و وارستگي و فروتني او هميشه ماندگار و از يادنرفتني است.
مجاهدي كه عطر صفا و صميميتش صلابت و استحكامش، مايه‌گذاري و مجاهدتش ديگران را تحت تأثير قرار مي‌داد و هر جا كه بود محبت و يكدلي برمي‌انگيخت.
گواهي مي‌كنيم كه از آغاز جواني كه به صفوف مجاهدين پيوست تا لحظة شهادت همة هستي‌اش را در مجاهدت و مبارزه براي آزادي‌ مردم ايران گذاشت.
گواهي ميكنيم كه واقعاً گوهر بي‌بديلي بود از آنها كه همچون پاره‌يي از وجود مسعود   در همه حال به تعهدات‌ آرماني‌‌ خود و به ارزش‌هاي انقلاب دروني‌ مجاهدين مؤمن و وفادارند.
گواهي مي‌كنيم كه هيچگاه براي خود چيزي نخواست. يكسره د‌ر پي‌ تعهد بزرگ انقلاب و سازمانش بود و از مظاهر نسلي بود كه خود را فداي انتخاب آزادانة مردم ايران كرده‌اند.
حالا سليمان ‌‌در ميان ما نيست. او نزد رضا و مهرداد رفت. نزد جاودانه‌فروغها و همة آنها كه ماية سرفرازي مجاهدين و مردم ايرانند.
بله، خوشا ملت ايران كه چنين سرداران و فرزنداني دارد كه در سياهترين شبهاي تاريخ ايران، در هنگامي كه سركوب و ديكتاتوري همه جا را سياه و سرد و سخت و خاموش كرده بود، جسارت قيام‌كردن، فرياد كشيدن، مبارزه كردن، قيمت دادن  و ايستادگي و پايداري را نه تنها خودشان داشتند. بلكه آنرا ترويج كرده و گسترش دادند.
بله سليمان به ظاهر نيست اما يادش و اثرش باقي است و هميشه ماندگار خواهد بود و ارزش‌هايي كه در اين مبارزه خلق كرد، الگويي براي همة خواهد شد.
درود و رحمت خدا بر او باد.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمئنه
ارْجعي إلَى رَبكْ رَاضيه  مَّرْضيه  

جمعه, 12 آبان 1391 21:27

فراخوان به اعلام ليبرتي بعنوان كمپ پناهندگي
محكوميت جنايات خامنهاي ـ مالكي عليه اشرف
آقاي رييس،
پروفسور دهان، رييس گروه هلندي دوستان ايران آزاد،
أقاي هري فن بومل،
آقاي پيتر امت زيخت،
آقاي بويمر و ساير پارلمانترهاي هلندي و شخصيتها،
كنگرسمن پاتريك كندي،
سرهنگ مارتين،
آقاي خوان گارسس،
دوستان و برادران سوري عزيز،
خانمها و آقايان!
اجازه بدهيد كه از اعضاي برجسته اين پنل بخاطر توجهتان به مسأله ايران و حمايت‌تان از مقاومت ايران براي آزادي و دمكراسي قدرداني كنم.
در سه دهه گذشته، كم‌تر مقطعي پيدا مي‌شود كه اوضاع ايران تا اين حد بحراني باشد:
سقوط اقتصادي با تورم 50 درصدي، بيكاري 30 درصدي و افت 75 درصدي ارزش پول كشور، جنگ قدرت در هيأت حاكمه،
فشار نارضايتي‌هاي جامعه، و چشم‌انداز سرنگوني حكومت سوريه، مهم‌ترين متحد استراتژيك رژيم.
همه چيز نشان مي‌دهد كه ايران آماده تغيير است.

سه شنبه, 25 مهر 1391 18:19

كلود شسون وزير خارجه فرانسه در دوران رياست جمهوري فرانسوآ ميتران، كميسير پيشين اتحاديه اروپا و از حاميان ديرين مقاومت ايران، درگذشت.
او چه در سالهاي تصدي وزارتخارجه فرانسه و چه در دوراني كه رئيس گروه نمايندگان فرانسوي پارلمان اروپا بود، در ملاقاتهاي متعدد با رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي و در سالهاي بعد با مريم رجوي، همبستگي خود را با آرمانهاي مردم ايران در نيل به آزادي و دمكراسي ابراز كرده بود.
مريم رجوي، با اظهار تأسف از فقدان آقاي كلود شسون، وزير امور خارجه فرانسه در دوران زمامداري فرانسوا ميتران فقيد، او را يكي از نامداران فراموشي ناپذير سياست و ديپلماسي فرانسه توصيف كرد كه با درك عميقي از تهديد بنيادگرايي و ارتجاع حاكم بر ايران، در هنگام وزارتش، ديپلماسي فرانسه را رودرروي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران رهبري كرد.

 

عكس از فليكر