• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مریم رجوی: حقوق ‌بشرو آزادي ربوده شده ایران را بايد با مبارزه به دست ‏آورد

17 آذر 1394

آقاي سناتور
دوستان عزيز
به همه شما درود مي‌فرستم. اجازه بدهيد همراه با شما، همراه با مجاهدين لیبرتی، و همراه با ‏هموطنانمان در ایران از حضور سناتور لیبرمن ميهمان عاليقدر مقاومت ایران در اين جا سپاسگزاري ‏كنم.‏
سناتور لیبرمن با حضور در  اين جا هم دوستي مردم آمریکا با مردم ایران را نمايندگي مي‌كند، هم ‏جبهه بزرگي از شخصيتهاي بلندپايه آمریکايي را نمايندگي مي‌كند كه مدافع يك سياست صحيح ‏در قبال ایرانند كه از هرگونه مماشات با ديكتاتوري مذهبي بري باشد و هم دوستي و احترام پيروان تمامی ‏اديان نسبت به يكديگر را نمايندگي مي‌كند.‏ به ايشان درود مي‌فرستيم.‏    

هم‌چنين به نمايندگان جوامع ایراني مقيم اروپا حاضر در اين جا خوش‌آمد مي‌گويم. اين ‏جوامع از جمله جوامع متخصصان، اصناف، معلمان، پرستاران، نمايندگان خواستهاي حقيقي ملت ایران ‏براي دموکراسی و پيشرفت هستند.‏
اين جلسه در آستانه روز جهاني حقوق ‌بشربرگزار مي‌شود كه براي مردم ما كه تحت يكي از ‏هولناكترين سركوبها در تاريخ معاصر قرار دارند، از اهميت ويژه‌يي برخوردار است.‏
روز جهاني حقوق ‌بشررا با تجليل از همة زنان و مردان شجاعي گرامي‌ مي‌داريم كه در ایران و ‏سراسر جهان براي احقاق حقوق انساني و آزاد‌یهاي دموکراتیک ملتهاي تحت ستم به‌مبارزه ‏برخاسته يا جان خود را فدا كرده‌اند.‏
براي مردم ایران، اين روز، يادآور خاطره كهكشان شهیدان است. ياد ۱۲۰هزار مجاهد و مبارز اعدام ‏شده توسط فاشيسم ديني، ياد۳۰ هزار زنداني قتل عام شده در سال ۶۷، ياد همه زندانيان سياسي ‏اعدام شده در سالهاي اخير و ياد شهیدان اشرف و لیبرتی به ويژه ۲۴ مجاهد آزادي كه ماه گذشته ‏بر اثر شليك موشكهاي رژیم آخوندي جان‌باختند.  ‏
بله، اين روزي است كه حقوق ‌بشرسنگسار شده ایران را خاطرنشان مي‌كند و به همگان گوشزد ‏مي‌كند كه مردم ایران در شرايط كنوني حق آزاد زندگي كردن ندارند، از حق مصونيت از دستگيري خودسرانه و ‏شكنجه و آزار برخوردار نيستند، از حق آسايش و امنيت محرومند، حق انتخاب آزادانه پوشش خود ‏را ندارند، حق آزادي فكر و وجدان و مذهب از آ‌نها سلب شده، از حق تشكيل آزادانه اجتماعات ‏برخوردار نيستند و از حق برگزاري يك انتخابات آزاد براي تأسيس حكومتي كه شايسته آنند، ‏محرومند.
در نتيجه، روز جهاني حقوق ‌بشر روزي است كه به همگان يادآوري مي‌كند كه ملت ایران حق دارد ‏‏«تا به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار» دست بزند و رژیم ولايت فقيه را سرنگون كند ‏و دولتي بر پايه آزادي، دموکراسی و برابري جايگزين آن سازد.‏
به هموطنان به‌پاخاسته‌يي كه در اين ايام در اعتراض به دستگيريها و اعدامها و تشديد فشارها عليه ‏زندانيان سياسي در برابر زندان اوين يا مراكز ديگر به تظاهرات دست مي‌زنند، از صميم قلب درود ‏مي‌فرستم. بله، حق گرفتني است و حقوق ‌بشرو آزادي ربوده شده را بايد با مبارزه و قيام به دست ‏آورد.‏

