• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

بازتاب گردهمايي پاريس سال 87 در رسانه ها

08 تیر 1387

[ گردهمايي 70,000 نفره ايرانيان در ويليپنت فرانسه- تير1387 ]


فيگارو 8تير87
اپوزيسيون ايران دهها هزار نفر را گرد آورد تا از اتحاديه اروپا بخواهد مجاهدين را از ليست تروريستي خارج كند
اپوزيسيون ايران در خارج كشور امروز دهها هزار نفر را در نزديكي پاريس گردهم آورد تا از اتحاديه اروپا درخواست كند كه سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج سازد. اين گردهمايي تنها چند روز پس از تصميمي درهمين راستا از طرف لندن مي‌باشد.
هيأتهاي پارلمانترهايي از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق و اردن در اين گردهمايي كه به گفته برگزاركنندگان 70هزار نفر را گردهم آورده، شركت داشتند. برگزاركنندگان تأكيد كردند كه «سه روز مانده به برعهده‌گرفتن رياست اتحاديه اروپا توسط فرانسه» اين گردهمايي «به‌طور خاص معني‌دار مي‌باشد». برگزاركنندگان مي‌گويند: «به‌عنوان رياست اتحاديه اروپا، فرانسه نقش كليدي در بحران ايران ايفا مي‌كند».
سخنرانان در حمايت از يك ايران «آزاد و دموكراتيك» سخن گفتند و از دولتهاي اروپايي و آمريكايي خواستار اين شدند كه به اپوزيسيون ياري برساند تا «تغيير دموكراتيك» را در ايران محقق سازد.

اكسپرس 8‌تير87
مقاومت ايران نزديك پاريس گردهمايي ترتيب مي‌دهد
به‌گفته دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، نزديك به 70‌هزار تن در ويلپنت نزديك به پاريس گرد هم آمدند تا خواهان اين بشوند كه سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي تروريستي حذف شود.
مجلس انگلستان روز دوشنبه تصميم گرفته بود مجاهدين را از ليست سياه خود خارج كند، امري كه اعضاي شوراي ملي مقاومت را ترغيب كرد در سطح اروپا خواهان اقدام مشابهي بشوند. مريم رجوي رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت در سخنراني خود «برچسب غير‌عادلانه تروريستي عليه مجاهدين» را محكوم دانست. وي اين نامگذاري را مسبب مشكلات متعدد براي مردم ايران و همين‌طور مردم عراق و تمامي خاورميانه دانست. سازمان مجاهدين خلق ايران، به‌رغم تصميم اعلام شده به‌نفع آن توسط دادگاه بدوي جوامع اروپايي هم‌چنان در ليست سياه اتحاديه اروپا قرار دارد.


پاريزين 8تير87
دهها هزار مخالف ايراني نزديك پاريس گرد مي‌آيند
آنها از اروپا مي‌خواهند سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خود خارج كند.
اپوزيسيون ايران در خارج روز شنبه دهها هزار تن را نزديك پاريس جمع كرد تا از اتحاديه اروپا و از ايالات متحده آمريكا بخواهد سازمان مجاهدين خلق را، چند روز بعد از تصميمي توسط لندن در اين راستا از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كنند. هيأتهاي پارلماني از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق و اردن در اين گردهمايي، كه به‌گفته برگزاركنندگان 70‌هزار تن در آن شركت كرده بودند، حضور داشتند.
رهبر اپوزيسيون، مريم رجوي، گفت: «من از شوراي وزيران اتحاديه اروپا مي‌خواهم نام مجاهدين را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج كند».


لوپوئن 8تير87
مريم رجوي «برچسب ناروا و ناعادلانه تروريستي را كه به سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت داده شده» افشا كرد
مريم رجوي، رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، نزديك به هفتاد هزار تن را در ويلپنت، در نزديكي پاريس، گردهم آورد تا خواهان خروج سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي تروريستي در اتحاديه اروپا شوند.
پارلمان انگلستان روز دوشنبه تصميم به بيرون آوردن سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سياه خود گرفت. اين تصميم اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران را بر آن داشت كه خواهان همين اقدام در سطح اروپا بشوند.
مريم رجوي، رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، طي سخنراني خود «برچسب ناروا و ناعادلانه تروريستي را كه به سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت داده شده» افشا كرد و اين برچسب را منشأ بسياري از ناملايمات براي مردم ايران و هم‌چنين براي عراق و كل خاورميانه دانست.

روزنامه سراسري مترو 6تير87
فراخوان 570پارلمانتر اروپايي: زمان تغيير در ايـران فرارسيـده است
اجتماع بزرگ ايرانيان در پاريس در 28ژوئن2008، بازتاب اراده عموم مردم ايران براي تغيير رژيم و استقرار دموكراسي و حاكميت مردم است. ما حمايت همه جانبه خود را از اين گردهمايي اعلام مي‌كنيم و همه مدافعان دموكراسي و حقوق بشر را به‌ويژه در فرانسه به شركت در آن فرا مي‌خوانيم.
اين فراخوان مي‌افزايد: ما از اتحاديه اروپا و فرانسه به عنوان رئيس دوره‌يي بعدي اتحاديه اروپا مي‌خواهيم، برچسب تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را كه توسط دادگاه اتحاديه اروپا و دادگاه انگلستان لغو شده است، براي هميشه به دور اندازد. مجاهدين ستون فقرات اپوزيسيون ايران، به‌دليل پايگاه مردمي، برنامه دموكراتيك و اعتقاد و دفاع از يك اسلام دموكراتيك و بردبار، آنتي‌تز بنيادگرايي و كليد حل مسأله ايران و ثبات منطقه است. ابتكار عمل فرانسه در موضع رئيس اتحاديه اروپا براي برداشتن قيد‌و‌بندهاي ناعادلانه عليه اين مقاومت، پاسخ به يك ضرورت براي صلح جهاني و جلوگيري از بروز جنگ و بحران بين‌المللي است.

فهرست بخشي از امضاكنندگان عبارتند از:
انگلستان: لرد كوربت، لرد آلتون، لرد آرچر، لرد وادينگتون، ديويد ايمس، آندرو مك‌كينلي و دهها تن ديگر از نمايندگان مجلسين و شخصيتها و حقوقدانان انگلستان
فرانسه: سناتور فيليپ داليه، ژاك دسالانژر، ژان پير برار، نمايندگان مجلس ملي، ژوزه بووه و شماري ديگر از نمايندگان مجلس ملي و شخصيتهاي برجسته سياسي و اجتماعي فرانسه
آلمان: ميشل بارتل، پل بودكر، آندره بري، نمايندگان مردم آلمان درمجلس و پارلمان اروپا و شماري ديگر از نمايندگان و شخصيتهاي سياسي آلمان
ايتاليا: استفانو زاپالا، رئيس هيأت ايتاليا در گروه دموكراتهاي مردم، ربرتا آنجليلي، رئيس هيأت ايتاليا در اتحاديه اروپا براي گروه ملتها، سالواتوره تاتارلا، نماينده پارلمان اروپا و شماري ديگراز نمايندگان مردم ايتاليا در مجلس اين كشور و پارلمان اروپا
اتريش: هربرت بوش، رئيس كميسيون كنترل بودجه، كارين رستاريتس
جمهوري چك: اولدريس ولاساك، ايو استرچك، پتر دوشن، ريچارد فالبر، وشماري ديگر از نمايندگان جمهوري چك در پارلمان اروپا…
اسپانيا: آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا و شماري ديگر از نمايندگان اسپانيا
دانمارك: بريتا تامپسون، موگنز كامره، وشماري ديگر از نمايندگان مردم دانمارك درپارلمان اروپا
فنلاند: پيانورا كائوپي، رئيس هيأت فنلاند در گروه دموكراتهاي مردم و شماري ديگر از نمايندگان مردم فنلاند
لهستان: يانوس اونيسكيوويچ، نايب رئيس كميسيون روابط خارجي پارلمان اروپا و شماري ديگر از نمايندگان لهستان در پارلمان اروپا،
پرتغال: پائولو كاساكا، رئيس مشترك دوستان ايران آزاد و شماري ديگر از نمايندگان مردم پرتغال
ليتواني: يوجينيوس گنتويلاس، نخست‌وزير سابق ليتواني، ويتاتاس لندزبرگيس، رئيس جمهور سابق ليتواني و شماري ديگر از نمايندگان مردم ليتواني

 

تلويزيون يورونيوز 8‌تير87

70هزار تن از هواداران تبعيدي مجاهدين در يك گردهمايي در پاريس شركت مي‌كنند
70هزار تن از هواداران تبعيدي مجاهدين خلق ايران در يك گردهمايي در پاريس شركت كردند.
سازمان اپوزيسيون ايران كه اخيراً بريتانيا نام آن را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج نموده، يك اجتماع بزرگ برگزار كرد تا از اروپا بخواهد كه مسير مشابهي را طي كند.
سازمان مجاهدين خلق ايران مي‌گويد خواهان برقراري يك دموكراسي مبتني بر جدايي دين از دولت در ايران مي‌باشد.

