• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

انعكاسات خبري

چهارشنبه, 08 خرداد 1387 00:00

پرس آسوسيشن: فراخوان به اتحاديه اروپا در باره اپوزيسيون ايران
يك چالش حقوقي از طرف دولت توسط دادگاه استيناف مردود خوانده شد و جكي اسميت وزيركشور را وا داشت كه با خارج كردن مجاهدين از ليست انگلستان موافقت كند
ديويد وون گفت: جنگيدن براي اين پرونده «افتخار بزرگي» بوده كه نصيبش شده است. وقتي يك پرونده برحق داريد، پيروزي ساده است
لرد كلارك: سازمان مجاهدين سازمان دموكراتيك ايران است

شنبه, 08 تیر 1387 00:00

[ گردهمايي 70,000 نفره ايرانيان در ويليپنت فرانسه- تير1387 ]


فيگارو 8تير87
اپوزيسيون ايران دهها هزار نفر را گرد آورد تا از اتحاديه اروپا بخواهد مجاهدين را از ليست تروريستي خارج كند
اپوزيسيون ايران در خارج كشور امروز دهها هزار نفر را در نزديكي پاريس گردهم آورد تا از اتحاديه اروپا درخواست كند كه سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج سازد. اين گردهمايي تنها چند روز پس از تصميمي درهمين راستا از طرف لندن مي‌باشد.
هيأتهاي پارلمانترهايي از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق و اردن در اين گردهمايي كه به گفته برگزاركنندگان 70هزار نفر را گردهم آورده، شركت داشتند. برگزاركنندگان تأكيد كردند كه «سه روز مانده به برعهده‌گرفتن رياست اتحاديه اروپا توسط فرانسه» اين گردهمايي «به‌طور خاص معني‌دار مي‌باشد». برگزاركنندگان مي‌گويند: «به‌عنوان رياست اتحاديه اروپا، فرانسه نقش كليدي در بحران ايران ايفا مي‌كند».
سخنرانان در حمايت از يك ايران «آزاد و دموكراتيك» سخن گفتند و از دولتهاي اروپايي و آمريكايي خواستار اين شدند كه به اپوزيسيون ياري برساند تا «تغيير دموكراتيك» را در ايران محقق سازد.

دوشنبه, 11 آذر 1387 00:00

ماهنامه آفريقا آسيا

شماره دسامبر 2008  

 

مريم رجوي , يك پاسيونارياي ايراني

شنبه, 05 مرداد 1387 23:00

ديدار از رم - مرداد 1387 ]

خبرگزاري آنسا: ايران ـ رجوي:رژيم ايران بنيادگرايي صادر مي‌كند و اين خطري براي همه محسوب مي‌شود
خبرگزاري آنسا 2مرداد87
 «صدور بنيادگرايي از جانب رژيم ايران و احمدي‌نژاد، اكنون فقط يك تهديد براي خاورميانه نيست بلكه يك خطر عاجل براي دنياي اسلام و همه دنيا مي‌باشد». اين سخنان را مريم رجوي، رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت ايران در رم اعلام كرد.
رجوي ادامه داد: «اين تهديد صد بار از بمب اتمي كه رژيم در حال به دست‌آوردن آن است، خطرناكتر مي‌باشد».
خبرگزاري آنسا در خبر ديگري كه از ديدار رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت در روز چهارشنبه 2مرداد منتشر كرد نوشت:
رجوي: آفرين بر ايتاليا، قاطعيت عليه رژيم تهران لازم است.
«فكر مي‌كنم كه ايتاليا رفتار جديدي در قبال رژيم ايران اتخاذ كرده‌است. سياستي قاطع- مردم ايران از رفتار دولت ايتاليا در زمان مسافرت احمدي‌نژاد بسيار استقبال كردند». احمدي‌نژاد براي شركت در فائو در ماه ژوئن به رم آمده بود. اين سخنان را مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران كه براي يك سري ديدارها به ايتاليا آمده بود گفت.

 

عكس از فليكر