متأسفانه دولتهاي غرب بر اساس ملاحظات نامشروع به‌ويژه به‌خاطر مذاكره و توافق اتمي با رژیم ‏ولايت فقيه بر نقض فاحش حقوق ‌بشراز جمله دو هزار اعدام در دوران آخوند روحانی چشم‌بسته‌اند. ‏آنها پس از انعقاد اين توافق، پي‌درپي هيأتهاي تجاري و سياسي چند صدنفره به ایران مي‌فرستند ‏تا از بازار ایران پس از لغو تحريمها سهمي به‌دست آورند. اما از هنگام توافق اتمي در تيرماه گذشته تا‌كنون، اين رژیم در داخل ایران شمار زيادي زنداني را حلق‌آويز ‏كرده و در سطح منطقه جنگ‌افروزي و كشتار را شدت بخشيده است.‏
دولتهاي غرب را فرا مي‌خوانيم كه در سياستي كه تاكنون عامل بي‌ثباتي منطقه و تهديد اصلي ‏صلح و امنيت جهان را تقويت كرده تجديد نظر كنند و روابط خود با اين رژیم را به توقف اعدام و ‏شكنجه و آزادي زندانيان سياسي موكول كنند.‏

اين رژیم به‌خاطر فجايع انساني بي‌شمار در داخل ایران تاكنون ۶۲ بار توسط نهادهاي مختلف ملل ‏متحد محكوم شده است. به علاوه، اين رژیم و مشخصاً شخص خامنه‌اي، در كشتار ۳۰۰ هزار نفر از ‏مردم سوریه در ۴ سال اخير و آوارگي بيش از نيمي از جمعيت اين كشور و در نسل‌كشي مردم اهل سنت ‏عراق توسط شبه‌نظاميان سپاه قدس مسئوليت مستقيم دارد. با اين‌همه غيرقابل توجيه است ‏كه تا‌امروز پرونده‌ جنايتهايش به شوراي امنيت نرفته است.‏
اين بر شوراي امنيت است كه ترتيباتي اتخاذ كند كه سران اين رژیم و مشخصاً خامنه‌اي به عنوان ‏مسئولان و مسببان اين جنايتها در يك دادگاه بين‌المللي محاكمه شوند.‏

