مریم رجوی: شورای ملی مقاومت، یک جايگزين دموکراتیک براساس حاكميت مردم و جدایی دين و دولت

02 دی 1394

سخنرانی مریم رجوی در آغاز اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت -آذر                                                                                                                               
دوستان عزیز!
حضار محترم!
اجلاس ميان دوره‌يي را با گراميداشت زنده‌یاد منصور قدرخواه، هنرمند ارجمند عضو شورای ملی مقاومت و فرماندة شهيد ارتش آزادیبخش، حسين ابریشمچی عضو ديگر شورا، آغاز مي‌كنيم.
جاي خالي آقاي قدرخواه، در اين اجلاس براي همة ما دردناك است. هرچند كه بدون شك همرزمان و يارانش در شورا و در صفوف گستردة اين مقاومت، جاي او را پرخواهند كرد. شهادت فرماندة دلاور حسين ابريشمچي و ۲۳ قهرمان ديگر در حمله موشكي به ليبرتي  اگرچه سنگين و دريغ انگيز بود، اما دو پيام واضح داشت:
اول: پيام استيصال خليفة ارتجاع كه مي‌خواست جام زهر اتمي و جام زهر منطقه‌يي و هلاكت بالاترين سركردگان سپاهش را با ضربه‌يي نابودكننده بر دشمن اصلي‌اش جبران كند.

دوم: پیام پایداری و مقاومت به هرقيمت براي سرنگوني رژیم ولايت فقيه و استقرار آزادی كه در موجي از برانگيختگي و همبستگي در دل زندانهاي اين رژیم هم طنين انداخت.
اين اجلاس را در حالي برگزار مي‌كنيم كه تنشها و وقايع بزرگ در ايران، و منطقه و جهان اين حقيقت را تأييد مي‌كند كه يك تغيير دوران در كار است.
به دنبال حملات تروریستي داعش در خارج سوريه و عراق به‌ویژه در فرانسه و بالا گرفتن تهدید فزایندة تروريسم و بنیادگرایی تحت نام اسلام، شرایط بين‌المللي تازه‌يي شكل گرفته است.
رژیم كه بصورت شنيعي ازاين حملات ابراز خوشحالي كرد، مي‌خواست در همسويي با داعش و بشار اسد، از اين اوضاع براي تغيير دادن سياست فرانسه در سوریه استفاده كند. اما به نظر مي‌رسد برخلاف دوران پس از يازده سپتامبر  اين‌‌بار، اين آخوندها هستند كه زيان خواهند ديد. به‌خصوص كه روز به روز همگان بيشتر متوجه مي‌شوند كه طاعون بنیادگرایی اسلامي بدون اعمال قاطعيت در مقابل سرچشمة آن يعني رژیم ايران، ريشه‌كن نمي‌شود.
در عرصة سياسي ميهنمان تن‌دادن خامنه‌اي به برجام و امضاي مصوبة خفت‌بار شوراي عالي امنيت رژیم (كه از فرط فضيحت،‌ مانع انتشارش شده‌اند)، بيانگر شكست بزرگ رژیم دربرابر مقاومت ایران بود كه این پروژة شوم رژیم را افشا كرد و به چالش كشيد. پروژه‌يي ضد ايراني وضد انساني باصدها ميليارد دلار هزينه و با عوارض ويرانگر و بي‌علاج اقتصادي. به نحوي كه كارشناسان خود رژیم مي‌گويند دوران پس از توافق، از نظر اقتصادي دوران ركود و فلاكت و گراني و بيكاري  است و از نظر سياسي دوران مخاصمات فرساينده در رأس و بدنة حاكميت و از نظر اجتماعي دوران غليان نارضايتيهاي انباشته در جامعه.
همچنان‌که مسئول شورا گفته بود: «زهر خوردن رژیم در حیطة اتمی نیز مانند زهر آتش‌بس در جنگ ضدمیهنی رایگان به‌دست نیامده و عنصر تعیین‌کنندة ایرانی آن، مقاومت و مجاهدین بوده‌اند. با بیش از صدرشته افشاگری اتمی با قیمت کلان از ۳۰خرداد۱۳۷۰ تا ۳۰خرداد۱۳۹۴ ضمن ۲۴سال. تا جامعة بین‌المللی بیدار شود و تا وجدانهای انسانی برانگیخته شوند... بله؛ موضوع اصلی این است که مقاومت ایران و مجاهدین، رژیم را در استراتژی تضیمن بقا پس از ۲۴سال به کلی شکست دادند.»
در چنين شرايطي رژیم ولايت فقيه، در كوران برجام و برشام خود، يعني در دل شكست برنامة اتمي و شكست در سوريه، به نمايش انتخابات براي تقسيم كرسيهاي خبرگان و مجلس ارتجاع، ميان جناحهاي متخاصم وارد شده است مهمترين نتيجه‌اش، افزايش جدي بي‌ثباتي رژیم و تضعيف آن در برابر جامعة درحال انفجار است.
امروز اين رژیم هم در سياست صدور به اصطلاح انقلاب شكست خورده، هم در برنامه توليد بمب اتمي، هم در دعاوي اسلام‌پناهي و مستضعف‌گرايي كه با فروش نوزادان به دنيا‌‌ نيامده و فروش كليه از جانب مردم گرسنه و فقير به اوج رسوايي رسيده است.
به عبارت ديگر، رژیم ولايت فقيه، هم از نظر سياسي، هم از نظر اخلاقي و ايدئولوژيكي و هم از نظر استراتژيكي يك رژیم شكست خورده است. پاسخ اين شكست، نه اعدام و شكنجه جوانان ايران است، نه شيادي‌ جناحهاي درون اين رژیم كه همه دست در خون ملت ايران دارند، بلكه پاسخ، مقاومت ملت ايران است كه با پرداخت بهايي سنگين، پرچم سرنگوني اين رژیم را در اهتزاز نگه داشته و آينده‌يي بر اساس آزادی و دموکراسی و برابري را نمایندگی مي‌كند.
شورای ملی مقاومت سرفراز است كه در برابر اين رژیم، جايگزين دموکراتیکی براساس حاكميت مردم و جدایی دين و دولت و  احترام به حقوق‌بشر ارائه كرده كه در آن برابري همة مليتهاي ستمزده و صاحبان همة اديان و مذاهب را تضمين مي‌كند.
ما همة ‌هموطنان به‌ویژه جوانان ايران را  به گسترش مبارزه و قيام براي يك تغيير بزرگ و سرنگونی استبداد مذهبي فرا مي‌خوانيم. ما اطمينان داريم كه ارادة مردم ايران براي كسب آزادی پیروز خواهد شد.
متشکرم.