 

سوپر محافظه‌كاران در دنده خلاص
ماهنامه آفريقا ـ آسيا (تير87ـژوئيه2008)

ايرانيان در ويلپنت در حومه پاريس گردهم آمدند تا به سخنان رئيس جمهور منتخب مقاومت مريم رجوي گوش فرا دهند
از: ژان له ور
اعتراضات دانشجويي هر روز گسترده‌تر و راديكالتر مي‌شود. در پايان ماه ژوئن دانشجويان در هفتمين روز اعتراضات خود را در دانشگاه سهند تبريز شعار دادند «ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم». بر روي پلاكاردي كه به در اصلي نصب شده نوشته شده است «به مسلخ‌گاه دانشجويان خوش آمديد». به گفته اپوزيسيون، بيش از 5‌هزار اعتصاب و اعتراض طي سال گذشته وجود داشته است. در مقابل، رژيم سركوب را افزايش داده است. اعدامها نيز به‌طور فزاينده‌يي بيشتر شده‌اند.
اين اعتراضات همراه هستند با گسترش فعاليت شبكه مقاومت وابسته به مجاهدين خلق در سراسر كشور كه حكومت را نگران كرده است.
فرمانده سپاه پاسداران در 29‌سپتامبر‌2007، در واكنش به مقاومت داخل كشور گفت: «استراتژي فعلي پاسداران متفاوت با گذشته مي‌باشد. به اين معني كه اولين مأموريت آنها در رابطه با تهديدهاي داخلي مي‌باشد. آن‌گاه در صورت تهديد خارجي، پاسداران از ارتش حمايت خواهند كرد». او در 7‌نوامبر گفت: «تهديدهاي داخلي از هر تهديدي خطرناكتر هستند».
در واكنش به اين فاجعه اقتصادي و اجتماعي، مقامات به سركوب اكتفا نمي‌كنند. آنها هم‌چنين تروريسم را به خاورميانه صادر كرده و در پي دستيابي به بمب اتمي هستند.
حسين عابديني، از كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، در لندن فاش ساخت كه نيروي قدس پاسداران هم‌چنان مشغول تأمين شبكه‌‌هاي تروريسم در عراق و ارسال سلاح به آن‌جا مي‌باشد: «من مي‌توانم امروز تأييد كنم كه بيش از 80‌درصد اين حملات مرگبار در عراق به‌وسيله رژيم ايران صورت مي‌گيرد».
در برابر اين وضعيت جامعه بين‌المللي با بن‌بست مواجه است.گاهي تهديد جنگ مطرح مي‌شود كه غيرممكن به‌نظرمي‌رسد، ولي در‌عين‌حال سياست استمالت دنبال مي‌شود. آخرين ابتكار در اين زمينه سفر خاوير سولانا در اواسط ماه ژوئن به تهران بود. او يك بسته تشويقي به مقامات رژيم ارائه داد.
اما اين مذاكرات به افراطي‌ترين جناح رژيم ايران كمك كرد كه وقت بيشتري به‌دست آورد. در اين فاصله شركتهاي غربي به تجارت با ملايان ادامه مي‌دهند.
آرزوي دموكراتيك
از همه رسواتر اين است كه اين مخالفان و به‌ويژه مجاهدين خلق هستند كه بيشترين بها را به‌خاطر اين قراردادها، نظير توتال، مي‌پردازند. به درخواست ملاها آمريكا و اروپاييها مجاهدين را در ليست سازمانهاي تروريستي خود قرار دادند.
نتيجه اين امر بسته‌شدن مسير براي يك راه‌حل مؤثر بوده است كه بتواند مردم ايران و جهان را از بن‌بست خارج كند: تغيير رژيم.
اما تصميم اخير عدالت انگلستان در‌باره مجاهدين يك پيروزي در جهت خوب مي‌باشد. دادگاه استيناف خواستار حذف مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي در انگلستان شد. با توجه به اين كه انگلستان كشوري بود كه منشأ قرار‌گرفتن مجاهدين در ليست اتحاديه اروپا بود، اكنون اين ليست را بايد منسوخ شده تلقي كرد.
اين تصميم راه را براي يك تغيير دموكراتيك در ايران به‌وسيله ايرانيان و مقاومتشان را باز مي‌كند. جهان از بن‌بستي كه در برابرش قرار گرفته خارج خواهد شد و از جنگ پيشگيري خواهد شد.
ايرانيان در ويلپنت در حومه پاريس گردهم آمدند تا به سخنان رئيس جمهور منتخب مقاومت مريم رجوي گوش فرا دهند. او اتحاديه اروپا را به اتخاذ يك سياست قاطع در برابر ملاها و به رسميت‌شناختن مشروعيت مقاومت ايران فرا خواند.


اپوزيسيون ايران در حومه پاريس دست به تظاهرات مي‌زند

نوول‌آبزرواتور 8‌تير87
اپوزيسيون ايران در حومه پاريس دست به تظاهرات مي‌زند
دهها هزار ايراني پناهنده و هواداران آرمان اپوزيسيون روز شنبه در ويلپنت (سن سن دني) واقع در حومه پاريس جمع شدند تا از اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا بخواهند سازمان مجاهدين خلق را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج سازند.
رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت مستقر در اور سور اواز، مريم رجوي، در يك سخنراني طولاني ابقاي اين ليست‌گذاري  را «غيرعادلانه» توصيف كرد. به‌گفته وي اين اقدام در كار مجاهدين خلق براي مبارزه عليه رژيم ايران اخلال ايجاد مي‌كند.
خانم رجوي گفت: «جهان را از اين مؤثرترين وسيله مبارزه با فاشيسم و تروريسم مذهبي محروم نكنيد. در كنار كساني قرار بگيريد كه قادرند آزادي را براي مردم ايران به‌ارمغان بياورند».
برگزار‌كنندگان اعلام كردند بيش از 70‌هزار تن از كشورهاي همسايه و حتي عراق و ساير كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، آمريكا و كانادا را گرد هم آورده‌اند.
دوشنبه پيش نمايندگان مجلس انگلستان سازمان مجاهدين را از ليست گروههاي تروريستي ممنوعه حذف كردند، امري كه آزادي بيشتري به اين سازمان براي جمع‌آوري پول در انگلستان مي‌دهد. وزير كشور سابق ديويد وادينگتون، يكي از هواداران اعاده حيثيت به سازمان مجاهدين، همراه 14 تن از همكاران نماينده‌اش در گردهمايي ويلپنت حضور داشت.
سازمان مجاهدين در انقلاب اسلامي در ايران در سال‌1979 شركت داشت، ولي بعد از آن در مقابل رهبري مذهبي اين كشور قرار گرفت. اعضاي آن به‌منظور ادامه مبارزه در اوائل سالهاي‌1980 به عراق پناهنده شدند، تا زماني كه آمريكا در سال‌2003 عراق را مورد تهاجم قرار داد. نيروهاي آمريكايي پس از آن هزاران تن از فعالان مجاهدين خلق را خلع سلاح كردند…

روزنامه حريت تركيه (چاپ آلمان)10‌تير87

مريم رجوي، رهبر مخالفان رژيم ايران، در تجمع روز گذشته كه در نزديكي پاريس برگزار شد خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي آمريكا و اروپا شد.