دوستان عزيز
در روزهاي اخير، حمله تروريستي در كاليفرنيا، باز هم جهان را تكان داد. از جانب مقاومت مردم ایران اين جنايت را محكوم مي‌كنم و به‌خانواده‌هاي قربانيان تسليت ‏مي‌گويم. اين حمله مانند كشتار ۱۳ نوامبر پاريس، تحت نام اسلام صورت گرفته. در حالي كه روح ‏اسلام از اين بربريت بيزار است.
ملاهاي ایران به نام اسلام سي‌هزار زنداني سياسي را قتل عام كردند. همتايان آنها مردم بي سلاح را در سالن كنسرت يا مجمتع بهزيستي كشتار مي‌كنند. در حالي‌كه اديان توحيدي براي آزادي و رستگاري نوع بشر از قيد انواع ستمها آمده‌اند و نه چيز ديگر.‏
همه ما به عنوان فرزندان ابراهيم برادران و خواهران يكديگريم. آنچه در روابط ميان ما اصالت دارد، ‏كينه‌توزي، استبداد و بهره‌كشي نيست، بلكه آزادي و رحمت و يگانگي است.‏
ما مي‌گوييم دعوا نه ميان شيعه و سني است، نه ميان مسلمان و مسيحي و نه ميان مردم و فرهنگ ‏خاورميانه با مردم و فرهنگ غرب. بلكه كشاكش اصلي ميان ديكتاتوري حاكم است با مردمي كه ‏طالب آزادي‌اند.‏
هركس كه مدعي اسلام است بايد در مقابل بشاراسد و خامنه‌اي بايستد نه اين كه مردم بيگناه را به رگبار ببندند.
بايد تأكيد كنم كه راه حل اين معضل، مبارزه ملتهاي همين منطقه به‌ويژه با آلترناتيوي بر اساس اسلام دموکراتیک و بردبار ‏است. پايداري و مبارزه مردم اين منطقه به عمر ديكتاتوري‌هايي كه مولد و مروج بنيادگرايي بوده و ‏هستند به‌طور قطع خاتمه مي‌دهد.‏
ازاين‌رو توجه و هشياري همگان را به تلاشهاي رژیم ایران و همدستانش جلب مي‌كنيم كه در ‏صدد حفظ رژیم بشاراسد و مهار آثار شكست استراتژي ولايت فقيه‌اند.‏
در هفته‌هاي اخير، دولتهاي آمریکا، فرانسه و تركيه رسماً تأييد كرده‌اند كه اين رژیم بشاراسد ‏است كه از گروه داعش نفت مي‌خرد. از طرف ديگر همه مي‌دانند كه منابع مالي بشاراسد بي‌وقفه ‏توسط رژیم ایران تأمين شده و مي‌شود. بنابراين، پولهاي رژیم ایران از طريق بشاراسد هزينه ‏كشتارها توسط داعش را تأمين مي‌كند.
بله، گروه داعش با حمايت بشاراسد فرصت رشد و گسترش پيدا كرده و بدون سرنگوني بشاراسد از ‏بين نمي‌رود.‏
اين واقعيت ايجاب مي‌كند كه دولت‌هاي غرب سياستي را در پيش بگيرند كه از خواست مردم مظلوم ‏سوریه براي سرنگوني هرچه سريعتر بشاراسد حمايت كند، به ارتش آزاد سوریه در مبارزه‌اش عليه ‏اين رژیم وسيعاً ياري برسانند و بر اخراج قواي خارجي و مشخصاً سپاه ‏پاسداران از خاك سوریه و عراق پافشاري كنند.‏
از همه شما متشكرم.

توئيتر

Maryam_Rajavi_P با تسلیت بخاطر جان‌باختن هموطنان‌مان بر اثر سیل در #اردبیل، #گیلان، #مازندران و #آذربایجان_شرقی. افزایش قربانیان مص… https://t.co/mPIv9RhaXp
9hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P هدف رژیم از اعدام‌ها ارعاب در برابر قیام و روحیه دادن به مزدوران و به كار گرفتن خانواده‌های آن‌ها در جاسوسی و سركوب… https://t.co/VZFCA1mAKQ
21hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P توطئه‌ها و تلاش‌های فشرده ۲ساله رژیم برای دربردن دیپلمات تروریستش در بلژیک با شکست مواجه شد و اولین جلسه دادگاه او… https://t.co/cvIdoTibks
23hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P بویژه خواهان بازدید هیأت بین‌المللی از زندان #ارومیه و تحقیق در مورد پرونده ۲زندانی کُرد هستم كه امروز پس از ۷سال ز… https://t.co/Fi0i3XBgio
Maryam_Rajavi_P اعدام‌های ضدانسانی زندانیان کُرد را قویاً محكوم می‌کنم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهم علیه آدم‌كشی روزانه خامنه‌ای… https://t.co/JhgecfkziF
Maryam_Rajavi_P رمز پیشروی ما در ۴۰سال مبارزه با فاشیسم مذهبی در #ایران، پایداری و قیمت دادن برای آزادی است. #FreeIran2020 https://t.co/YnpDopmYPR
Maryam_Rajavi_P ایران را پس می‌گیریم و ایرانی نو می‌سازیم. (سخنرانی در گردهمایی #ایران آزاد در #اشرف۳- ۲۲تیر ۱۳۹۸) #FreeIran2020 https://t.co/6tsWuUi2J4
Maryam_Rajavi_P آخوندها تنها به فکر حفظ و بقای دیکتاتوری دینی هستند که خمینی آن‌را اوجب واجبات اعلام کرد و به‌خاطر آن می‌توان احکام… https://t.co/8zbJFuqUZ9

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند