ورود مريم رجوي به نروژ به منظور ديدارهاي پارلماني

05 اسفند 1392

مريم رجوي براي ديدارهاي پارلماني و سياسي، وارد اسلو پايتخت نروژ شد. گزارشهاي سياسي اين ديدارها متعاقبا به اطلاع هموطنان خواهد رسيد.