• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

بیانیه رئيس كميسيون قانون در ائتلاف ملي نيروهاي انقلاب و اپوزيسيون سوریه: ديدار هيئت عاليرتبه اپوزيسيون سوریه با مريم رجوي

30 خرداد 1395

روز شنبه 11 ژوئن 2016 خانم مریم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ایران، در مقر اقامت خود در شمال پاریس با گروهي از شخصيت‌هاي ومقامات مسئول و رهبران اپوزيسيون سوریه ملاقات كرد. در اين ملاقات خانمها سهير اتاسي عضو هيئت عالي مذاكرات، نغم غادري عضو هيئت عمومي ونائب رئيس سابق ائتلاف، دكتر تغريد الحجلي وزير فرهنگ در حكومت موقت قبلي، و آقايان استاد هيثم مالح رئيس كميته قانوني در ائتلاف ملي نيروهاي انقلاب و اپوزيسيون سوریه، ميشل كيلو نويسنده وروزنامه نگار برجسته و عضو هيئت سياسي ائتلاف، دكتر نصر حريري دبيركل سابق ائتلاف، غسان عبود از بازرگانان سوري اپوزيسيون و رئيس تلويزيون اورينت، سرتيپ عبدالاله بشير نعيمي رئيس ستاد سابق ارتش آزاد، سرتيپ مثقال بطيش نعيمي و سرتيپ مصطفي شيخ از فرماندهان ارتش آزاد سوریه و آقاي احمد كامل مشاور مطبوعاتي ائتلاف شركت داشتند.

خانم مریم رجوی در اين ديدار، قهرمانيهاي فرزندان خلق سوریه و به‌خصوص اهالي حلب مجروح را ستود و گفت كه پايداري مردم سوریه در ششمين سال، در شرايطي كه قدرتهاي جهاني نيز يا در طرف جلاد ايستاده و يا بي‌عملي پيشه كرده بودند، نويدبخش پيروزي قطعي مردم سوریه وانقلاب سوریه است. رژيم اسد و حامي اصلي اين رژيم، فاشيسم مذهبي حاكم بر ایران نخواهند توانست از اين شكست بگريزند.  
خانم رجوي افزود مردم و مقاومت ایران و انقلاب سوریه، نبردي تاريخي را عليه دشمن واحد يعني آخوندهاي جنايتكار حاكم بر ایران پيش مي برند، كساني كه تمامي منطقه را با جنايتهاي خود در دريايي از خون و بحران غرق كرده‌اند. اما امروز مردم و مقاومت سوریه، اين كشور را به باتلاقي براي رژيم ایران تبديل كرده‌اند كه برون رفتي براي اين رژيم از آن وجود ندارد، به نحوي كه سرمداران اين رژيم در نشست‌هاي داخلي  خودشان اعتراف مي‌كنند كه آنها توانايي اين را ندارند كه بتوانند بشار اسد را در قدرت نگه دارند. اما مي‌خواهند از طريق ادامه كشتار مردم سوریه، فاجعه‌اي را كه رژيم ایران در انتظار آن بسر مي‌برد را تا جايي كه مي‌توانند،  به عقب بيندازند. اما هر روز كه مي‌گذرد آنها بايد بهاي بيشتري را براي چنين سياست و چنين طرح وبرنامه‌اي، بپردازند.
استاد هيثم مالح از برجسته‌ترين وكيل در سوریه و رئيس كميته قانوني در ائتلاف با تشكر از مقاومت ایران و رئيس‌جمهور مریم رجوی به‌خاطر ايستادن مقاومت ایران در كنار مردم و انقلاب سوریه گفت كه روابط من با اپوزيسيون ایران به بيش از پنجاه سال قبل برمي‌گردد. استاد مالح گفت آخوندها هشتاد هزار نيروي مسلح از كشورهاي مختلف، مثل حزب‌الشيطان، پاكستان، عراق، و از افغانستان و حوثي‌ها علاوه بر افراد ایراني، به صحنه آورده است. او هم چنين در مورد حمايت مالي كه رژيم آخوندي به بشار اسد براي جلوگيري از سرنگونيش مي‌كند سخن گفت، و اينكه عليرغم اينها، نمي‌توانند مانع سرنگوني بشار اسد و پيروزي انقلاب شوند.
خانم سهير اتاسي عضو هيئـت عالي مذاكرات اپوزيسيون بر همبستگي بين دو خلق و بين دو مقاومت تاكيد نمود و گفت به نظر ما و به نظر مردم سوریه، خانم مریم رجوی و جنبش او هستند كه مردم ایران را نمايندگي مي‌كنند و نه رژيم آخوندي كه از هيچ كوششي براي كشتار مردم وفرزندان ما دريغ نمي‌كند. خانم سهير اتاسي گزارشي از محاصره جنايتكارانه‌اي كه بر شماري از شهرها و روستاهاي سوریه اعمال مي‌شود، ارائة داد و به مردم ایران و مادران ایراني فراخوان داد كه اجازه ندهند رژيم آخوندي فرزندانشان را به كشتارگاه جنگ در سوریه گسیل كند. جنگي كه بدون كمترين ترديد، خامنه‌اي و بشار اسد در آن بازنده‌اند.
آقاي ميشل كيلو چهره برجسته اپوزيسيون سوریه طي چند دهه و عضو هيئت سياسي ائتلاف تاكيد كرد كه رژيم ایران در حال حاضر حدود هشتاد هزار تن از نيروهاي سپاه پاسداران و مزدورانشان را به صحنه‌هاي جنگ عليه فرزندان مردم سوریه آورده است و اين افزون بر كمك مالي و اقتصادي و تسليحاتي و سياسي است كه رژيم آخوندي با هدف نگهداشتن بشار اسد در حاكميت مي‌كند. اما در عين حال اين رژيم بسيار شكننده و ضعيف و ضربه‌پذير است و اين رژيم مي‌داند كه اگر از سوریه عقب‌نشيني كند، با بحرانهاي بزرگي در داخل كشور خود مواجه خواهد بود.
دكتر نصر حريري در اين ديدار گفت رژيم ایران به‌شدت از اين وحشت دارد كه اگر در سوریه شكست بخورد و از كشور ما و كشورهاي ديگر منطقه رانده شود، در چنين صورتي، اپوزيسيون ایران و در رأس آن مجاهدين خلق فرصت را براي به چالش كشيدن رژيم ایران در داخل خواهند داشت و اينكه براي سرنگوني اين رژيم وارد عمل مي‌شوند. دكتر حريري افزود كه رژيم ایران در حال حاضر با بحران خفه‌كننده بزرگي كه ناشي از تلفاتش در كل سوریه به صورت عام و به ويژه در حلب، مي‌باشد، روبروست چرا كه سپاه پاسداران شمار زيادي از افسران و كادرهای خودش را از دست داده كه بالغ بر بيش از 1600 تن مي‌شوند.  
اعضاي هيئت سوریه بر اين امر تأكيد كردند كه رژيم ولايت فقيه از ابتدا در سوریه دخالت كرده و به رژيم سوریه به لحاظ نظامي و امنيتي و اقتصادي و انساني كمك رسانده و به صورت مستقيم هم در كشتار و ويراني و آواره نمودن و تغيير جمعيتي شركت داشته وتمامي اين كارها را به هزينه مردم ایران وعليه منافع آنها انجام داده است. اين رژيم به جاي متمركز گرديدن روي مشكلات داخلي ایران و بهبود بخشيدن به زندگي مردم، به راه انداختن جنگهاي خارجي پرداخته و آن را با امور ديني كه هيچ پايه واساسي ندارد توجيه كرده است.
اعضاي هيئت، پيامي خطاب به مردم ایران و شرافتمندان آنان كه در كنار آرمانهاي مردم سوریه مي‌ايستند و در رنجهايشان با آنها شريكند، فرستادند. اعضاي هيئت از ابتكار مقاومت ایران براي اختصاص دادن مراسم افطار رمضان امسال به موضوع  سوریه قدراني كردند.  چرا كه به اين ترتيب  توجهات روي جنايتهاي ضد بشري كه به مدت پنج سال است در تمامي استانهاي سوریه به صورت كشتار و ويراني و محاصره وگرسنگي دادن تداوم يافته، متمركز مي‌شود.  
در برنامه و مراسم افطار كه روز شنبه 11 ژوئن در مقر شوراي ملي مقاومت ایران با حضور  شخصيتها و فعالان سوریه برگزار گرديد، صدها تن از شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي و فعالان سياسي از كشورهاي مختلف عربي و اسلامي و از فرانسه شركت داشتند.
خانم مریم رجوی در سخنرانيش در اين گردهمايي اعلام نمود :« ما از سوي مقاومت ایران اعلام مي‌كنيم كه ماه رمضان، ماه همبستگي مقاومت ایران با مردم پايدار و مقاوم سوریه است. امشب و در  اين برنامه و در اين افطار بايد سوریه مجروح را در برابر ديدگان خود قرار داده و از قهرمانيهاي مردم و دلاوريشان تجليل نموده و آن را بزرگ داريم».   
استاد هيثم مالح
رئيس كميسيون قانوني
در ائتلاف ملي نيروهاي انقلاب و اپوزيسيون سوریه


