سخنراني به مناسبت خروج مجاهدين از ليست تروريستي انگلستان

08 تیر 1387

 

 [ گردهمايي 70,000 نفره ايرانيان در ويليپنت فرانسه- تير1387 ]

خانمها، آقايان،
دوستان عزيز،

به همه شما خوشامد مي‌گويم. خيلي خوشحالم كه يكبار ديگر فرصت ديدار با شما را دارم.
در ابتدا مايلم به نمايندگان محترم انگلستان تصويب نهايي حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي را تبريك بگويم. ديروز يك روز فراموش‌نشدني براي من و براي مقاومت ما بود.

شما عواطف ايرانيان سراسر جهان را با نشان دادن احساسات و تشكراتشان ديديد. شما نبرد سختي داشتيد، اما من هرگز شك نداشتم كه شما موفق مي‌شويد، چرا كه قوياً به آن‌چه كه مي‌كرديد اعتقاد داشتيد. به همين دليل است كه ما مي‌توانيم به پيروزيهاي بيشتري برسيم.
من بحث پارلماني دوشنبه گذشته را نگاه كردم. احساسم اين بود كه هر دو مجلس صحنه يك دفاع تاريخي و باشكوه از عدالت و حقوق مردم ايران براي مقاومت، توسط نمايندگان مجلسين انگلستان بود. يك صف‌بندي غرور‌آميز پارلمانترها، كه عليه سياست ذلت‌بار مماشات صحبت مي‌كردند. 
رژيم ايران به‌طور ناموفق تلاش كرد تا در لحظات آخر از خروج نام مجاهدين از ليست، ممانعت به‌عمل آورد. ولي آنها نه فقط شكست خوردند، بلكه شما به‌حق به دولت انگلستان وظايفش را براي حذف فوري مجاهدين از ليست اتحاديه اروپا يادآوري كرديد.
بنابراين من از آنها هم به‌خاطر همه تلاشهايشان تشكر مي‌كنم. اين پيروزي در نبرد خارج كردن نام مجاهدين از ليست تروريستي در انگلستان نتيجه سه عامل بود:
ـ اولين عامل، هم‌چنان‌كه بسياري در همين بحث پارلماني گفتند اين بود كه مجاهدين در هيچ زماني درگير تروريسم نبوده‌اند. اعضا و هواداران مجاهدين قربانيان اصلي تروريسم و سركوب در ايران هستند.
ـ عامل دوم كار عالي تيم حقوقي و دفاع وكلا در دادگاه بود.
ـ و بالاخره عامل سوم و مهمترين عامل، ارائه درخواست رفع ممنوعيت از جانب 35‌نماينده پارلمان بود.
به‌نظر من اين امر نقش تعيين‌كننده‌يي در اين پيروزي داشت. اولين تأثير آن اين بود كه باعث شد قضات بدون هيچ پيشداوري، شواهد ارائه شده ازهر دو طرف را بررسي كنند.
ـ شما با اين ابتكار شجاعانه پيشتاز يك نبرد عادلانه بوديد. نبردي براي آزادي و عدالت. ابتدا چشم‌انداز خيلي روشن نبود. شما صلب‌ترين موانع و اقدامات ظالمانه را در‌هم‌شكستيد. شما نشان داديد كه اعتقاد به آرمان و ارزشهاي انساني هيچ مرزي نمي‌شناسد. هيچ غير‌ممكني وجود ندارد.
ما در جنبشمان مي‌گوييم «مي‌توان و بايد». ما مي‌توانيم و بايد به ديكتاتوري مذهبي خاتمه دهيم. ما مي‌توانيم و بايد دموكراسي را در ايران برقرار كنيم. اين دقيقاً همان كاري است كه شما با حذف نام مجاهدين انجام داديد. فراتر از يك پيروزي قضايي، به‌نظر من، موفقيت بزرگتر شما اثبات همين واقعيت بود كه با اعتقاد به آرمان و ارزشهاي انساني و تلاش مي‌توان بر همه موانع فائق شد. به‌لحاظ سياسي به‌نظر من شما با اين دستاورد، كمر سياست مماشات را در هم شكستيد. به‌همين دليل، من معتقدم كه حتي در سطح اروپا و به‌ميزاني در آمريكا شما براي پيگيري همين هدف يك نقش كليدي داريد.
