مريم رجوي: استبداد مذهبي با جنايت عليه بشريت در ليبرتي نمي‌تواند خود را نجات دهد

09 آبان 1394

مريم رجوي،  با درود به شهيدان و مجروحان سرفراز حملة موشكي هفتم آبان كه مظاهر بارز پايداري ستايش‌انگيز ملت ايران براي سرنگوني فاشيسم ديني و كسب آزادي‌هستند، گفت:  به طور رسمي و حقوقي، دولت عراق و سازمان ملل كه با امضاي يك يادداشت تفاهم از پايان سال2011 چهار سال است كمپ ليبرتي را به عنوان يك «محل موقت انتقال» تشكيل داده‌اند، بايد پاسخگو باشند. اما مانند شش حمام خون قبلي در اشرف و ليبرتي، عوامل رژيم ايران در حكومت عراق مسئوليت مستقيم حمله را بر عهده دارند و ايالات متحده و سازمان ملل از اين واقعيت به طور كامل مطلعند.

وي تأكيد كرد موشكباران پناهندگاني كه هيچ سلاح و سپر دفاعي ندارند، با هر تعريفي جنايت عليه بشريت است و مسئولان آن بايد به عدالت سپرده شوند. در شرايطي كه رژيم آخوندي به ناگزير از بمب اتمي يك قدم عقب‌نشيني كرده و با مخاصمات دروني فزاينده مواجه است، در سوريه پي‌در‌پي شكست مي‌خورد و سركردگان پاسداران يكي پس از ديگري به هلاكت مي‌رسند و در حالي‌كه روحيه اعتراض و مقاومت در جامعة ايران بالاتر گرفته است، خامنه‌اي براي بقاي رژيمش به شدت نيازمند چنين جنايتهايي است. اما اين رژيم از سرنگوني محتوم كه خواست مبرم مردم ايران است، گريزي ندارد و شهيدان و مجروحان ليبرتي، فديه‌هاي مردم ايران در دوران سرنگوني استبداد ولايت فقيه‌اند.  ‏‏
جنايت عليه بشريت عليه مجاهدان ليبرتي، آن روي سكة هزار اعدام در سال جاري است كه همة باندهاي اين رژيم در آن سهيم هستند. روحاني به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت اين رژيم، در اين جنايت عليه بشريت مسئوليت مستقيم دارد. او در روز 9 شهريور با تروريست خواندن مجاهدين و تصريح بر اينكه هر كجا لازم باشد «با همه توان و امكان عليه تروريسم اقدام خواهيم كرد» براي چنين جنايتهايي زمينه‌سازي مي‌كرد.
در ماههاي اخير با حضور ‏‏ مزدوران اعزامي وزارت اطلاعات به ليبرتي، رژيم آخوندي در حال تدارك يك جنايت ديگر بود و مقاومت ايران، طي دهها نامه، اطلاعيه، ملاقات و تماس تلفني با مقامهاي ‌ملل متحد و دولت آمريكا هشدار داد.‏
مريم رجوي با ابراز تأسف از اينكه دولت آمريكا و ملل متحد تاكنون به تعهدات رسمي و مكتوب خود در قبال  ليبرتي عمل نكرده‌اند خواستار تضمين و تأمين امنيت ساكنان ليبرتي از سوي ملل متحد و آمريكا و اقدام فوري براي خارج‌شدن پرونده و مديريت ليبرتي از دست افراد وابسته به رژيم ايران شد. وي افزود وقتي ليبرتي تحت كنترل قاتلان اشرفيهاست و مجاهدين در بنگالهاي به شدت آسيب‌پذير به سر مي‌برند و حتي تي والهاي بنگالها برده شده است و كلاهها و جليقه‌هاي حفاظتي ساكنان را به آنها نمي‌دهند، چگونه اين كمپ مي‌تواند ‏در برابر حملات موشكي كه بارها تكرار شده، در امان باشد.‏
دبيرخانه شوراي ملي  مقاومت ايران
9 آبان 1394( 31 اكتبر 2015)