پارلمان اروپا - بروكسل - خرداد 1387

07 خرداد 1387

مريم رجوي در ديدار از پرلمان اروپا به همراه اعضاي پارلمان اروپا و شخصيت هاي برجسته حاضر

 مريم رجوي درپارلمان اروپا خواستار حذف بلادرنگ نام مجاهدين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا شد

ظهر روز چهارشنبه 7خرداد1387 رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي براي سخنراني در پارلمان اروپا به مقر اصلي اين پارلمان در بروكسل وارد شد و از سوي دو نايب‌رئيس پارلمان اروپا آقايان آلخو ويدال كوادراس و مانوئل دوسانتوس، آقايان پائولو كاساكا و استروان استيونسون رؤساي مشترك گروه پارلماني ايران آزاد، خانم اوا بريت سونسون، نايب‌رئيس گروه ائتلاف چپ، آقاي يانوش اونسكويچ، نايب‌رئيس كميسيون خارجي پارلمان اروپا و شمار ديگري از برجسته‌ترين نمايندگان اين پارلمان از گرو‌ههاي مختلف پارلماني مورد استقبال قرارگرفت. در مراسم استقبال علاوه‌برنمايندگان پارلمان اروپا، اعضاي برجسته مجلسين انگلستان از هرسه حزب اصلي اين كشور هم‌چون لرد راسل جانستون، رئيس سابق مجمع پارلماني شوراي اروپا؛ لرد كلارك، رئيس سابق حزب كارگر؛ ديويد جونز، عضو كابينه سايه حزب محافظه‌كار انگلستان؛ لرد كينگ، عضو مجلس اعيان انگلستان و جان ليچ، نماينده مجلس عوام انگلستان، هم‌چنين نمايندگان پارلمانها و شخصيتهاي سياسي از ساير كشورها ازجمله سيد احمد غزالي نخست‌وزير سابق الجزاير و هنك دهان، رئيس سابق كميسيون خارجي مجلس هلند نيز حضور داشتند.

در هنگام ورود رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت جمعي از حاميان مقاومت و هموطنان مقيم بلژيك اجتماع كرده بودند و ضمن استقبال و حمايت از رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت، حمله وحشيانه حكومت آخوندي به مجاهدان اشرف را محكوم كردند.

رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت در اين اجلاس پارلماني كه با عنوان «سياست اتحاديه اروپا در باره ايران و اپوزيسيون ايران» و به رياست دكتر ويدال كوآدراس، نايب‌رئيس پارلمان اروپا برگزار شده بود، به ايراد سخنراني پرداخت.

 

فهرست مطالب اين ديدار:

مريم رجوي: عدالت بر سياست استمالت پيـروز شد

مصاحبه روزنامه لاليبر با مريم رجوي

آسوشيتدپرس، بع از حكم دادگاه استيناف لندن ليست آمريكا نيز بي‌اساس است

بازتاب ديدار از پارلمان اروپا - بروكسل - خرداد 1387