مخالفان ايراني در ويلپنت گرد هم آمدند

متن‌پلوس 10‌تير87
روزنامه فرانسوي متن‌پلوس: روز شنبه، زير باراني از شرشره حدود 70‌هزار مخالف ايراني از مريم رجوي، رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، در سالن نمايشگاههاي ويلپنت در منطقه سن سنت ‌دني استقبال كردند. آنها از اقصي نقاط جهان آمده بودند تا از طريق صداي وي از اتحاديه اروپا بخواهند كه سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج سازد.
روز سه‌شنبه گذشته، لندن تصميم به حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سياهش گرفت، ولي اين جنبش با وجود تصميمي كه دادگاه بدوي جوامع اروپايي به‌سود آن گرفته است، كماكان در ليست سياه اتحاديه اروپا باقي مانده است.

دهها هزار مخالف ايراني نزديك پاريس گرد مي‌آيند
سايت لوپوئن 8‌تير87

اپوزيسيون ايران در خارج روز شنبه دهها هزار تن را نزديك پاريس جمع كرد تا از اتحاديه اروپا و از ايالات متحده آمريكا بخواهد سازمان مجاهدين خلق را، چند روز بعد از تصميمي توسط لندن در اين راستا از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كنند.
هيأتهاي پارلماني از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق واردن در اين گردهمايي، كه به‌گفته برگزاركنندگان 70‌هزار تن در آن شركت كرده بودند، حضور داشتند.

دهها هزار مخالف ايراني نزديك پاريس گرد مي‌آيند

سايت لاكروا 8تير87
اپوزيسيون ايران در خارج روز شنبه دهها هزار تن را نزديك پاريس گرد آورد. آنها  از اتحاديه اروپا و از ايالات متحده آمريكا خواستند كه سازمان مجاهدين خلق را از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كنند. هيأتهاي پارلماني از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق و اردن در اين گردهمايي، كه به‌گفته برگزار‌كنندگان 70‌هزار تن در آن شركت كرده بودند، حضور داشتند.
رهبر اپوزيسيون، مريم رجوي زير باراني از كاغذهاي رنگي و جمعيتي برانگيخته در تالار عظيم پارك نمايشگاهها در ويلپنت درشمال پاريس مورد استقبال قرار گرفت. در اين گردهمايي سخنرانان خواهان ايراني «آزاد و دموكراتيك» شدند. آنها هم‌چنين از تصميم لندن براي حذف مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي انگلستان تقدير كردند. انگلستان سه‌شنبه، در فرداي رأي پارلمانترهاي انگليسي در اين راستا، سازمان مجاهدين را از ليست سازمانهاي تروريستي خود خارج كرد…

ايرانيان قادرند دموكراسي را به كشورشان برگردانند
كوريه‌دل‌تيچينو(سوئيس) 8‌تير87

اين سخنان فريده كريمي، عضو كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران است. تشكيلاتي كه گروهها و شخصيتهاي ايراني در تبعيد را كه براي احقاق دموكراسي در ايران مبارزه مي‌كنند، دور هم جمع كرده است.

مصاحبه
فردا در پاريس گردهمايي ايرانيان مقيم خارج براي تأكيد بر پشتيباني از يك تغيير دموكراتيك در ايران به‌وقوع مي پيوندد. در اين رابطه جوياي نظر خانم فريده كريمي، عضو كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران (يك نوع پارلمان در تبعيد) به‌خصوص در مورد انتظارات ايرانياني كه براي احقاق دموكراسي مبارزه مي‌كنند، شديم. خانم كريمي در تبعيد زندگي مي‌كند و مقيم پاريس است.

خانم كريمي، روابط بين رژيم ايران احمدي‌نژاد و جامعه بين‌المللي بسيار ملتهب است آينده كشورتان را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

خانم مريم رجوي، رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران مي‌گويد كه ما ايرانيان نه احتياجي به اين رژيم داريم و نه احتياجي به دخالت قدرتهاي خارجي، به‌خاطر اين‌كه ايرانيان قادر به پيش‌بردن تغييرات در ايران مي‌باشند، نكته مهم اين است كه ما را براي انجام آن آزاد بگذارند. تا حال مقاومت ايران به تعريفي با گنجاندن نام مجاهدين در ليست گروههاي تروريستي از طرف اتحاديه اروپا بلوكه شده و توانايي آزادي عملش متوقف شده است.

بنابراين شما از اتحاديه اروپا چه درخواستي داريد؟
حتماً شنيديد كه اخيراً يك دادگاه در لندن حكم به خارج‌كردن نام مجاهدين از ليست گروههاي تروريستي داده است حال ما انتظار داريم كه اتحاديه اروپا هم اقدامي مشابه آن انجام دهد.
 به‌خصوص كه وارد‌كردن نام مجاهدين در ليست گروههاي تروريستي بنا به درخواست دولت انگليس انجام شده بود.
.در حال حاضر چه نوع روابطي بين تشكيلات شما و اتحاديه اروپا برقرار است؟ ارتباط مستقيم داريد؟
در انتظار آغاز يك ديالوگ مستقيم با اتحاديه اروپا هستيم. با توجه به اين‌كه از ديرباز روابط حسنه‌يي با پارلمان اروپا و پارلمانترهاي تمامي كشورهاي اروپايي داريم. خانم رجوي چندين بار از طرف پارلمان اروپا، پارلمان انگليس و پارلمانهاي ساير گروهها دعوت شده‌اند.

به نظر شما به چه دليل تشكيلات شما روابط خوبي با پارلمان اروپا دارد ولي اين امر در شورا و كميسيون اروپا صادق نيست؟
متأسفانه بايد گفت كه حقوق بشر و حقوق دموكراتيك هميشه در مركز توجه قرار ندارد و بيشتر اقتصاد و نفت محرك انتخاب سياستمداران مي‌باشد.

در حال حاضر چه كسي از تجارت نفت با ايران در سطح بين‌المللي سود مي‌برد؟
متأسفانه بايد گفت همه. چرا اين رژيم هنوز در ايران در قدرت است؟ به‌دليل اين‌كه مستقيماً مورد حمايت كشورهاي اروپايي است.

روابط بين سوئيس و تهران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

من معتقدم كه مشاور فدرال، خانم ميشلين كالمي ري، با سفر اخير خود به ايران و نحوه رفتارش با مقامات ايران اشتباه بزرگي مرتكب شده است. تصميم او مبني بر مسافرت به ايران و عقد قراردادها و حجاب تحميلي اين خانم در طول ملاقاتها در كشور ما، ما زنان ايراني را شوكه كرد. مي‌بايست روي احترام به حقوق‌بشر اصرار مي‌شد.

جامعه بين‌المللي براي كمك به يك تغيير اساسي در ايران چه بايد بكند؟

ما معتقديم كه اين تغيير وظيفه و حق ايرانيان مي‌باشد. اما اروپاييها و آمريكاييان با كمك كردن به ما مي‌توانند خيلي مؤثر باشند. به‌طور خاص از تمام دولتهاي اروپايي مي‌خواهيم كه به هيچ وجه به رژيم ايران كمك نرسانند. احتياج به يك حمله سراسري از تمام دنيا به آنهايي كه در تهران در قدرت هستند مي‌باشد.