توئيتر

Maryam_Rajavi_P پیام تسلیت درگذشت اشرف نشان صدیق حمید خلاق دوست. #ایران https://t.co/pYPjCoGmk2
20hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در سال ۱۳۶۷ به‌ حکم‌ خمینی، ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شدند. اکثر آن‌ها اعضا و هواداران مجاهدین بودند. این جنایت ع… https://t.co/h9fYwJbrNg
Maryam_Rajavi_P با هشدار نسبت به هرگونه زد و بند با رژیم آخوندی تاکید می‌کنم، سران این رژیم كه سرنخ صدور تروریسم در ۴دهه گذشته دست… https://t.co/6wKMV5fAxI
Maryam_Rajavi_P با قطعی شدن حكم #دیپلمات_تروریست رژیم در دادگاه آنتورپ، وزارت اطلاعات و سپاه باید در لیست تروریستی از سوی اتحادیه ا… https://t.co/EbHbKticrd
Maryam_Rajavi_P علت این میزان تلفات و خسارات در حوادث طبیعی در #ایران، رژیم آخوندی است که با چپاول اموال مردم و هدر دادن سرمایه‌های… https://t.co/Z4tmdhdGb1
Maryam_Rajavi_P با تسلیت و همدردی با مردم #کرمان و #یزد و خانواده‌های داغدار و مصیبت‌زده که در #سیل شب گذشته عزیزان‌شان جان باختند… https://t.co/CMuKILFROM
Maryam_Rajavi_P روزی که آخوندها بر اثر جنبش دادخواهی مردم #ایران برای #قتل_عام۶۷ وادار شوند پرونده این جنایت بزرگ را باز کنند، روز… https://t.co/YCmjpX4EW8
Maryam_Rajavi_P دادخواهی قتل‌عام‌شدگان یک مسأله ملی و یک بخش ضروری از کارزار بزرگ ملت #ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه است. این… https://t.co/SDtAdWpIQe

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند