• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

ديدار از رم- مرداد 1388

05 مرداد 1388

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي روز 6مرداد 1388 به رم ـ ايتاليا ، وارد شدند و با استقبال ايرانيان آزاده در فرودگاه اين كشور مواجه شدند.
مريم رجوي در يك اجلاس پارلماني كه درمقر پارلمان ايتاليا باحضور دهها تن ازنمايندگان مجلس و اعضاي سنا ايتاليا ونمايندگان رسانه هاي خبري برگزارشد شركت كرد.
خانم رجوي هنگام ورود به محل پارلمان ازسوي هموطنان ايراني كه شعارهايي درمحكوميت حمله وحشيانه به شهراشرف سرمي دادند وفرياد مي زدند خون اشرف ميجوشد، مريم مي خروشد» وهم چنين گروهي از نمايندگان مجلس ايتاليا مورد استقبال قرارگرفت. 

مريم رجوي در پارلمان ايتاليا به ايراد سخنراني پرداخت.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت همچنين در روز 7مرداد با آقاي جاني آلمانو شهردار رم در كاخ شهرداري رم در منطقه تاريخي كامپي دوليو ديدار وگفتگو كرد.
در آغاز اين ديدار، شهردار رم  ورود خانم رجوي به ايتاليا وحضور ايشان در مقر شهرداري رم  را  خوشامد گفت و اعلام كرد كه تصميم دارد يك خيابان شهر رم را به نام ندا شهيد قيام مردم ايران نامگذاري كند و از خانم رجوي  دعوت كرد كه در افتتاح اين خيابان  به نام ندا حضور داشته باشد. 

خانم رجوي همچنين به كنفرانس مطبوعاتي وكلا و حقوق دانان در ايتاليا در روز 7مرداد، يك پيام ويدئويي ارسال كرد.

 

فهرست مطالب اين ديدار:

سخنراني مريم رجوي در مجلس ايتاليا

ملاقات با شهردار رم

پيام به جلسه كنفرانس مطبوعاتي وكلا و حقوقدانان در ايتاليا

 

عكس از فليكر