مخالفان ايراني در فرانسه تظاهرات مي‌كنند
ست سور ست 8‌تير87

روز شنبه، اپوزيسيون ايران در خارجه دهها هزار نفر را در نزديكي پاريس گردهم‌آورد تا از اتحاديه اروپا و آمريكا درخواست كند كه سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج سازد. اين گردهمايي تنها چند روز پس از تصميمي درهمين راستا از طرف لندن مي‌باشد. هيأتهاي پارلمانترهايي كه از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق و اردن در اين گردهمايي كه به گفته برگزاركنندگان 70هزار نفر را گردهم‌آورد، شركت داشتند.

برچسب
خانم مريم رجوي، رهبر اپوزيسيون گفت: «شوراي وزراي اتحاديه اروپا را فرا‌مي‌خوانم كه نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خط بزند».
خانم رجوي افزود: «نقطه پاياني بگذاريد به اين برچسب تروريستي كه به ما چسبانده‌ايد». از نظر وي، با ثبت نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاي تروريستي، دولتهاي غربي «بزرگترين پدرخوانده تروريسم در جهان را ياري كرده‌اند». خانم رجوي در زير باراني از فشفشه توسط جمعيتي كه برانگيخته شده بود، در سالن عظيم نمايشگاههاي ويلپنت مورد استقبال قرار گرفت.
فضاحت
وي افزود: «اين زنجيري كه با آن دست و پاي مقاومت در برابر ديكتاتوري تهران را بسته‌ايد، باز كنيد».
سه روز مانده به برعهده‌گرفتن رياست اتحاديه اروپا توسط فرانسه، خانم رجوي از اين كشور خواست كه «بر اين فضاحت عظيمي كه سياست خارجي پاريس و مبارزه آن عليه تروريسم را لكه‌دار كرده و به جري‌كردن آخوندها كمك مي‌كند، نقطه پاياني بگذارد».
وي هم‌چنين «باجي» را كه به گفته وي واشينگتن به رژيم تهران داده تا «آن‌را به نرمش وا دارد» را افشا كرد.
رهبر اپوزيسيون اظهار داشت: «اين مماشات را متوقف كنيد چون تمايل به گفتگو با اين رژيم معادل است با اين‌كه تلاش كنيد سنگ را بپزيد، يعني وقت تلف‌كردن است».
برگزاركنندگان تأكيد كردند كه «سه روز مانده به برعهده‌گرفتن رياست اتحاديه اروپا توسط فرانسه» اين گردهمايي «به‌طور خاص معني‌دار مي‌باشد». برگزاركنندگان مي‌گويند: «به عنوان رياست اتحاديه اروپا، فرانسه نقش كليدي در بحران ايران ايفا مي‌كند».
سخنرانان در حمايت از يك ايران «آزاد و دموكراتيك» سخن گفتند و از دول اروپايي و آمريكايي خواستار اين شدند كه به اپوزيسيون ياري برساند تا «تغيير دموكراتيك» را در ايران محقق سازد.
آنها هم‌چنين از تصميم لندن براي حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي خود، قدرداني نمودند.
ديويد وادينگتون، نماينده مجلس انگلستان و وزير سابق كشور، اتحاديه اروپا را به پيروي از لندن فرا خواند و براي كمك به اپوزيسيون براي تغييري دموكراتيك در ايران موضع گرفت.

هرالد تريبيون بين‌المللي،10تير87
حاميان اپوزيسيون ايران در جريان يك گردهمايي بزرگ از اتحاديه اروپا و آمريكا خواستند نام سازمان مجاهدين را از ليستهاي سياه تروريستي خارج كنند
حاميان اپوزيسيون ايران، روز شنبه 8تير87 در جريان يك گردهمايي بزرگ در خارج از پاريس، از اتحاديه اروپا و ايالات متحده خواستند، نام سازمان مجاهدين را از ليستهاي سياه تروريستي، خارج كنند. شوراي ملي مقاومت ايران، گردهمايي بزرگي را در مركز نمايشها در حومه جنوبي ويلپنت، تنها چند روز بعد از اين‌كه انگلستان اين سازمان را از ليست سازمانهاي تروريستي ممنوعه خود خارج ساخت، برگزار كرد.
مريم رجوي ـ رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ـ گفت، موقعيت اين سازمان در آمريكا و اتحاديه اروپا، مانع آن براي مبارزه جهت ايجاد تغيير رژيم در ايران مي‌شود.
خانم رجوي گفت: جهان را از مؤثرترين وسيله براي مبارزه با فاشيسم مذهبي و تروريسم محروم نكنيد. به جاي آن، در كنار افرادي بايستيد كه مي‌توانند آزادي را براي مردم ايران بياورند.
شوراي ملي مقاومت مي‌گويد، بيش از 70هزار نفر از كشورهاي مختلف اروپا، آمريكا، كانادا و كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در اين گردهمايي شركت كرده بودند. سازماندهندگان اين گردهمايي گفتند، نمايندگاني از انگلستان براي شركت در اين اجتماع به فرانسه آمدند، از جمله ديويد وادينگتون ـ وزير كشور سابق. وادينگتون در جريان سخنراني در اين گردهمايي گفت تصميم بريتانيا يك گام مهم بود و جاي جشن گرفتن دارد. او كمي بعد، در جريان يك مصاحبه تلفني گفت، اكنون سازمان مجاهدين خلق ايران، مي‌تواند كارش را به پيش ببرد.

لس‌آنجلس تايمز، 9تير87
در يك گردهمايي عظيم در حومه پاريس مريم رجوي برچسب تروريستي را «غيرعادلانه» خواند
حاميان اپوزيسيون ايران روز شنبه در يك گردهمايي عظيم در خارج از پاريس، از اتحاديه اروپا و آمريكا خواستند نام اين سازمان را از ليستهاي سياه تروريستي خارج سازند. مريم رجوي، رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت در اين گردهمايي گفت، نامگذاري تروريستي اين سازمان در آمريكا و اتحاديه اروپا مانعي بر سر راه فعاليتهاي آن براي تغيير حكومت ايران است. مريم رجوي برچسب تروريستي را «غيرعادلانه» خواند.
خانم رجوي گفت: جامعه جهاني را از مؤثرترين وسيله براي مبارزه با تروريسم و فاشيسم مذهبي، محروم نكنيد.

 

وزر كورير 10تير87
ملاها بايـد بـروند
پاريس‌ـ چندده‌هزار نفر از هواداران شوراي ملي مقاومت ايران در روز شنبه در پاريس حمايت خود را از سرنگوني رژيم ملاها در تهران اعلام كردند. مريم رجوي تأكيد كرد، ولي نه با عمليات نظامي از سوي غرب.
اين خانم 55‌ساله و هوادارانش خواهان دستيابي به چيزهاي بيشتري هستند. آنها از اتحاديه اروپا و آمريكا مي‌خواهند كه مهمترين سازمان يعني مجاهدين خلق را از ليست سازمانهاي تروريستي خط بزنند. اپوزيسيون شوراي ملي مقاومت با اين دلگرمي بر اين باور است كه سرنگوني مدت زمان زيادي طول نخواهد كشيد.
برروي پرده بزرگ در سالن نمايشگاهها كه از فرودگاه شارل دوگل پاريس دور نيست، از صف طولاني ماشينها كه به آرامي نزديك مي‌شوند، انبوه انسانها را نمي‌شود نگهداشت. همراه با صداي بلند طبلها از بلندگوها و باران كاغذهاي رنگي و طلايي كه روي انسانها فرود مي‌آمد و در بين آنها كه بسياريشان از آلمان آمده بودند، فرياد «ايران، مريم، مريم، ايران» فضا را پر كرده بود و دريايي از پرچمها كه تصويري از رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت روي آن بود تكان مي‌خوردند. خانمي كه كمي بعد از آن، با دامن سفيد بلند و كت نقره‌يي و روسري بنفش روي سن ظاهر مي‌شود و مثل يك ستاره مورد استقبال قرار مي‌گيرد.
براي هوادارانش، او كه در فرانسه يك دولت در سايه و يك پارلمان موقت با 500‌نفر عضو را هدايت مي‌كند، به‌ صورت يك نقطه اميد درآمده است. او بايد پس از سرنگوني محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور ايراني دموكراتيك و آزاد بشود. «بله، ملاها بايد بروند»، اين را رجوي در خلال سخنراني تقريباً دوساعته‌اش فرياد زد. به‌نظر وي علت اين‌كه احمدي‌نژاد هنوز بر سر قدرت هست و حتي به قدرت اتمي نزديك شده، به‌خاطر سياست خطرناك مماشات غرب مي‌باشد كه مثل گذشته روي تغييرات رهبر فعلي ايران حساب مي‌كند و فكر مي‌كند كه افعي مي‌تواند كبوتر بزايد. ولي به‌جاي آن مار احمدي‌نژاد سر در آورد.
اتحاديه اروپا و آمريكا مجاهدين خلق را به‌عنوان سازمان تروريستي طبقه‌بندي كرده‌اند. با وجودي‌كه بعداً اين شوراي ملي مقاومت بود كه برنامه‌هاي مخفي اتمي رژيم ايران را افشا كرد.
بعد از اين‌كه پارلمان انگلستان اين گروه را هفته گذشته از اين برچسب مبرا كرد، شوراي ملي مقاومت اميدوار است، فرانسه كه رياست شورا را از فردا به‌عهده مي‌گيرد، وظيفه برداشتن اسمشان از ليست اتحاديه اروپا را مد نظر قرار دهد. در غير‌اين صورت، آنهايي كه تحت سركوب هستند، چگونه  مي‌توانند براي حقوق و دموكراسي در كشور خودشان كاري بكنند؟“
شوراي ملي مقاومت اعتقاد راسخ دارد كه تنها بدين‌وسيله مي‌توان ملاها را مجبور به عقب‌نشيني كرد كه غرب مقاومت را به رسميت بشناسد.


