• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنرانيها

یکشنبه, 18 آبان 1393 18:01

حضار محترم!
از اينجا به همة هموطنانم، به آنها كه در مقابل جنايت اسيد‌پاشي توسط لباس شخصيهاي خامنه‌اي عليه زنان اصفهان و ساير شهرها و به خاطر واقعة دردناك اعدام ظالمانة ريحانه جباري برانگيخته شدند، اشك ريختند، به خشم آمدند و براي سرنگوني رژيم حاكم، عزم جزم كردند، درود مي‌فرستم.
بگذاريد براي زنان و مرداني كه با شركت در اعتراضات و تظاهرات شجاعانه در اصفهان و تهران و همچنين دانشگاههاي تهران و شهرستانها، و در مراسم گراميداشت ياد شهيد قهرمان ستار بهشتي، دركنار مادر دليرش، فرياد اعتراض سر دادند و در برابر بربريت وسركوب آخوندها قد علم كردند، همه با هم يك دقيقه كف بزنيم.

شنبه, 17 آبان 1393 14:37

10 محرم 1436- 13آبان1393
بزرگداشت عاشوراي حسيني در سرزمين امام حسين عليه السلام و هر كجاي ايران و جهان، بيان عزم شما در نبرد با يزيد دوران، ملاهاي خونريز، ضددين، تير خلاص‌زن و ملاهاي اسيدپاش است. ملاهاي متجاوز به حقوق زنان و دختران، ملاهاي شقي كه روزانه دسته‌دسته جوانان ايران را اعدام مي‌كنند و از خدا نمي ترسند.

پنج شنبه, 17 مهر 1393 11:28

با سلام به دوستان و خواهران و برادران حاضر در اجلاس، و با درود به آن دسته از اعضاي شورا كه در زندان ليبرتي پايداري مي‌كنند. در فاصله بين دو اجلاس، تحولات داخلي و منطقه يي و بين المللي، شتابي فزاينده داشت و هم چنان باشتاب به جلو مي‌رود. از رخدادهاي منطقه و شكستهاي جبران‌ناپذير خامنه‌اي درعراق و سوريه، تا بن‌بست مذاكرات اتمي و تشديد انزواي رژيم كه شكست سفر آخوند روحاني به نيويورك نمونة بارزش بود.

سه شنبه, 06 آبان 1393 22:36

عصر به خير، از ديدار با يكايك شما خوشوقتم.
يك ماه و نيم پيش، قضايية فرانسه حكم منع تعقيب در مورد مقاومت ايران را در پرونده‌يي كه از ابتدا با يك معاملة سياسي شكل گرفته بود، صادر كرد. قضايية فرانسه، سه سال قبل نيز در يك منع تعقيب اوليه اعلام كرد عملكردهاي مقاومت ايران براي سرنگوني رژيم ايران، تروريسم محسوب نمي‌شود. اين احكام، اذعان آشكار به مشروعيت مقاومت براي سرنگوني استبداد مذهبي است.

یکشنبه, 06 مهر 1393 19:23

تصميم قضاييه فرانسه مبني بر منع تعقيب و خاتمة پروندة قضايي شوراي ملي مقاومت ايران و سازمان مجاهدين خلق پيروزي عدالت و مقاومت بر معامله و زد و بند و شكست كارزار  شيطانسازي فاشيسم ديني عليه مقاومت ايران است.

عكس از فليكر