لرد بسام، در بحث پارلماني خود، در رابطه با اتحاديه اروپا گفت: عجيب خواهد بود اگر كه اتحاديه اروپا همان كاري كه ما كرديم را نكند. آنها بايد دوباره مورد توصيه قرار بگيرند و به آنها يادآوري شود كه ما الان نام را از ليست حذف كرده‌ايم و حكم به مرحله اجرا درآمده است». بنابراين شما در يك موقعيت ويژه براي درخواست از اتحاديه اروپا جهت خاتمه‌دادن به بي‌عدالتي عليه مردم ايران قرار داريد. به‌خصوص كه در اين زمينه نمايندگان بسياري از كشورهاي ديگر و به‌خصوص نمايندگان پارلمان اروپا نيز در كنار شما خواهند بود.
من فكر مي‌كنم، بعد از رفع ممنوعيت از مجاهدين در انگلستان، حذف نام مجاهدين از ليست آمريكا نيز سهلتر مي‌شود. وزارت خارجه آمريكا، كانادا و يا هر كشور ديگري، در مقابل نتيجه‌گيريهاي دادگاه پوئك و دادگاه استيناف از بررسي تمام فاكتها و موارد عيني چه چيزي مي‌توانند ارائه كنند؟ در انگلستان همه اسناد و مدارك علني و محرمانه بررسي شده و اعلام شد كه مجاهدين درگير تروريسم نيستند. چطور مي‌تواند در كانادا يا آمريكا اين مسأله متفاوت باشد؟ با اين‌همه، امروز مايلم روي اين نكته تأكيد كنم كاري كه شما كرديد، فراتر از مجاهدين و مردم ايران، خدمت بزرگي به مردم اروپا و صلح و امنيت جهاني است. زيرا واقعيت غيرقابل‌انكار اين است كه رژيم ايران الان جدي‌ترين تهديد صلح و امنيت جهاني است. سياست كشورهاي غربي براي تغيير رفتار رژيم يا حتي مهار آن، شكست خورده است. ما زمان زيادي نداريم. جامعه جهاني بايد قبل از آن‌كه دير شود دست به اقدامات مقتضي بزند. براي اين بحران يك راه‌حل ايراني وجود دارد. مقاومت ايران پاسخ رژيم ملاهاست. به‌همين دليل است كه آخوندهاي حاكم بسيار از مقاومت هراس دارند. دو هفته قبل 3ميليون شيعه عراقي طي بيانيه مشتركي حمايت خود را از مجاهدين ابراز داشته و خواستار خلع‌يد از رژيم در عراق شده‌اند. عكس‌العمل خشمگين ملاها ضعف آنها را به‌نمايش مي‌گذارد.
بنابراين، غرب اشتباه مي‌كند كه فكر مي‌كند اگر مجاهدين را از ليست تروريستي خارج كند، ملاها سياست خصمانه‌تري اتخاذ خواهند كرد. ‌اين يك اشتباه محاسبه از تواناييهاي رژيم است. دقيقاً برعكس، به‌رسميت شناختن مقاومت، پيام جديت به ملاها مي‌دهد. چيزي كه براي مقابله با رژيم به آن نياز هست.
من فكر مي‌كنم الان زمان آن فرا‌رسيده است كه مطمئن شويم دولتهاي غربي اين واقعيت را به‌رسميت بشناسند. اين نياز صلح و امنيت جهاني است. به‌همين دليل من فكر مي‌كنم آن‌چه شما مي‌كنيد فراتر از مردم و مقاومت ايران، خدمتي است به صلح و امنيت جهاني. تكرار مي‌كنم خدمتي كه شما داريد انجام مي‌دهيد فراتر از مردم و مقاومت ايران است. اين خدمتي به صلح و امنيت جهاني است.
يكبار ديگر از حضور شما در اين‌جا تشكر مي‌كنم و خوشحال مي‌شوم كه نظرات شما را بشنوم.