اشپيگل 8تير87

پس از يك مسير ده ساله در دادگاههاي قوه قضاييه انگلستان، «سازمان مجاهدين خلق ايران» طرف قوي‌تر از آب در آمد
پرچمها به رنگهاي ملي ايران، سمبل آن، يك شير طلايي در برابر يك خورشيد درخشان، كه چند صد عدد از آن از سقف آويزان است. برگه‌هاي تبليغي، هداياي كوچك، دي.وي.دي‌هاي تبليغي همراه با نمايشهاي ميهن‌پرستانه با صداي بلند و باران كاغذ‌هاي رنگي، كه مثل كنوانسيونهاي حزبي در ايالات متحده است. مريم رجوي، به اين صورت وارد سالن ويلپنت مي‌شود. آخر اين هفته، در برابر دروازه‌هاي پاريس، دهها هزار ايراني در تبعيد براي يك جلسه بزرگ تجمع مي‌كنند و نزديك به هزار سياستمدار از آمريكاي شمالي، اروپا، استراليا و جهان عرب در كنار آنها هستند.
اين نمايش همبستگي، كه تركيبي از جشن مردمي، تجمع خانوادگي و كار سياسي سطح بالا است، از طرف «شوراي ملي مقاومت» سازماندهي مي‌شود. اين شورا يك بن‌بست‌شكني را جشن مي‌گيرد: اين ائتلاف مخالفان، كه گروهها و سازمانهاي مختلفي از مخالفان رژيم را در بر مي‌گيرد، به يك پيروزي حقوقي تعيين‌كننده دست يافته است. پس از يك مسير ده ساله در دادگاههاي قوه قضاييه انگلستان، «سازمان مجاهدين خلق ايران» طرف قوي‌تر از آب در آمد.
يكي از گروههاي شوراي ملي مقاومت، سه هفته پيش، از اتهام تروريسم مبري دانسته شد. پس از آن پارلمان انگلستان رأي داد شورشياني را كه زماني به‌شدت مورد اتهام قرار داشتند از «ليست سياه» سازمانهاي غير‌قانوني حذف كند.
حال، در آستانه رياست فرانسه در اتحاديه اروپا، شوراي ملي مقاومت براي به‌رسميت شناختنش توسط اتحاديه اروپا و ايالات متحده فشار مي‌آورد. اين كنگره قدرتمند در ويلپنت قرار است روشن كند كه اپوزيسيون مشروع ايران در اين‌جا نمايندگي مي‌شود…در اين ميان، اين سازمان توسط تعداد زيادي از سياستمداران برجسته حمايت مي‌شود. فقط نمايندگان فرانسه و اعضاي پارلمان و لردهاي انگلستان به ويلپنت سفر نكرده‌اند، بلكه هيأتهايي از اردن، لبنان و كشورهاي منطقه نيز در اين‌جا حضور دارند.
فولكر اشنايدر، نماينده حزب چپها در بوندستاگ [مجلس فدرال آلمان] از ايالت زارلند  كه «از طرف خودش» به پاريس سفر كرده است، گفت كه «من از اپوزيسيون ايران حمايت مي‌كنم». او اميدوار است كه پارلمان اروپا بار ديگر خود را وقف شوراي ملي مقاومت كند. گرچه در داخل حزب چپها خط مشي «يكي نيست»، اما اين نماينده 53ساله به كار خود اطمينان دارد و مي‌گويد: «تروريستها در پاريس نيستند، بلكه در حكومت تهران مي‌باشند».
شوراي ملي مقاومت ايران روي حمايت چنين سياستمداراني حساب مي‌كند و خواهان يك تغيير اساسي خط مشي اروپا در رابطه با تهران است. شوراي ملي مقاومت مي‌گويد كه از اين رو، ويلپنت بايد تبديل به نقطه‌عطفي در رابطه با «سياست مماشات» در قبال ايران شود و «حمايت» از تغيير دموكراتيك را «نشان دهد».
بر اساس سياست شوراي ملي مقاومت ايران، تنها در اين صورت است كه «مي‌توان بحراني را كه به‌خاطر تلاش رژيم تهران براي دستيابي به تسليحات هسته‌يي و مداخله خشونت‌بار اين رژيم در عراق و كشورهاي ديگر منطقه ايجاد شده است متوقف كرد».
براي رجوي، كه هموطنانش شديداً از او استقبال مي‌كنند، عمر «استبداد مذهبي» به‌سر آمده است. او از تريبون ويلپنت فرياد مي‌زند، «آخوندها بايد بروند. آزادي براي 80ميليون ايراني».

 

واشينگتن‌تايمز: يك استقبال گرم
مريم رجوي روز شنبه در يك گردهمايي عليه رژيم ايران كه توسط شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس ترتيب داده شده بود مورد استقبال هوادارانش قرار مي‌گيرد

