سخنراني در مراسم بزرگداشت ياد فروغ حسني

28 تیر 1388

مريم رجوي در سخنراني در مجلس يادبود فروغ حسني مادر مجاهد شهيد ندا حسني.  حاضرين از چپ براست مادر رضائيهاي شهيد, احمد حسني, همسر و سارا دختر فروغ حسني.خواهر عزيزم فروغ به ديارجاودانه فروغها و شهداي آزادي پركشيد و مارا درغم و اندوه فراق و جدايي فرو برد .
قطعا از اين غم و اندوه نميتوان رها شد الا اينكه يقين كنيم كه روح او در آرامش جاوداني است.  
من دراين 20 روز خيلي به فروغ و قهرمانيهاي او و به حماسه بزرگ فروغ بعد از ندا فكركردم و تنها لحظاتي از درد جدايي او آرام داشتم  كه پيروزي او و پيشروي او و فاتح بودن او در تمامي زمينه ها را به عينه ميديدم .
مطمئنم كه فقدان او براي احمد و سارا و علي و همه دوستان و خواهران و برادران مجاهدش بخصوص در شهر اشرف بسيار دردناك است .
اما در مسير نبرد با آخوندهاي خونريز و جلاد .. ياد گرفته ايم كه بايد صبر وپايداري پيشه كرد تا توان مقابله با سختيهاي اين برهه از تاريخ را داشته باشيم . براي همه شما آرزوي صبر هرچه بيشتر دارم .

- خواهر مجاهدم فروغ از زمره زنان پيشتازي بود كه درلحظه هاي تاريخساز بهترين و شايسته ترين پاسخ را به ابتلاء و آزمايشِ زمانه ميدهند .
اين ويژگي و اين موفقيت و پيروزي متعلق به افراد معدودي است و فروغ يكي از آنها بود
- بالاترين آزمايش او بعد از شهادت غرورآفرين و دردناك ندا شروع شد. همانجا كه برسر مزار او با لباس سفيد حاضر شد و فرياد زد كه صداي ندا خواهد شد وچه مشعلدار شايسته و چه آتشفشان همواره گدازاني بود كه درهرلحظه  همه ناخالصي ها را  از سرراه برميداشت، ذوب و جارو ميكرد .
دراين 6 سال به اندازه 60 يا شايد 600 سال و يا 6000 سال جنگيد , خروشيد،  آرام نگرفت و كسي را آرام نگذاشت و تا توانست درد وجودش را كه همان درد ندا و نداها و هزاران هزار مادر و پدر و فرزند درميهنِ ما ايران است، به همه جا  برد.
بله دردِ آزادي و دردِ عدالت , درد يك ملت تحت ستم كه اين روزها , صداي انفجار خشم آنها به گوش همه ملتها رسيده و همه دولتها و وجدانهاي خفته را بيدار كرده است.
 و چه سمبل و الگوي گويا و زنده اي براي همه مادران شهدا در اينروزها در خيابانها و شكنجهگاههاي آدمكشان خامنه اي .
 فروغ ما زنده و حاضر است .
هر روز كه مادران دلير شهدا و زندانيان دربرابر زندان اوين با بيدادگاههاي رژيم با فريادشان، خامنه اي را به محاكمه مي كشند .
- هر شنبه كه خانواده هاي داغدار در پارك لاله تهران , يا ساير مناطق تهران اعتراض و مقاومت را شعله ور ميكنند و همه را به برخاستن ترغيب ميكنند . بله فروغ درهمه اين صحنه ها حاضر است .
- درقيام بزرگ مردم ايران در 30خرداد، 18تير و 26تير و در شعارهاي مرگ بر خامنهاي، فروغ حاضر است.مريم رجوي در مراسم يادبود فروغ حسني, از يادواره شهداي قيام بازديد ميكند
- در پايداري اشرفيها و در فريادِ هركس كه به ياري اشرف برميخيزد , فروغ حاضر است .
- در قلب تك تك ما و هركجا كه قلبي براي آزادي مي تپد, فروغ حاضر است.
- و درلحظه پرشكوه آزادي در ميهنمان، بي گمان فروغ و ندا، حاضر و ناظر خواهند بود. 
مطمئنم، مقاومتي كه راهبري چون مسعود و چنين نسلي از زنان عصيانگر و فداكار و پيشتاز دارد قطعا پيروز خواهد شد .
نسلي از زنان كه هيچ چيز آنها را بزانو در نميآورد. و از هيچ چيز نميترسند، از سختيهاي راه، از آخوندها، از غمِ از دست دادنِ جگرگوشههايشان، حتي از بيماري و مرگ.
درود بر آنها كه ايستاده مردن را انتخاب ميكنند، تا خمشدن و تسليم و زندگي بر روي زانوانشان.  
وما اين روزها  نمونه هاي ندا و فروغ را  درخيابانهاي تهران و شهرهاي ايران ميبينيم كه چگونه تكثير شده  وچشم جهاني را خيره كرده  و در فرياد عصيان  و شورش آنها  عليه آخوندها , سرنگوني آخوندها بوضوح نمايان شده , آنها را راه  فراري از اين خشم مقدس نيست .
فروغ و ندا سمبلهايي انگيزاننده براي همه ما و نشانه اي روشن براي بزير كشيدن ديكتاتوري مذهبي ميباشند .
شعله هاي وجود ندا در فروغ زبانه كشيد و او را تبديل به صدايي پر قدرت كرد .
و حالا صداي پر قدرت فروغ در همه ما هرلحظه منشأ انرژي و تواني صد برابر است.
خواهر مجاهدم فروغ، به تو ميبالم , سرفرازم و پشتگرم درست عين 6 سال گذشته و هميشه حاضر و ناظر خواهي بود.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ
ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  وَادْخُلِي جَنَّتِي