• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنرانيها

سه شنبه, 11 آذر 1393 17:44

سخنراني در كنفرانس«مسلمانان متحد عليه سوء استفاده افراط گرايان از اسلام

دوستان عزيز!
از ابتكار «كميتة مسلمانان فرانسه براي دفاع از اشرفيان» و مجاهدين خلق ايران قدرداني مي‌كنم. آقايان شيخ خليل مرون، شيخ داهو مسكين و توفيق سبطي كه از رهبران شايستة جامعة مسلمانان فرانسه هستند، با تشكيل اين كميته،قدم مهمي در حمايت از پيروان حقيقي اسلام و مقابله با نيروهايي برداشته‌اند كه تحت نام اسلام به دشمني با اسلام برخاسته‌اند.
تشكيل اين كميته، همزمان با وقايع مهمي در جهان اسلام و مشخصاً در خاورميانه است؛ وقايعي كه تأثير بين‌المللي عميقي گذاشته است.
وقوع جنايتها‌ي هولناك داعش و شبه‌نظاميان وابسته به رژيم ايران در عراق و سوريه تحت نام اسلام، ضرورت روشنگري دراين باره و اتخاذ يك سياست درست در قبال توحش و تروريسم برخاسته از بنيادگرايي را  مضاعف كرده است. به اعتقاد ما ريشه‌ و علت استمرار و تشديد اين پديده، رژيم ولايت فقيه در ايران است.

جمعه, 07 آذر 1393 15:57

تمديد مذاكرات اتمي و ارائه فرصت بيشتر  به رژيم ايران صلح و امنيت جهان را بر لبه يك پرتگاه خطرناك قرار مي‌دهد
خانمها و آقايان شهردار،
دوستان عزيز!
ابتدا مايلم از ابتكار آقايان شهردار، ژاك بوتو، ژان پير مولر و فرانسوا لوگاره، رؤساي مشترك كميتة شهرداران مدافع اشرفيها در برگزاري اين كنفرانس، تقدير ‌كنم. حمايت گستردة شهرداران و منتخبان فرانسه از مقاومت ايران و به طور خاص از رزمندگان آزادي در اشرف و ليبرتي، بيانگر تعهد شهروندان و منتخبين فرانسه به دفاع از آرمان آزادي و حقوق بشر است.

شنبه, 24 آبان 1393 19:10

اعضاي محترم خانواده ترابي،
خواهران و برادران،
 هموطنان گرامي
از حضور شما در مراسم بزرگداشت مجاهد صديق، ميريعقوب ترابي و از محبتهاي شما براي تسلي‌دادن به مجاهدين كه در سوگ از دست دادن چنين برادر و همدل و همرزمي هستند، صميمانه تشكر مي‌كنم.

پنج شنبه, 06 آذر 1393 15:29

انا لله و انا اليه راجعون
ما از آن خداييم و به سوي او باز مي‌گرديم.
خواهران و برادران، مادر عزيز رضاييها،خانواده محترم صادق!
از حضور تك تك شما در اينجا، كه ماية تسلي خاطر همة ماست، سپاسگزاري مي‌كنم. امروز براي بزرگداشت مادر نستوه و مجاهد، خانم صادق جمع شده‌ايم.
مادر مجاهدي كه در سياهترين روزهاي استبداد شاه و شيخ، به عنوان مادري پيشتاز در برابر سخت‌ترين ابتلائات، يعني شهادت فرزندان عزيزش، نه تنها خموده و گريان و متأسف نبود، به عكس، شهادت فرزندانش و همه شهدا را تبريك مي‌گفت و به همه روحيه مي‌داد.

چهارشنبه, 21 آبان 1393 18:04

سخنراني در كنفرانس پيروزي عدالت و حقانيت مقاومت ايران در مقر شوراي ملي مقاومت
خانمها و آقايان،
دوستان عزيز!
«در همه جاي جهان وقتي كه حقوق انسانها پايمال مي‌شود، و زماني كه آزادي و امنيت نيست، تنها و تنها يك راه حل وجود دارد و آن مقاومت است.
.... هر كودكي كه به قتل مي‌رسد، هر انساني كه شكنجه و اعدام مي‌شود، به ما مربوط است. در حالي كه ديگران شكنجه مي‌شوند و جان مي‌دهند، ما نمي‌توانيم با  ثروت و آزاديمان آسوده بنشينيم.

عكس از فليكر