• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنراني در كنفرانس عربي ـ اسلامي حمايت از اشرف

14 شهریور 1388

كنفرانس عربي ـ اسلامي حمايت از اشرف ]

سخنراني در كنفرانس عربي ـ اسلامي حمايت از اشرف
5سپتامبر2009 ـ 14شهريور1388


بسم‌الله الرحمن الرحيم
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ و َبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
ماه رمضان، ماه فرو فرستاده شدن قرآن است،
 ماه شب‌ قدر و ساخته شدن سرنوشت انسان بدست خود انسان؛ 
 و ماه تقوا و رهايي از آنچه انسان را اسير و از خودبيگانه مي‌كند.
براي ما, رمضان علاوه بر ماه عبادت و نيايش، ماه قيام به مسئوليتهاست.
رمضان براي تغيير انسان مقرر شده تا به خواست خود نيرومندتر شده و ايفاي مسؤليتها برايش آسانتر شود.
 “يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  “
خدا براي شما  آساني اراده كرده است، نه دشواري و صعوبت.

در آستانة افطار، خالصانه‌ترين دعاها را نثار كساني مي‌كنيم كه گوهر رمضان را در جهاد براي آزادي يافته‌اند.
و همه مسلمانان را به حمايت از قيام كنندگان در ايران و دفاع از مجاهدان اشرف فرا مي‌خوانيم.
فردا، آغاز چهل و پنجمين سال حيات سازمان مجاهدين خلق ايران است. به اين مناسبت، به مردم ايران و اعضا و حاميان اين جنبش تهنيت مي‌گوييم، به كهكشان شهيدان آن درود مي‌فرستيم و به خصوص به مسعود رجوي كه پرچم اسلام دمكراتيك را در برابر ارتجاع و دين فروشي بر افراشته است، تبريك مي‌گوييم.


خواهران و برادران!
حضار محترم!
در آغاز، تشكيل كميته عربي ـ اسلامي دفاع از اشرف را به مؤسسان و اعضاي محترم آن تبريك مي‌گويم.
دفاع از مجاهداني كه مورد تعدي و ستم بدترين دشمنان اسلام و مسلمانان قرار گرفته‌اند، خود در رديف عبادتهاي رمضان است.

رمضان امسال براي مردمِ ايران، رمضاني خونين است. رمضان آزادي، رمضان قيام و اشرف خون فشان.
رمضاني در خيابانهاي تهران و ديگر شهرها با فرياد مرگ بر ديكتاتور.
در روي پشت بامها با فرياد الله اكبر.
در شهر  اشرف با فرق‌هاي شكافتة مجاهدين و با  فرياد يا حسين يا مظلوم.
و در زندانها با مقاومت در برابر موحش‌ترين شكنجه‌ها.

روز‌ها و هفته‌هاي پيش از رمضان براي مردم ما، ايام اشك و خون بود.  به خاطر شهادت صدها تن از دختران و پسرانمان در قيامها و در حماسة پايداري اشرف. 
در عين حال، اين ايام دوران پر از بركت براي مردم ما و عموم مسلمانان جهان بود.
آنچه رخ داد، فقط قيام و اعتراض گستردة مردم عليه استبداد حاكم نبود. بلكه زير فشار آن، در رأس رژيم حاكم يك شكاف بزرگ پديد آمد. به علاوه، ماهيت ضداسلامي ملايان در منظر توده‌هاي ميليوني در ايران و كشورهاي منطقه، آشكار شد.
همه ديدند كه آخوندها به جاي انتخابات، به تقلب‌هاي ميليوني دست مي‌زنند. دختران و پسران معترض را در خيابانها به گلوله مي‌بندند. در زندانها، بنا به دستور سران  رژيم، به زندانيان زن و مرد تجاوز مي‌كنند و اساس حرفها و مواضعشان دروغ است.
مراجعي كه در زمرة بانيان همين رژيم بوده‌اند، اعلام كردند كه ولي فقيه حاكم از عدالت و امانتداري و رأي اكثريت مردم ساقط شده و حكومتش نامشروع و جائرانه است.
اكثريت روحانيان به اين رژيم پشت كردند. آنها نظرية خائنانة خميني را كه حفظ نظام از خود اسلام مهمتر است و در نتيجه مبادرت به هر خونريزي و تجاوزي مجاز است، مردود شناختند.
از اين رو، همه ديدند كه حكومتي كه نام جمهوري اسلامي بر خود گذاشته، حكومت دروغ و تجاوز و آدمكشي است. آن قدرت شيطاني كه به نام اسلام وحدت يك نظام ضد تاريخي را حفظ مي‌كرد روح خود را از دست داد. و آن دجاليتي كه با ماسك اسلام حكومت مي‌كرد، بي‌اثر شد.