واشينتگتن‌تايمز 9تير87

شيخ مطلب علي عباس المساري، رئيس شوراي ملي عشاير عراق  در آستانه شروع اين تجمع گفت مجاهدين خلق دوست حقيقي مردم عراق هستند
برخي از رهبران عشاير عراقي با گروه ناراضي ايراني رابطه برقرار كرده‌اند تا از آن به‌عنوان سدي عليه مداخلات تهران در امور كشورشان استفاده كنند. رهبران عراقي فوق در ميان هواداران مجاهدين بودند كه از اروپا و خاورميانه به گردهمايي روز شنبه در حومه پاريس آمده بودند. اين جلسه چند روز بعد از آن برگزار گرديد كه پارلمان بريتانيا به خارج ساختن اين گروه از ليست سازمانهاي تروريستي رأي داده بود. اين گروه دوستان زيادي در كنگره آمريكا دارد.
شيخ مطلب علي عباس المساري، رئيس شوراي ملي عشاير عراق، طي مصاحبه‌يي تلفني در پايتخت فرانسه و در آستانه شروع اين تجمع گفت مجاهدين خلق دوست حقيقي مردم عراق هستند. مجاهدين در عراق سدي عليه مداخلات رژيم ايران هستند. اين يك واقعيت است… در 17ژوئن امسال دولت عراق هرگونه ديدار و گفتگويي با مجاهدين را منع كرد و اين سازمان را متهم كرد كه در امور داخلي عراق دخالت مي‌كند. به گفته دولت، آنها كه اين قانون را نقض مي‌كنند با اتهاماتي تحت قانون ضدترور كشور مواجه مي‌شوند. بنا به اطلاعيه‌دفتر دولت، كابينه تصميم گرفت تا هرگونه رابطه‌يي با اين سازمان، توسط هر عراقي يا فرد خارجي يا سازمان و حزب خارجي ممنوع شود.
اين گفتگو در مجلس عراق به جايي نرسيد و در راستاي مسأله قومي و خطي بود. قانونگذاران شيعي و كردي [وابسته به رژيم ايران] اين گروه را به‌عنوان تهديدي عليه امنيت ملي عراق مي‌دانند و اين در حاليست كه قانونگذاران سني گفتند كه اين گروه در هيچ‌گونه اَعمال تروريستي شركت نداشته است.
يك قانونگذار برجسته سني، صالح مطلك گفت تصميم دولت نشان مي‌دهد كه ايران تا چه ميزان بر اين دولت نفوذ دارد. مطلك كه رياست بلوك 11‌عضوي مجلس را برعهده دارد گفت مجاهدين خلق بايستي با نقش مخرب ايران در عراق مقابله كنند. وي گفت مجاهدين سازماني است كه با رژيمي كه در امور ما دخالت مي‌كند و مي‌خواهد دعواهاي خودش با آمريكا را در خاك ما انجام دهد مخالف است و از طرفي خواهان ترميم زخمها بين دو كشور مي‌باشد.
…سازمان مجاهدين خلق به‌طور منظم كنفرانسهاي مطبوعاتي ترتيب مي‌دهد ومعمولاً طي آنها اطلاعاتي جديدي را ارائه مي‌كند كه راجع به فعاليتهاي اتمي ايران به‌دست آورده است. در سال 2002 ادعا كرد كه تهران به دنبال غني‌سازي اورانيوم است كه در عمل صحت اين ادعا اثبات شد.
حاميان اين سازمان مشغول جلب حمايت ايالات متحده و اتحاديه اروپا هستند تا آنها هم از نمونه كار بريتانيا پيروي كنند و اين سازمان را از ليستهاي سازمانهاي تروريستي‌شان خارج كنند. اين حركتي خواهد بود كه ظاهراً داراييهاي انبوهي از آنها را از انسداد خارج مي‌كند. انتظار مي‌رود كه اتحاديه اروپا ليست تروريستي خود را در هفته‌هاي آتي بازبيني نمايد.


اپوزيسيون ايران در تبعيد وارد تهاجم مي‌شود
70هزارتن از هواداران اپوزيسيون در يك گردهمايي كه مثل يك جشن مردمي بود خواستار حمايت از سرنگوني رژيم تهران شدند
مريم رجوي در مقابل جمعيت هواداران كه به گفته برگزاركنندگان بالغ بر هفتاد هزارتن مي‌شدند گفت: «جهان را از مهمترين اهرم براي مقابله با فاشيسم و تروريسم مذهبي محروم نكنيد». وي گفت: «از كساني حمايت كنيد كه مي‌خواهند براي مردم ايران آزادي بياورند»

گروه اپوزيسيون ايران تجمع 70‌هزارنفره در پاريس برگزار مي‌كند
آسوشيتدپرس 8‌تير87
دهها هزار تن از هواداران شوراي ملي مقاومت ايران روز شنبه در پاريس خواستار حمايت از سرنگوني رژيم تهران شدند. بنا به گفته شاهين قبادي 70هزار نفر از سرتاسر دنيا در اين گردهمايي در سالن ويلپنت شركت كردند. شوراي ملي مقاومت بزرگترين ائـتلاف گروههاي مخالف رژيم در تبعيد مي‌باشد و بارها اطلاعاتي را در مورد برنامه مخفي اتمي تهران به سازمان ملل ارائه داده است.
شوراي ملي مقاومت ايران روز شنبه به‌طور خاص خواستار حذف نام مهمترين سازمان عضو اين ائتلاف يعني مجاهدين خلق ايران از ليستهاي تروريستي اتحاديه اروپا و آمريكا گرديد. انگستان روز دوشنبه گذشته نام مجاهدين خلق را به‌طور رسمي از ليست خود حذف كرد. اين اقدام بعد از آن صورت گرفت كه دادگاه استيناف انگلستان تقاضاي تجديد‌نظر وزارت كشور انگلستان را رد كرده بود. قبادي به آسوشيتدپرس گفت: «هيچ دليلي وجود ندارد كه بروكسل و واشينگتن از نمونه انگليس پيروي نكنند». مجاهدين خلق كه در دهه‌60 ميلادي بنيانگذاري شده، براي دهه‌ها با دولت تهران به‌صورت قهرآميز از خاك عراق مبارزه مي‌كرد.
شوراي ملي مقاومت با رئيس‌جمهور آن مريم رجوي در رأس اين جنبش خواهان سرنگوني رئيس‌جمهور ايران محمود احمدي‌نژاد هستند. فولكر اشنايدر، نماينده مجلس فدرال آلمان (از حزب چپ) كه روز شنبه در گردهمايي شوراي ملي مقاومت ايران شركت كرده بود اظهار داشت: شوراي ملي مقاومت مي‌تواند يك آلترناتيو براي رژيم باشد. اين شورا در خصوص مسأله حقوق‌بشر و برخورد با زنان داراي رويكردي آزاديخواهانه مي‌باشد.

حاميان اپوزيسيون ايران به ممنوعيت اين گروه اعتراض كردند
خبرگزاري فرانسه 8‌تير87

مريم رجوي: تمايل به گفتگو با رژيم ايران معادل است با تلاش براي پختن سنگ
به گفته برگزاركنندگان بيش از 70هزار تن از هواداران اپوزيسيون ايران روز شنبه در نزديكي پاريس تظاهرات كرده و از جامعه بين‌المللي خواستند ممنوعيت گروه مسلح اپوزيسيون ايران را لغو كند. هواداران مجاهدين از آلمان، اتريش، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان، عراق و اردن در اين گردهمايي كه در سالني در ويلپنت پاريس برگزار شد شركت كردند.
مريم رجوي، رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين گردهمايي گفت: من از شوراي وزيران اتحاديه اروپا مي‌خواهم كه نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج كند.
در اين گردهمايي سخنرانان در حمايت از يك ايران «آزاد و دموكراتيك» سخن گفتند و از دولتهاي اروپايي و آمريكايي خواستار ياري رساندن به اپوزيسيون ايران براي «تغيير دموكراتيك» در ايران شدند. آنها هم‌چنين از تصميم لندن براي حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي، قدرداني نمودند.

براي بسياري از فرانسويها نامگذاري تروريستي مجاهدين يك اشتباه محاسبه مي‌باشد
تلويزيون ب.اف.ام فرانسه 8‌تير87

آنان از سوئد، آلمان، لهستان و بريتانيا با اتوبوس به اين‌جا آمده‌اند. ايرانيهاي در تبعيد و هم‌چنين طرفداران بسيار آنها كه به‌خاطر پيام دموكراسي و فعاليتهايي در مخالفت با رژيم ملاهاي ايران جذب شده‌اند. آنها هم‌چنين مجذوب رئيس‌جمهور كاريسماتيك اين جنبش، مريم رجوي هستند.
برخي، مجاهدين را پاسخي به دخالتهاي رژيم ايران در كشورهاي همسايه، از‌جمله عراق مي‌دانند. صنا، يك پناهنده عراقي در سوئد، گفت: من مسيحي هستم. امروزه مسيحيها نمي‌توانند در عراق زندگي كنند. ما را مي‌كشند. فكر مي‌كنم كه سازمان مجاهدين مي‌تواند وضعيت را تغيير بدهد.
سازمان مجاهدين سازماني سياسي است كه يك نيروي مسلح در عراق و در ايران دارد. آنها هرگز توسط قضاييه در اروپا به‌خاطر اعمال تروريستي محكوم نشده‌اند. براي بسياري از فرانسويها نامگذاري تروريستي اين سازمان يك اشتباه محاسبه مي‌باشد.
ايو بونه، رئيس پيشين د.اس.ت، به ب.اف.ام گفت: «وقتي يك مبارزه ضدتروريستي را به پيش مي‌بريد، كما اين‌كه خودم اين كار را انجام داده‌ام، هرگز نبايد هدف را اشتباه گرفت».
سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران از اين كه ناچارند براي به‌رسميت شناخته‌شدنِ كامل، زمان خود را در دادگاهها بگذرانند، ابراز تأسف مي‌كنند.
افشين علوي، مي‌گويد: «تمامي اين انرژي بايد به دفاع از منافع ملت ما در برابر بربريتي كه در ايران قلع و قمع مي‌كند اختصاص يابد». چند روز مانده به رياست فرانسه در اتحاديه اروپا، مجاهدين خلق مي‌خواهند وجودشان و به‌طور خاص عزم جزمشان را براي سرنگوني رژيم ملاها در تهران به اروپاييها ياد‌آوري كنند.

