• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

ملاقات با شهردار رم

06 مرداد 1388

[ ديدار از ايتاليا - مرداد 1388 ]

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي با آقاي جاني آلمانو شهردار رم در كاخ شهرداري رم در منطقه تاريخي كامپي دوليو ديدار وگفتگو كرد.

دراين ديدار كه پيش ازظهر چهارشنبه 7مرداد  صورت گرفت، كارلو چيچولي نماينده مجلس ايتاليا، خانم  اليزابتا كارديني نماينده پارلمان اروپا ازايتاليا ، دكتر  ماريو واتاني مشاور ديپلوماتيك شهردار رم و هم چنين ليدي اسلين و هيأتي ازشوراي ملي مقاومت ايران شركت داشتند.

در آغاز اين ديدار، شهردار رم  ورود خانم رجوي به ايتاليا وحضور ايشان در مقر شهرداري رم  را  خوشامد گفت وافزود : ما با توجهات بسيار زياد اوضاع ايران را دنبال مي كنيم. يكسال پيش درهمين جا باشما ديدار داشتم  و آن موقع نيز اوضاع درايران بسيارحساس بود. اكنون كه  اوضاع ايران و تظاهرات واعتراضات مردم در پيش روي جهانيان است شوراي شهر رم با تصويب قطعنامه يي ضمن محكوم كردن رفتار سركوبگرانه رژيم ايران با تظاهركنندگان ، تصميم گرفته است كه يك خيابان شهر رم را به نام ندا شهيد قيام مردم ايران نامگذاري كند و من ازشما دعوت مي كنم  وخوشحال خواهم شد كه افتتاح اين خيابان  به نام ندا باحضور شما صورت گيرد. شهردار هم چنين برضرورت  اتخاذ مواضع جدي تر كشورهاي اروپايي و ازجمله ايتاليا درقبال رژيم آخوندي وسياستهايش براي  صدور تروريسم و بنيادگرايي و دستيابي  به سلاح  اتمي تأكيد كرد.
خانم مريم رجوي   از حمايتهاي شهردار رم ازمبارزه مردم ايران براي آزادي وازمواضع قاطع شهرداررم درقبال ديكتاتوري آخوندي و تصميم شهرداري رم به  نامگذاري يك خيابان رم به نام «ندا» و اين همبستگي صميمانه با قيام مردم ايران براي آزادي  تشكركرد. خانم رجوي هم چنين از حركت سمبليك شهرداري رم كه درهنگام سفر احمدي نژاد به ايتاليا با خاموش كردن چراغهاي بناي تاريخي كلسئو ، اعتراض خود رانشان دادند قدرداني نمود.
مريم رجوي  با تشريح اوضاع ايران وخواستهاي مبرم مردم به پاخاسته ميهنمان  گفت كه  سركوب وحشيانه ديكتاتوري آخوندي عليه قيام سراسري مردم ايران  و حمله ديكته شده ازسوي  خامنه اي به شهر اشرف را دو روي يك سكه از جنايات ضدبشري رژيم ولايت فقيه است. جامعه بين المللي مي بايست درقبال اين جنايتها ي ضدبشري موضعي قاطع اتخاذ كند. سياست مماشات درقبال اين رژيم نه فقط عليه مردم ايران، بلكه عليه صلح منطقه وجهان است وبه سياستهاي اين رژيم براي گسترش بنيادگرايي و تروريسم و دستيابي به سلاح اتمي فرصت مي دهد.
خانم رجوي خواستار اعزام هيأتهايي ازسوي ملل متحد هم به ايران وهم به اشرف شد وتأكيد كرد براي تحقيق از نزديك و مقابله  با جنايات سركوبگرانه رژيم آخوندي وبراي جلوگيري از گسترش اين فجايع انساني اعزام هيتتهايي ازوكلاي حقوق بشرضروري است. بخصوص كه ساكنان اشرف هفت ماه است تحت محاصره ضدانساني بسرمي برند وازديدار با وكلاي خودشان هم محرومند. آن چه دراشرف رخ مي دهد نقض تمام كنوانسيونهاي بين المللي ومصداق مشخص جنايت جنگي وجنايت عليه بشريت است.
دراين ديدار شهردار رم مدال ويژه قانون اساسي ايتاليا و يك كتاب نفيس قانون را به خانم رجوي اهدا كرد.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت  نيز مدالي ازبرج آزادي شهراشرف را به شهردار رم  اهدا كرد.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران و شهردار رم سپس درديداري مشترك خود با خبرنگاران رسانههاي خبرشركت كردند.
آقاي المانو در ديدار با خبرنگاران بر همبستگي مردم وشهرداري رم با خواستهاي آزاديخواهانه مردم ايران تأكيد كرد و با موضعگيريهاي قاطع شهر رم درقبال ديكتاتوري آخوندها  گفت ماسعي مي كنيم صداي اعتراض مردم ايران را با تمام توانمان بازتاب بدهيم وخواستهاي مقاومت ومردم ايران را به دولت ايتاليا ودولتهاي اروپايي منتقل كنيم.
خانم رجوي به خبرنگاران گفت : دستور حمله وكشتار جنايتكاران  درشهراشرف ازسوي خامنه اي صادر شده كه گمان مي كند به اين وسيله مي تواند شكست بزرگ وبن بست بي علاج رژيم درقبال قيام مردم ايران را جبران كند.
خانم رجوي  بر ضرورت اعزام هيأتهاي بين المللي به اشرف و ايران  تأكيد كرد وگفت مردم ايران برسميت نشناختن انتخابات قلابي رژيم وبرگزاري انتخاباتي براساس  حاكميت مردم و بانظارت ملل متحد هستند.
شهردار رم و رئيس جمهور برگزيده مقاومت درخاتمه ديدار خود به ميان جمعيت ايرانيان آزاد كه درمقابل كاخ شهرداري رم اجتماع كرده بودند، رفتند وطي سخناني نامگذاري خياباني ازشهر رم را به اطلاع هموطنان ايراني رساندند.
 

عكس از فليكر