تسليت به مناسبت درگذشت آقاي ناصر ميناچي درتهران

05 بهمن 1392

باكمال تأسف مطلع شديم كه آقاي ناصر ميناچي بنيانگذار حسينيه ارشاد و زنداني سياسي در ديكتاتوري شاه، و نخستين وزير ارشاد پس از انقلاب ضدسلطنتي در دولت بازرگان كه در نهضت آزادي پيوسته از حاميان مجاهدين بود ، امروز در تهران درگذشت.

آقاي ميناچي كه  به هنگام در گذشت 82 سال داشت، در دوران ديكتاتوري شاه از مخالفان هميشگي استبداد سلطنتي بود و براي آزادي زندانيان سياسي بويژه آخرين گروه آنها تلاش ميكرد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي، درگذشت آقاي ناصر ميناچي را به همسر و فرزندان و خانواده ايشان تسليت گفت و براي آنها آرزوي صبر و شكيبايي و براي آن مرحوم، غفران و رحمت مسئلت كرد.