ديدار از رم - آبان 1387

30 مهر 1387

 رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت، به منظور شركت در يك اجلاس پارلماني براي اعلام بيانيه اكثريت سناي ايتاليا كه در حمايت از مقاومت ايران و راه‌حل تغيير دموكراتيك، به اكثريت مجلس اين كشور پيوسته‌اند، وارد رم شد. 

همچنين به دنبال صدور دومين حكم دادگاه عدالت اروپا مبني بر لغو برچسب تروريستي اتحاديه اروپا عليه مجاهدين خلق ايران، رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت در يك اجلاس پارلماني در محل مجلس نمايندگان ايتاليا در رم شركت نمود و حكم دادگاه عدالت اروپا را پيروزي چشمگير عدالت و وجدان بر افتراي ظالمانه به خاطرحفظ يك ديكتاتوري مذهبي و تروريستي توصيف كرد.

 

در اين اجلاس پارلماني كه در سالن معروف استامپا ـ محل برگزاري جلسات مطبوعاتي پارلمان و دولت ايتالياـ برگزارشد، علاوه بر نمايندگان پارلمان، رؤسا، دبيران و اعضاي كميسيونهاي مختلف پارلماني، شخصيتهاي سياسي ايتاليايي ازجمله ماريو پسكانته، رئيس كميسيون اتحاديه اروپا در مجلس ايتاليا؛ فوريو كلمبو، رئيس كميته حقوق بشر پارلمان ايتاليا؛ لرد اسلين، قاضي سابق دادگاه عدالت اروپا و آلن ويوين، وزيرسابق در دولت فرانسه و نمايندگان رسانه‌هاي ايتاليايي و بين‌المللي شركت داشتند. در آغاز جلسه كارلو چيچولي، معاون كميسيون امور اجتماعي مجلس ايتاليا، كه رياست اجلاس را برعهده داشت، به صدور حكم دادگاه عدالت اروپا در چند ساعت قبل از آن اشاره نمود و اعلام كرد كه لرد اسلين درمورد اين حكم و روند قضايي طي شده سخناني ايراد مي‌كند.

در خاتمه جلسه آقاي كارلو چيچولي همبستگي «كميته پارلمانترها و شهروندان ايتاليا براي ايران آزاد» را با كميته اروپايي «در جستجوي عدالت» به رياست دكترآلخو ويدال كوادراس نايب‌رئيس پارلمان اروپا اعلام كرد.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت در بعد ازظهر روز جمه 3 آبان رم را به سوي پاريس ترك كرد.

درهنگام خروج رئيس جمهور برگزيده مقاومت, هموطنان ايراني كه در فرودگاه لئوناردو داوينچي رم تجمع كرده بودند, با ابراز احساسات و شعارهاي ميهني, خانم رجوي را  بدرقه كردند.

فهرست مطالب اين ديدار:

سخنراني رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت در يك اجلاس پارلماني در مجلس نمايندگان ايتاليا

اهداي مدال ويژه سناي ايتاليا به مريم رجوي

اعلام شهر كونئو شهر خواهر اشرف

گفتگو با كارلو پانلا رهبر حزب راديكال ايتاليا

ملاقات با خانم آميليو اسكيرو

ديدار از رم در رسانه ها