مريم رجوي در مراسم گراميداشت هنرمند بزرگ آندرانيك آساطوريان: وجدان برانگيخته هنر و هنرمندان ايران

10 اسفند 1393

روز جمعه 8اسفند، 27فوريه2015، مراسم يادبود آندرانيك آساطوريان،هنرمند بزرگ ايران و عضو شوراي ملي مقاومت در اورسوراواز برگزار شد.در اين مراسم،مريم رجوي طي سخناني ياد و خاطره وي را گرامي داشت. مشروح سخنان مريم رجوي در اين مراسم را در زير مي خوانيد:

هموطنان گرامي!
اجازه بدهيد از اينجا فقدان زنده ياد، آندرانيك، هنرمند بزرگ ميهنمان را به آيداي عزيزمان، به دختران گرامي او و به خواهران و برادران آندو در ليبرتي، به‌خاطر از دست دادن يار، پشتيبان و آموزگاري چون او، تسليت بگويم.


همچنين به جامعة هنرمندان ايران ، به تمام ملت ايران، به اعضاي شوراي ملي مقاومت و به‌خصوص به مسئول شورا تسليت مي‌گويم.
به‌طور خاص به ارامنه و مسيحيان ايران تسليت مي‌گويم و كلام عيسي مسيح را تكرار مي‌كنم كه:
خوشا به‌حال فروتنان، خوشا به‌حال آنان كه مهربان و با گذشتند، خوشا به‌حال پاكدلان و خوشا به‌حال تشنگان عدالت زيرا ايشان ملكوت آسمان را خواهند ديد.
ما براي بزرگداشت انسان والايي جمع شده‌ايم كه اگرچه همه از رفتن و پركشيدنش غمگين هستيم و دلمان به درد آمده است، اما در همين حال، هر لحظه كه به يادش مي‌افتيم، و صفا و يكرنگي‌ و ايمانش را به خاطر مي‌آوريم، قلب و وجودمان پر از طراوت و غرور و افتخار مي‌شود. اين داستان همة انسانهايي است كه زبان و قلب و عملشان يگانه است، خودشان هستند و زندگيشان، كلامشان، كارشان و آمدن و رفتنشان، انسانيت را ارتقا مي‌دهد.
اين داستان زندگي آندرانيك آساطوريان است؛ انساني با انديشه‌يي آزاد و قلبي مؤمن.
با فقدان آندرانيك، موسيقي ايران يك استاد بزرگ و يك گنجينة هنري، و شوراي ملي مقاومت ايران يك گنجينة سرشار از عشق و پايداري و يكي از مظاهر وفاي به عهد را از دست داد. در اين چند روز ديديم كه همه، از هر گرايش و عقيده‌يي، وقتي از آندرانيك صحبت مي‌كنند، او را از خودشان مي‌دانند. آنها درست مي‌گويند: آندرانيك متعلق به تمام ملت ايران بود.
او موسيقي را از 9سالگي آغاز كرد، نتها را شناخت و زيباترين نواها را خلق كرد و همراه شادي و غم مردمش شد. چون به آنها عشق مي‌ورزيد و پيشرفت هر گامش در موسيقي به‌خاطر آنها و براي آنها بود. حتماً شنيده‌ايد كه هنرمندان و موسيقيدانان صاحب‌نام ايران، همه متفق‌القولند كه آندرانيك پدر موزيك پاپ ايران است.
مي‌گويند او انقلابي در موسيقي ايران ايجاد كرد و بسياري از نوآوريها در چند دهة اخير ايران، حاصل رنج و كار و خلاقيت اوست و اين كه نظيري نداشت و ندارد. اين جمله را به كرات مي‌گويند كه آندرانيك دين بزرگي به گردن موسيقي ايران دارد. همة اين توصيف‌ها واقعي است. اما اگر بخواهيم حق اساسي آندرانيك را ادا كنيم، بايد بگوييم كه دين بزرگي كه آندو به گردن هنر و جامعة هنرمندان ايران دارد، اينست كه او با ايستادگي و نبرد عليه رژيم ولايت فقيه، نگاهبان شرف هنر ايران و جامعة هنرمندان ايران شد. بله، آندرانيك وجدان برانگيختة هنر و هنرمندان ايران بود.
مي‌دانيد كه از زمان برگزاري كنسرت همبستگي در پاله دوكنگرة پاريس، در سال 1373، آندرانيك به مقاومت ايران پيوست و سالهاي بعد به عضويت شورا درآمد. در همان زمان گفت كه «هر هنرمند واقعي در مقابل جامعة خود متعهد و مسئول است و بايد هدفش در مرحلة اول آزاد كردن ملتش باشد».