 

 حضار محترم!
تحول مهم ديگر ماههاي اخير، درخشش ايمان و پايداري مجاهدين است كه سيماي آئين محمدي را عرضه كرده است.
آنها در يك محاصرة ضدانساني كه تاكنون هفتسال است به درازا كشيده، پايداري كرده‌اند. و به ايمان و شكيباييِ محمد (ص) و يارانش در شِعب ابي‌طالب اقتدا كرده‌اند.
در اين هفت سال، رژيم آخوندي ساكنان اشرف را هدف سنگين‌ترين توطئه‌ها قرار داد.
اوج اين فشارها، حملة نيروهاي تحت امر مالكي به اشرف بود كه بر اساس دستور مستقيم خامنه‌اي صورت گرفت. يك حملة به شدت وحشيانه كه در آن، مهاجمان از زيرگرفتن ساكنان بي‌دفاع اشرف با خودروهاي زرهي يا لودر هم اِبا نكردند.
در مقابل، مجاهدين بادست خالي، در برابر ضربات چماق و تبر و شليك گلوله‌ها ايستادند.
چه صحنه‌يي شكوهمندتر از اين ايستادگي كه در آن هر يك از زنان و مردان مجاهد در دفاع از يكديگر از هم سبقت مي‌گرفتند.
اين ايستادگي فقط يك عمل قهرمانانه نبود. بلكه از ايمانِ عميق به آرماني مي‌جوشد كه پيام اسلام حقيقي است.
آنها اسلام را در صداقت و فدا، در تعهد به آزادي و اشاعة بردباري ميان مردم و پيروان مذاهب مختلف يافته‌اند.
آنها بر اساس آية ” إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” اسلام را در جهاد براي برابري زن و مرد يافته اند.
علت كينه‌توزي رژيم ولايت فقيه به ساكنان اشرف اين است كه آنها الهامبخش مبارزة  زنان و جوانان و قيام كنندگان براي آزادي هستند.
از آغاز حكومت خميني در سي سال پيش، سازمان مجاهدين تنها جريان اسلامي بود كه به مخالفت با استبداد، تحت نام اسلام برخاست. آنها به قانون اساسي ولايت فقيه رأي ندادند.
آنها در سه دهة گذشته، ديكتاتوري ديني را در عرصة فرهنگي با سلاح اسلام دمكراتيك و بردبار شكست دادند.
و با استناد به قرآن و تاريخ اسلام،  ثابت كردند كه اسلام با دمكراسي و كثرت‌گرايي تعارضي ندارد. كما اينكه در برابر جنگ افروزي و صدور تروريسم توسط اين رژيم كه تماماً زير لواي اسلام صورت مي‌گرفت، ايستادند.

از اينرو اشرف، با آنكه در هفتاد كيلومتري مرز ايران قرار دارد، در صدر نگراني حاكمان ايران است. آنها سركوب مجاهدين را مهمترين اولويت خود در روابطشان با هر دولتي قرار داده‌اند و اشرف را بخشي از قيامهاي جاري در تهران مي‌بينند.