رويتر  9‌تير87
نزديك به 70هزار نفر در ويلپنت گرد هم آمدند تا خواهان آن شوند كه نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليستهاي سازمانهاي تروريستي حذف شود
در ويلپنت پاريس مريم رجوي «برچسب تروريستي ناعادلانه عليه سازمان مجاهدين خلق ايران» را افشا كرد.
 نزديك به 70هزار نفر در ويلپنت، در نزديكي پاريس، گردهم‌آمدند تا خواهان آن شوند كه نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليستهاي سازمانهاي تروريستي حذف شود. اين را شوراي ملي مقاومت ايران اعلام كرد.
مريم رجوي، رئيس‌جمهور شوراي ملي مقاومت ايران، طي سخنان خود «برچسب تروريستي ناعادلانه عليه سازمان مجاهدين خلق ايران» را افشا كرد و اين برچسب را منشأ بسياري از رنجهاي مردم ايران و هم‌چنين مردم عراق و كل خاورميانه دانست.

 

بي.بي.سي جهاني 8‌تير87
تبعيديان ايراني از اپوزيسيون حمايت مي‌كنند
هيو اسكوفيلد در پاريس

دهها هزار نفر از حاميان اپوزيسيون ايران در يك گردهمايي در فرانسه كه توسط شوراي ملي مقاومت ايران برگزار شد، شركت كردند.
گفته مي‌شود اين اجتماع براي برداشته‌شدن ممنوعيت بين‌المللي از روي مجاهدين خلق، شاخه مسلح جنبش آنها مي‌باشد.
آمريكا و اتحاديه اروپا اين شاخه را به‌عنوان سازمان تروريستي نامگذاري كرده‌اند، اگرچه انگلستان هفته گذشته ممنوعيت خود را برداشت.
رهبر اپوزيسيون ايران گفت ممنوعيت مجاهدين خلق با دستان حكومت ايران انجام شد.
برگزاركنندگان گفتند 70هزار نفر از سراسر اروپا در مركز نمايشگاهها در حومه شمال پاريس شركت كردند.
در ميان كساني كه در اين برنامه شركت كرده بودند، هيأتهايي از چند پارلمان كشورهاي اروپايي وجود داشت.
آنها به سخنراني رهبر مقاومت ايران، مريم رجوي، كه براي لغو نامگذاري مجاهدين خلق به اتحاديه اروپا فراخوان داد، گوش سپردند.
اين هفته مجاهدين خلق يك نقطه عطف (پيروزي) مهم به‌دست آوردند، هنگامي كه از ليست سازمانهاي تروريستي انگلستان خارج شدند و حاميان آنها مي‌گويند به‌اين ترتيب ديگر هيچ‌گونه مشروعيت قانوني براي ممنوع‌كردن آنها در اروپا وجود ندارد.

فرانكفورتر آلگماينه 10‌تير87
ايرانيان در نزديکي پاريس اعتراض مي‌کنند
پاريس ـ ايرانيان در مراسمي در آخر هفته خواستار تشديد تحريمها  عليه ايران شدند. شوراي ملي مقاومت ايران اين اعتراض را سازماندهي کرده بود تا به کشورهاي اتحاديه اروپا نسبت به سياست مماشات در قبال آخوندها هشدار دهد و آنها را براي يک تغيير دموکراتيک در ايران ترغيب نمايد. بنا به‌گفته برگزارکنندگان اين تظاهرات هفتاد هزار ايراني تبعيدي از سراسر اروپا در اين مراسم که در ويلپنت واقع در حومه پاريس برگزار گرديد شرکت کردند.
اگر چه مجاهدين خلق از سال‌2002 در ليست تروريستي اروپا قرار دارند، اين مراسم توسط وزارت خارجه فرانسه مورد تأئيد قرار گرفته بود. در وزارت خارجه گفته شد مراسم اعتراضي توسط شوراي ملي مقاومت به ثبت رسيده بود و از اين رو قانوني بود. دولت بريتانيا هفته پيش تصميم گرفت مجاهدين خلق را از ليست تروريستي خارج سازد. شوراي ملي مقاومت اميدوار است که اين تصميم دنباله‌رواني در کشورهاي اتحاديه اروپا بيابد. در اين اثنا بنا به گزارش خبرگزاري ايرنا وزير اقتصاد فعلي ايران حسين صمصامي شکايتي را عليه اتحاديه اروپا ارائه کرده است. اتحاديه اروپا هفته پيش تصميم گرفت بزرگترين بانک ايران، بانک ملي را از فعاليتهاي بانکي در اروپا ممنوع سازد.

 

خبرگزاري آلمان، 8تير87

دهها هزار ايراني براي يك تغيير دموكراتيك تظاهرات مي‌كنند

دهها هزار ايراني روز شنبه در پاريس براي تحريمهاي سنگين عليه رژيم ايران و تغيير دموكراتيك قدرت در تهران بدون جنگ تظاهرات كردند. شوراي ملي مقاومت ايران به اين گردهمايي فراخوان داده بود. بنا به گفته سازماندهندگان در بين 70‌هزارتن از تظاهركنندگان، نمايندگاني از مجالس آلمان، انگلستان و آمريكا شركت داشتند.
در اين تجمع گفته شد كه نبايد سياست مماشات در قبال رژيم ملايان وجود داشته باشد. شوراي ملي مقاومت اعلام كرد كه رژيم تهران به‌واسطه تلاش براي غني‌سازي و دخالت نظامي در كشورهايي هم‌چون عراق، مسئول ايجاد بحران در منطقه مي‌باشد. وزارت خارجه فرانسه در پاريس اين گردهمايي را قانوني تلقي كرد زيرا توسط شوراي ملي مقاومت به ثبت رسيده است.
شوراي ملي مقاومت بزرگترين ائتلاف گروههاي ايراني در تبعيد به‌شمار مي‌رود و بارها اطلاعات در مورد برنامه مخفي ايران را به سازمان ملل ارائه داده است.
مجاهدين خلق عليه شاه ايران مبارزه كردند، اما بعد از سرنگوني وي در سال‌1979 از سوي رژيم ملايان كه به قدرت رسيده بود، سركوب شدند.
در سال‌2002 اين سازمان از سوي اتحاديه اروپا در ليست سازمانهاي تروريستي قرار گرفت. چند روز پيش انگلستان مجاهدين خلق را از ليست تروريستي انگليس حذف كرد. تظاهركنندگان خواستار اقدام مشابه از سوي اتحاديه اروپا شدند.