پيام آندرانيك، مصداق اين توصيف نويسندة فرانسوي رومن رولان است كه مي‌گويد: براي مداومت در كار هنري چيزي به جز نبوغ طبيعي و بيش از آن لازم است. و آن هم سوداها و دردهايي است كه زندگي را پر ‌كند و معنايي به آن ببخشد. وگرنه هنرمند اثري نمي‌آفريند.
در دهة گذشته، وحشيانه‌ترين حملات رژيم و مزدوران عراقيش عليه مجاهدين صورت گرفت  و توطئه‌هاي بزرگي از طرف ولايت فقيه عليه اين مقاومت به اجرا گذاشته شد، ولي هر چه اين فشارها بيشتر مي‌شد، آندو به مجاهدين و شورا نزديكتر مي‌شد؛ چرا كه  از روز اول براي همين آمده بود. به‌قول خودش براي جنگيدن  و براي اداي دين به آرمان آزادي، آمده بود.  
  به‌خصوص كه او به‌عنوان آهنگساز طراز اول ايران، در موقعيتي قرارداشت كه همه درها به رويش باز بود، سرماية بزرگ تخصصي و هنري  و شهرت و وجهة اجتماعي چشمگيري داشت و بالاترين موفقيتها را در كار هنري‌اش داشت كه بعضا هنوز مشابه آن تكرار نشده است. اما او در پي چيز ديگري بود كه خودش آن را «بزرگترين حركت هنري يك‌هنرمند» ناميده بود و گفته بود: «پيوستن به‌مقاومت و مبارزه عليه ستم، بزرگترين حركت هنري يك‌هنرمند است».
گفته‌ها و مصاحبه‌هايش را در اين سالها‌ مرور كنيد. عمد داشت كه بارها و بارها تكرار كند كه «من اشرفي هستم». راستي چرا اينهمه تأكيد مي‌كرد؟ چون مي‌خواست حقيقتي و پيامي را بر دلها و ضميرها حك كند و به ثبت برساند.
مي‌خواست بگويد هنر ايران در برابر رژيم هنركش ولايت فقيه، تسليم نشده و در حال رزم و نبرد است و جايش در جبهة مقاومت مردم ايران است. مي‌خواست بگويد‌ وقتي كه در هنر يا هر حرفة ديگري سرآمد مي‌شويد،‌ به بالاترين قله نگاه كنيد كه آزادي است و به‌سوي همان قله پرواز كنيد.
آري، همانطور كه آندو در تنظيم ترانه‌ها و قطعات موسيقي، سرآمد موزيك ايران بود، در  زندگي و هنر خودش و پيوند آن به مقاومت مردم و ارتش آزادي بزرگترين هنرش را تنظيم و خلق كرد و به‌قول مسعود: «چنين بود كه نستوه پرآوازة هنر، با چنگ و ساز شعله‌ور، با عشق صدبرابر در دل اشرف و ارتش آزادي، به پارة تن ملت و مقاومت ايران تبديل شد.
راستي كه ياد مرضيه عزيزمان، ياد عماد رام عزيز، منوچهر سخايي و بهرام عاليوندي و حالا ياد آندو به‌خير كه هر كدام با نام و آوازه‌شان، با آثار پردامنه‌شان، با اعتقاد پرشورشان و صداقتشان، معناي عميقي به هنر متعهد زمان خويش دادند. داستان زندگي هر انساني، تأثيرات و اثري است كه باقي مي‌گذارد، و هم‌چنان‌كه آندو گفت: بالاترين هنر و اثرش، مقاومتش بود.
حالا تاريخ از لابلاي نتهاي صميمي زندگي يك آهنگساز، كلمة آزادي را مي‌شنود؛ كلمه اشرف و كلمة ايران را.
حالا جامعة ايران در برابر خود يك وجدان زيبا و غني دارد تا هر هنرمند و هر كس كه شور و غوغايي در سر دارد، از او بياموزد و قدم در راه او بگذارد و آخوندها و دژخيمان حاكم كه سازها را شكستند و گلوي هنر را بريدند و آن مرتجعاني كه آندرانيك و ساير هنرمندان محبوب ايران و هموطنان مسيحي ما را تحت بالاترين سركوبها قرار دادند در برابر آندو احساس شكست مي‌كنند.
آري، او در موسيقي ايران جاودانه است، در خانه‌ها و قلبهاي مردم ما زنده است، در كنار مجاهدان آزادي در ليبرتي و در همة كارزارهاي بين‌المللي در حال نبرد و پايداري است و در اجلاسهاي شوراي ملي مقاومت هست و خواهد بود و فردا در نبرد آزادي ايران در صفوف اشرفيها و ارتش آزادي و جوانان به‌پاخاستة ايران، حاضر خواهد بود.
روحش شاد كه آرمانش را در آرزوي زيباي ساختن كُرة آبي عشق و آزادي بيان كرد.
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جريده عالم دوام او
به روان پاك او درود مي فرستيم.