بر اين اساس همة خواهران و برادران مسلمان، روشنفكران، روحانيان، دانشگاهها و مراكز ديني، سازمان‌هاي مدافع حقوقبشر، اتحادية عرب، سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي و دولتهاي منطقه را به حمايت از قيام مردم ايران و پايداري اشرف فرا مي‌خوانم و توجه همگان را به اين موارد جلب مي‌كنم:
1 ـ با قيامهاي آزاديخواهانه در ايران، دوران جديدي شروع شده است. دوراني كه در آن فتنه‌يي كه به اسم اسلام،  بالاترين دشمني را با مسلمانان داشت، به پايان خود نزديك شده است. همة مسلمانان جهان را  فرا مي‌خوانيم كه رژيم ملايان را به عنوان بدترين دشمن رسول خدا، محكوم كنند.
2 ـ مقابله  با تروريسم و دست‌اندازي تبهكارانة اين رژيم به كشورهاي منطقه به ويژة عراق، وظيفة مبرم  همه مسلمانان است.
راه خلع يد از اين رژيم در كشورهاي مسلمان و عرب، سكوت در برابر آخوندهاي حاكم يا امتياز دادن به آنها نيست. بلكه بايد فعالانه به مبارزه عليه آن برخاست.
3 ـ همگان را به دفاع از شهر اشرف فرا مي‌خوانيم. دفاع از اشرف فقط ياري رساندن به مردم ايران نيست. بلكه هم‌چنين در خدمت مبارزه با موج مسموم بنيادگرايي است كه از تهران هدايت مي‌شود، دفاع از اشرف، امروز مسأله مبرم جهان اسلام است. شكست و پيروزي آن، به پيروزي و شكست رژيم ولايت فقيه و مطامع آن عليه مسلمانان راه مي‌برد.
4 ـ امروز چهلمين روزي است كه از گروگان گرفته شدن 36 تن از ساكنان اشرف مي‌گذرد. آنها و حاميانشان در نقاط مختلف جهان در تمام اين مدت در اعتصاب غذا هستند.
 ادامة اسارت آنها بخصوص برغم صدور حكم آزادي آنها از جانب قاضي، برخلاف همة موازين انساني، اسلامي و قانوني است. از همگان مي‌خواهم براي آزادي آنها تلاش كنند.
5 ـ هزار زن پيشتاز مجاهد در شهر اشرف مستقرند. سنن اسلامي بر حفظ حرمت آنها تأكيد مي‌كند. حضور نيروهاي مهاجم در  اشرف كه بارها زنان را به هتك حرمت تهديد كرده‌اند، آنان را در موقعيت خطرناكي قرار داده است. همة مسلمانان، به ويژه خواهران گرامي را به دفاع از آنان فرا مي‌خوانم.

خواهران و برادران!
در آستانة افطار رمضان، خدا را شكر مي‌كنيم بخاطر آغاز پايان رژيم ضداسلامي حاكم.
و بخاطر شكوفايي و استمرار قيامهاي مردم ايران!
خدا را شكر مي‌كنيم بخاطرِ روحيه‌هاي شكست ناپذير ودل‌هاي قوي قيامكنندگان و اشرفي‌هاي قهرمان.
خدا را شكر مي‌كنيم به خاطر حمايت و محبت بي‌شائبة شهروندان شريف و نمايندگان و متفكران همه جهان از  فلسطين و عراق و اردن و مصر و مغرب و لبنان تا اروپا و ساير  كشورها
و خدا را شكر مي‌كنيم كه ملت ايران را از ابتلاء و مشقت سي‌ساله، روسفيد بيرون آورده و اكنون افق درخشان پيروزي را نمايان كرده است.
خدايا ماه رمضان را براي مردم ايران و  همة مسلمانان، سرشار از خير و فزايندگي كن.

  ـ ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ {آل عمران/147}
  ـ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {التحريم/8}
 

 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P شعله مقاومت و امید را فروزان‌ و فروزان‌تر کنیم. #فطر رهایی مردم #ایران این‌چنین از راه می‌رسد و سپیده‌دم آزادی خواه… https://t.co/DzNmQBrFrZ
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P آخوندها تلاش کردند اثرگذاری کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت را کتمان کنند و قرار گرفتن بی‌بازگشت رژیم در موقعیت سر… https://t.co/hsfrd59nOK
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P در قیام آبان آخوندها دیدند که در گرداب نابودی سقوط کرده‌اند و راهی برای خروج از موقعیت سرنگونی ندارند. بنابراین خوا… https://t.co/dHSh8tEJ3a
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P امروز استان #خوزستان قربانگاه #کرونا شده است. به‌طوری که در روزهای آخر اردیبهشت بیش از هزار نفر از مبتلایان در این… https://t.co/t1QYn5NgYf
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P برای مردم ما که زیر فشار مصائب #کرونا روز به روز نارضایتی و عصیان خود را نسبت به ‌آخوندها را انباشته می‌کنند و برای… https://t.co/oOJ7xwJUEg
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P #عید_فطر بر‌ شما روزه‌داران و هموطنان عزیز در سراسر #ایران و جهان گرامی باد https://t.co/zjBKhjAvvN https://t.co/HNbVYNhQAv
10hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P روحانی بار دیگر مردم را مقصر شیوع مجدد #كرونا دانست و به تجدید محدودیت‌ها تهدید كرد. وقاحت و طلبكاری در دور تسلسل ب… https://t.co/PYCPOi4UmP
Maryam_Rajavi_P با تاکید مجدد بر کارزار بین‌المللی، برای آزادی دانشجویان و همه دستگیرشدگان،‌ خواستار بازدید هیئت‌های بین‌المللی از… https://t.co/geZJLJ3AnT

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند