مراسم گراميداشت لرد راسل جانستون

07 شهریور 1387

مريم رجوي در مراسم بزرگداشت لرد راسل جانسون در حضور همسر و فرزندارنش و لرد اسلين شركت ميكنددوستان عزيز!
خانواده محترم لرد راسل جانستون
لرد اسلين ، بارونس هريس و لرد كينگ گرامي
خانم‌ها، آقايان

راسل جانستون از ميان ما رفت.
اين سوگ بزرگي براي من و تمام مقاومت ايران است.
جنبش آزادي‌خواهي مردم ايران، يك دوست غمخوار، يك دادخواه، و يك حامي بزرگ را از دست داد.
و اسكاتلندي‌ها و انگليسي ها چهره‌يي را از دست دادند كه ارزشهاي ماندگارشان را نمايندگي مي‌كرد.
در اين لحظه، هموطنان من و مردم اسكاتلند و انگلستان، در غم از دست دادن راسل جانستون فقيد با ما شريكند.
من اين ضايعه دردناك را به به همسرش جون و به پسرانش گراهام، ديويد و اندرو تسليت مي‌گويم.
هم‌چنين تسليت مي‌گويم به خانواده بزرگ مقاومت ايران،به خصوص مجاهدان شهر اشرف، به لرد دولاكيا، به مايك هنكاك و هم‌چنين به حزب ليبرال دمكرات بريتانيا و به لرد كوربت ، لرد اسلين و كميته پارلماني ايران آزاد.

والتر اسكات شاعر ملي اسكاتلند در جمله اي توضيح مي‌دهد كه شجاع بودن لازمه داشتن حقيقت است و داشتن حقيقت لازمه برخورداري از فضيلت.
راسل جانستون از آن انسانهاي والا بود كه شجاعت و حقيقت ‌جويي را در دفاع بي‌امان از آزادي نشان داد. و اين برجسته‌ترين فضيلت او بود.
به قول آقاي نيك كلك رهبر حزب ليبرال دمكرات انگلستان: «او تا بن استخوان به ارزش آزادي خواهي وفادار ماند».

دفاع او از آزادي را بايد در رويارويي با فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران يعني مهمترين تهديد جهان ديد.
از دهه 1980، هنگام كه نماينده مجلس عوام بود،به حمايت از مقاومت ايران برخاست. در همين سالها با مسعود رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت در پاريس ديدار كرد.
در سال 1982 او و شش تن ديگر از نمايندگان حزب ليبرال انگلستان، در نامه‌يي به مسئول شوراي ملي مقاومت مسعود رجوي، حمايت خود و حزبشان را  از مقاومت مردم ايران اعلام كردند.

حمايت از مقاومت ايران بخشي از تعهد او به آزادي بود.
او به خصوص در كازار عليه اتهام ظالمانه تروريسم نسبت به مجاهدين نقش برجسته‌يي داشت.
لرد جانستون يكي از 35 پارلمانتري بود كه عليه اين نام‌گذاري به پوئك، تحت رهبري لرد اسلين، شكايت كرد.
او  شخصاً يكي از 13 استشهاد ارائه شده به پوئك را تهيه كرد و بارها در جلسات اين كميسيون حضور يافت.
در خارج از انگليس نيز همه جا را براي پيشبردن اين كارزار زير پا گذاشت: از كپنهاك تا اسلو و لوكزامبورگ و پاريس و استراسبورگ و رم.
لرد جانستون هم‌چنين حامي پرشور مجاهدين شهر اشرف بود.
بارها از آنها در برابر فشارهاي ملايان دفاع كرد و مجامع بين‌المللي را فرا خواند كه مانع نقض حقوق و آزادي آنها شوند.
صداي او در آخرين سخنرانيش در 28 ژوئن هنوز در گوش ما زنگ مي‌زند. او بر حتميت پيروزي تأكيد كرد و گفت: مقاومت كنيد مقاومت كنيد.
و در يكي از آخرين نامه‌‌هايش به من به تاريخ 29 مي نوشت:« برخي از دوستان خوش نيت،به من توصيه كرده اند كه ”آهسته تر كار كنم“. من فكر مي كنم اين بدترين توصيه است. تا هر زمان كه قادر باشم, مي خواهم بهترين كاري را كه مي توانم انجام دهم».
ما امروز به راسل مي‌گوييم كه تو بهترين كاري را ممكن بود انجام دادي.

در حقيقت به خاطر تعهدش به آزادي، او عليه سياست مماشات قيام كرد.
و در مقابل ذبح دمكراسي و حقوق بشر در مسلخ تجارت و معامله ايستاد.
از انسانهاي بزرگي بود كه جهان امروز به آنها بسيار نيازمند است.
در زمانه‌يي كه  آزادي‌خواهي كمياب است، وقتي كه مبارزه براي كسب دمكراسي را تحقير مي‌كنند، منزلت شخصيتهايي مانند لرد جانستون بيشتر شناخته مي‌شود.
البته من فكر مي كنم جهان در زمان حياتش قدر او  را نشناخت.
من هميشه او را با شجاعت، سخت كوشي، عشقش به آزادي و مهرباني اش بياد خواهم داشت.
ما امروز با لرد جانستون وداع مي‌كنيم.
اما ياد او ، نام او  و تعهد و مبارزه استوارش، هميشه در تاريخ ما و در تاريخ اسكاتلند باقي خواهد ماند.
مطمئناً ارزشهايي كه او از آن دفاع كرد، پيروز خواهد شد.
مطمئناً مردم ايران در روز آزادي خود از او به نيكي ياد خواهند كرد.
براي همه شما، براي خانواده اش، جون عزيز، آندرو، گراهام و  ديويد و بستگان او صبر آرزو  ميكنم.
بريتانيا هميشه به او افتخار خواهد كرد.
به روح پرفتوحش درود مي فرستيم.
خدا همه شما را حفظ كند ومتشكرم