كنفرانس بزرگ بين المللي در رم

28 آذر 1392

 حمايت از كارزار جهاني مقاومت ايران براي آزادي هفت گروگان اشرفي، تضمين امنيت ساكنان كمپ ليبرتي و اقدام عليه اعدامهاي خودسرانه توسط رژيم آخوندي

بعد از ظهر روز (19دسامبر 2013) شركت كنندگان در يك كنفرانس بين المللي در رم، با شركت شماري از شخصيتهاي سياسي برجسته سياسي اروپايي و آمريكايي از فراخوان مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران براي يك كارزار بين المللي حمايت كردند. اين كارزار خواستار آزادي هفت مخالف ايراني است كه از اول سپتامبر در كمپ اشرف به گروگان گرفته شده‌اند. تضمين امنيت 3000تن از مخالفان ايراني در كمپ ليبرتي در عراق و همچنين حمايت از خواستهاي زندانيان اعتصابي در سراسر ايران به ويژه توقف اعدامهاي خودسرانه كه در دوران رئيس جمهور جديد ملايان روند فزاينده يي به خود گرفته است ، از ديگر اهداف اين كارزار جهاني است.

سخنرانان ضمن محكوم كردن نقض حقوق بشر به ويژه اعدامهاي خودسرانه در ايران از دولت ايتاليا، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت خواستند تا روابط اقتصادي و سياسي با اين رژيم را مشروط به توقف حكم اعدام و بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران نمايند. علاوه بر خانم مريم رجوي، آقاي برنارد كوشنر, وزير امور خارجه سابق فرانسه, خانم ميشل اليو ماري, وزير سابق خارجه, دفاع و كشور فرانسه, لوچو مالان، عضو هيات رئيسه سناي ايتاليا، جيانو آلمانو شهردار سابق رم، كارلو چيچولي، قانونگزار سابق و رئيس مشترك «كميته ايتاليايي پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد»، سناتور اينگريد بتانكور, كانديداي رياست جمهوري كلمبيا؛ سناتور رابرت توريسلي از آمريكا؛ دكتر خوان گارسه، حقوقدان برجسته بينالمللي و مشاور سياسي سالوادور آلنده؛ طاهر بومدرا، مسئول پرونده اشرف در ملل متحد؛ خانم سويم از آلباني، ژنرال ديويد فيليپس، فرمانده و رئيس پليس نظامي سابق آمريكا و سرهنگ وسلي مارتين، افسر سابق ضدتروريسم و حفاظت نيروهاي ائتلاف و از فرماندهان سابق قرارگاه اشرف  و شماري از فرمانداران و شهرداران ايتاليايي نيز در اين برنامه سخنراني كردند.

شركت كنندگان در اجلاس با ابراز خوشحالي از حكم دادگاه اسپانيا عليه آمران و عاملان قتل عام اول سپتامبر در اشرف، از تلاشهاي خانم رجوي به خاطر پايان بخشيدن به درد و رنج صدها تن از اعضا و هواداران مجاهدين و مقاومت ايران كه به مدت 108روز در كارزار جهاني براي آزادي گروگانها دست به اعتصاب غذا زده بودند، تقدير نمودند.
سخنرانان تاكيد كردند كه قتل عام مجاهدين در اشرف و تداوم جنايت عليه اعضاي مقاومت ايران در كمپ ليبرتي و ادامه اسارت 7 گروگان اشرفي نتيجه بي عملي و سكوت آمريكا و ملل متحد نسبت به تعهداتشان در قبال اين افراد است كه تماما افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و علاوه بر اين از نظر كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد آنها به عنوان پناهندگان يا پناهجويان و افراد «مورد نگراني » شناخته شده اند.
آنان از سازمان ملل و دولت آمريكا و اتحاديه اروپا خواستند به وظايف قانوني و تعهدات مكرر خود براي سلامت و امنيت 3000پناهنده ايراني در ليبرتي عمل كنند.

مريم رجوي با اشاره به توافقنامه ژنو گفت: در حاليكه پروژه اتمي ملايان كه هيچ دستاوردي جز به يغما دادن سرمايه هاي مردم ايران نداشته، به شدت مورد انزجار مردم است و در حاليكه رژيم آخوندي در محاصره بحرانهاست، اگر 5+1 با يك سياست قاطع بر اجراي كامل قطعنامه‌هاي شوراي امنيت پاي مي فشرد، قطعاً مي‌توانست در مذاكرات ژنو، رژيم آخوندي را به توقف كامل برنامة اتمي‌اش وادار كند، اما حاميان مماشات با آخوندها و كساني كه دستهاي خونين آنها را مي فشارد، هرگز نمي‌توانند بمب را از دست آنها خارج كنند. وي افزود اين در حاليست كه ملاها بيش از هر وقت ضربه‌پذيرند؛ و اگر كشورهاي غربي به آنها امداد نرسانند مردم ايران تكليف خود را با اين رژيم، تعيين خواهند كرد.

مريم رجوي پايان‌دادن به برنامة اتمي رژيم را يك هدفِ در دسترس خواند و گفت ديكتاتوريِ حاكم در فاز پاياني است. با وادار كردن ملايان به پذيرش پروتكل الحاقي و اكسيد كردن تمام ذخاير اورانيوم و منحل كردن تمام سايتهاي اتميش، و همچنين خودداري غرب از هرگونه كاهش تحريمها تا زمان پذيرش قطعنامه‌هاي شوراي امنيت توسط اين رژيم ميتوان آن را به عقب نشيني كامل وادار كرد.

مريم رجوي تأكيد كرد: همان سياستي كه آمريكا، اتحاديه اروپا و ملل متحد را در برابر بمب سازي آخوندها، به بي‌عملي كشانده، نقض وحشيانة حقوق بشر در ايران را نيز به فراموشي سپرده و تعهدات و وظايف قانوني در باره اشرف و ليبرتي را نيز زير پا گذاشته است. سياست شومي كه با نفي حقايق مي‌خواهد دستِ قاتلان يعني مالكي و خامنه‌اي را بشويد، بي ترديد موتور يك جنايت بزرگتر را روشن مي‌كند. او هشدار داد هر اتفاقي براي مجاهدان ليبرتي بيفتد، دولت آمريكا و ملل متحد در قبال آن مسئوليت كامل دارند. آنها بايد امنيت و سلامتِ مجاهدان ليبرتي را طبق تعهداتشان تضمين كنند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
28 آذر1392 (19 دسامبر2013)