• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

انعكاسات خبري

یکشنبه, 20 بهمن 1392 16:49

وال استريت آنلاين-يک کنوانسيون ايرانيان خارج از کشور از چهار قاره جهان، براي سرنگوني رژيم آخوندي و ايجاد يک جمهوري دموکراتيک بر اساس جدايي دين از دولت که به آزاديهاي فردي و سياسي احترام مي‌گذارد، برگزار شد.

کنوانسيون جهاني جوامع ايراني در آستانة سي و پنجمين سالگرد انقلاب ضد سلطنتي برگزار شد. حاضران شامل نمايندگان بيش از ۳۰۰ انجمن از سراسر جهان مي‌شدند.

یکشنبه, 20 بهمن 1392 16:47

يك اطلاعيه شوراي ملي مقاومت ايران اعلام كرد كه نمايندگان 300 انجمن ايراني از اروپا، ايالات متحده و استراليا روز شنبه در پاريس گردهم آمدند تا رژيم ملاها را افشا كنند.

بر اساس اطلاعية شوراي ملي مقاومت، در پايان اين اولين «كنوانسيون عمومي»، نمايندگان اين انجمنها كه متشكل از دانشگاهيان، پزشكان، معلمين، روشنفكران مي‌باشند، قطعنامه‌يي تصويب شد كه طي آن آنها حمايت خود را از «سرنگوني ديكتاتوري مذهبي در تماميتش به مثابه تنها راه استقرار آزادي و يك جمهوري دموكراتيك در ايران مبتني بر جدايي دين از دولت» ابراز نمودند.

سه شنبه, 01 بهمن 1392 17:19

شوراي ملي مقاومت ايران كه سازمان مجاهدين خلق اپوزيسون اصلي ترين تشكيل دهنده آنست ”دخالت گسترده” رژيم ايران در سوريه را محكوم كرد.
پرزيدنت شوراي ملي مريم رجوي در يك كنفرانس در مجلس سناي فرانسه گفت جامعه بين المللي بايد روي مشكل اصلي متمركز شود كه آن خود را در دخالت گسترده رژيم ايران در سوريه نشان ميدهد.

سه شنبه, 01 بهمن 1392 17:25

آنسا – پاريس، 21 ژانويه – در آستانه كنفرانس صلح ژنو 2، مريم رجوي رهبر شوراي ملي مقاومت ايران، اعلام ميكند كه تنها راه حل براي پايان دادن به ديكتاتوري وحشي حاكم بر سوريه، بيرون انداختن رژيم ايران از آن كشور است.

سه شنبه, 01 بهمن 1392 17:15

شوراي ملي مقاومت ايران، كه مجاهدين خلق ايران اصلي ترين عضو آن هستند، روز سه شنبه در پاريس «دخالت گسترده» رژيم ايران در سوريه رامحكوم كرد.
همزمان با شروع كنفرانس صلح ژنو2، چهارشنبه در شهر مونتوروي (سوئيس)،
خانم رجوي، رئيس شوراي ملي مقاومت، در يك كنفرانس در سنا گفت: جامعه بين المللي «بايد بر سر مسئله اصلي يعني دخالت گسترده رژيم ايران در سوريه، تمركز كند.»

عكس از فليكر