نويس دويچلند، 10تير87

مقاومت عليـه رژيم ملاها رشد مي‌کند

گردهمايي 70000‌ ايرانيان تبعيدي در پاريس
ديدار سالانه ايرانيان در تبعيد از سرتاسر اروپا اين بار بيش از هميشه مملو از خوش‌بيني براي موفقيت مقاومت عليه رژيم تهران بود
در برابر 70000‌تن از هواداران پرشور که آخر اين هفته در ويلپنت پاريس جمع شده بودند، مريم رجوي رئيس‌جمهور در تبعيد که از سوي شوراي ملي مقاومت انتخاب شده است، اظهار اطمينان كرد كه «روزهاي رژيم ملاهاي واپسگرا به‌سر آمده است». تلاش آنها كه توسط رشوه مالي و فشار سياسي روي کشورهاي دموکراتيک، سازمان مجاهدين قويترين گروه شوراي ملي مقاومت را بدنام و محدود کنند، شکست خورده است.
سه هفته پيش بالاترين دادگاه استيناف در لندن طبقه‌بندي مجاهدين خلق به‌عنوان سازمان تروريستي به‌وسيله دولت انگلستان را اثبات نشده و غير‌قانوني دانست. يک هفته پيش پارلمان بريتانيا از اين حکم دادگاه نتيجه‌گيري کرده و مجلسين عوام و اعيان با اکثريت آرا رأي به خارج‌کردن از ليست «تروريستي» انگلستان دادند.
 مريم رجوي ادامه مي‌دهد كه اتحاديه اروپا هم بايد از اين حكم تبعيت كند و سازمان مجاهدين را از «ليست تروريستي» اتحاديه اروپا خارج كند.
حکم دادگاه عدالت اروپا كه در پايان سال‌2006 در لوکزامبورگ صادر شد  تا‌كنون دور زده شده است.  رئيس‌جمهور در تبعيد از تمام شخصيتها در انگلستان و ديگر کشورهاي اروپايي‌ـ حتي اگر همواره به لحاظ سياسي با مجاهدين هم‌عقيده نبوده‌اند‌‌ـ و سالهاست به بي‌عدالتي عليه آنها انتقاد کرده‌اند، تشکر نمود.
در گردهمايي ويلپنت مجدداً نمايندگان بيشمار پارلمان، قانونگذاران، نمايندگان احزاب و سازمانها از کشورهاي متفاوت براي ابراز حمايت حضور داشتند. در ميان آنها از حزب چپها، فولکر شنايدر، نماينده پارلمان فدرال آلمان و نمايندگان ايالتي شرکت داشتند. همراه با کف‌زدنهاي پرحرارت هم‌ميهنانش، مريم رجوي به افزايش نارضايتي مردم ايران در رابطه با امورات سياسي و اجتماعي در اين کشور و علائم رشد مقاومت در مقابل آن اشاره کرد.
رجوي رژيم تهران را که در داخل فقط به‌وسيله نقض حقوق‌بشر خود را به اثبات رسانده است و در خارج‌ـ‌ به‌خصوص در عراق‌ـ ترور را گسترش مي‌دهد و حمايت مي‌کند، به‌عنوان واپسگرا، غيردموکرات و خطرناک براي آزادي نه فقط در منطقه بلکه در تمام دنيا، دانست.
مجاهدين خلق سالهاست که به تسليحات اتمي ايران که به لطف ارتباطاتشان در كشور، به اطلاع عموم جهانيان رسانده است، هشدار داده‌اند. مريم رجوي شکايت مي‌کند که بسياري از دولتهاي اروپايي به‌خاطر رابطه اقتصاديشان و به‌خصوص براي اين‌که نفت و تأمين انرژيشان را تضمين کنند، موجب شده‌اند که چشمهايشان را روي تحولات اخير در ايران ببندند و با تهران يک سياست مسالمت‌جويانه ناسالم برقرار کردند.
او خطاب به رئيس‌جمهور فرانسه، نيکولاس سارکوزي که كشورش از اول ماه ژوئيه رياست اتحاديه اروپا را به‌عهده مي‌گيرد، مي‌گويد تا يک نقطه عطف در اين سياست به‌وجود بياورد؛ به‌خاطر منافع صلح و دموکراسي در دنيا و به‌خاطر منافع اکثريت مردم ايران.

هفته‌نامه اكورژيونال(فرانسه)  19تير87

گردهمايي هفتاد هزار ايراني در ويلپنت
روز 28 ژوئن آنها خيلي خيلي زياد بودند. باز هم يك بار ديگر ايرانيهاي فرانسه عزمشان را براي «تغيير دموكراتيك» در كشورشان اعلام كردند. يك گردهمايي تاريخي، جايي كه ايرانيان از همه اروپا آمده بودند و پلاكاردهاي تصاوير مسعود و مريم رجوي، رهبران مقاومت ايران را تكان مي‌دادند. آنها فرانسه و اتحاديه اروپا را فراخواندند تا بيشتر در مقابل تهران قاطعيت به خرج بدهد و از تصميم انگلستان مبني بر خارج ساختن مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي دنباله‌روي كند. در راهروهاي مملو از جمعيت ويلپنت، ژان پير بكه شهردار اور، خطاب به جمعيت بار ديگر موضعش را اعلام كرد و گفت: «امروز من مي‌خواهم شما را مخاطب قرار بدهم و به مقامات فرانسوي بگويم كه ما اميدواريم كه آنها تصميم خردمندانه دوستان انگليسي ما را ملاحظه كنند و آنها نيز تلاش كنند تا شما از ليست تروريستي خارج شويد». بسياري از ايرانيها سپس به خيابان گورد در اور سوراواز آمدند تا جشن جديدي بر پا كنند.

ال.اس.اي  9تير87

پاريس، گردهمايي بزرگ مخالفان ايراني

ال. اس.اي(LSA): اپوزيسيون ايران در خارج ديروز دهها هزار تن را نزديك پاريس جمع كرد تا از اتحاديه اروپا و از ايالات متحده آمريكا بخواهد سازمان مجاهدين خلق را بعد از تصميمي توسط لندن در اين راستا از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كنند. هيأتهايي از آلمان، استراليا، بلژيك، كانادا، آمريكا، انگلستان عراق و اردن در گردهمايي ويلپنت حضور داشتند. رهبر اين جنبش، خانم مريم رجوي، توسط جمعيتي برانگيخته مورد استقبال قرار گرفت.

توئيتر

Maryam_Rajavi_P متحد، ابزار و تکیه‌گاه حکومت آخوندی در #ایران چیست؟ #NoImpunity4Mullahs https://t.co/5V36IlQzaJ
15hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P با تسلیت بخاطر جان باختن شماری از هموطنانم در #سیل_تالش. از جوانان شهرهای اطراف می‌خواهم به کمک مردم سیل‌زده بشتاب… https://t.co/Y1i28JD9GA
Maryam_Rajavi_P از قیام دی‌ماه ۹۶ که جامعه #ایران وارد فاز خیزش شد، جنایت‌ها و ماجراجویی رژیم در سه زمینه شدت پیدا کرده است… https://t.co/p9W3ewKLBc
Maryam_Rajavi_P در روز #اول_مهر درود می‌فرستم به دانش‌آموزان و دانشجویان دلیری که در قیام‌ها پیشتاز بودند #ایران… https://t.co/UifGVlWfiO
Maryam_Rajavi_P در حالی‌که به اعتراف سركردگان رژیم فراگیری #کرونا تمامی كشور را در وضعیت قرمز قرار داده خامنه‌ای كم‌ترین كمكی از هز… https://t.co/2SeJuV93WU
Maryam_Rajavi_P اعتراف وزیر کشور در مورد شیوع #کرونا در زندان‌ها اعتراف به جنایت علیه بشریت است که مسئول مستقیم آن خامنه‌ای، روحانی… https://t.co/hmI9aougkk
Maryam_Rajavi_P حرف ما این است:‌ #حقوق‌_بشر برای تمام مردم ایران، تحریم همه‌جانبه دیکتاتوری مذهبی و به ‌رسمیت‌ شناختن مقاومت مردم… https://t.co/wdHtR4ihPl
Maryam_Rajavi_P در آستانه تشکیل اجلاس مجمع عمومی ملل‌متحد، من می‌خواهم از جانب مقاومت و مردم #ایران توجه همه دولت‌ها و مجامع بین‌ال… https://t.co/bhDxTEfD1K

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند