• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

سخنراني در ميدان شومان بروكسل

08 بهمن 1387


به مناسبت حذف نام مجاهدين از ليست اتحاديه اروپا

هموطنان عزيز!
ياران مقاومت!
ديوار اتهام تروريسم فرو ريخت.
طلسم در هم شكست.
مقاومت شما سياوش وار از آتش افتراي ظالمانه گذر كرد
قانون و عدالت را بر سرير پيروزي نشاند،
و حق  مبارزه مردم ايران براي كسب آزادي را اثبات كرد.
اين است نقطه عطف تعيين‌كننده در مسير تغيير دمكراتيك در ايران.
اين است آغاز يك دوران خجسته
و اين است طليعه رهايي ميهن اسير
اين پيروزي بر ايران و ايراني مبارك باد
بر مدافعان عدالت و دمكراسي
بر قهرمانان شهر اشرف كه اين پيروزي نتيجة پايداري آنهاست.
و بر آن كه گفت مبارزه بر سر حذف ياوه تروريستي مبارزه‌يي است با پيروزي محتوم، آري، بر رهبر مقاومت، مسعود مبارك باد.

دوستان عزيز!
من اين جا آمده‌ام فقط براي ديدار شما و فقط براي يك حرف
شما بر اراده سياسي دولتهاي اروپا در مماشات با آخوندها ، پيروز شديد، پس قطعا بر رژيم آخوندي هم پيروز خواهيد شد.

يك روز مسعود گفت: « بايد قبل از هركس به دستها و توانايي‌‌هاي بالقوه و بالفعل خود بنگريم ». او گفت:««حق و عدالت و آزادي را به‌رايگان به‌كسي هديه نمي‌كنند.
بايدكه با هفت كفش و كلاه و عصاي آهنين و با عزم و اراده پولادين و با عبور از درياي رنج و خون به آن رسيد و آن‌را به ‌دست آورد»
و شما  همين حقيقت را اثبات كرديد.

هفت سال پيش از همين نقطه و در همين خيابان، كارزار شما،عليه اتهام ظالمانه تروريسم آغاز شد.
آن روز را هرگز تاريخ از ياد نمي‌برد آن روز را كه شما در همين جا فرياد كشيديد «هيهات من‌الذله»

در اين سالها مبدعان ليست گذاري بارها گفتند كه به درخواست رژيم آخوندي نام مجاهدين را در ليست گذاشته‌اند. آنها به خاطر رژيم خود را به رسوايي كشيدند و سرانجام ناگزير از پذيرش عدالت شدند.
اما اگر قرار است عدالت اجرا شود بايد تمام زيانهاي مادي و معنوي كه به مقاومت ايران و به مردم ايران وارد آمده جبران شود.

آن زنان و مردان رشيدي كه در مهيب‌ترين بمبارانها به شهادت رسيدند، را به ياد بياوريد،. يعني شهيدان آزادي و استقلال ايران.
قضاياي هفده ژوئن را به ياد بياورد.
صديقه و ندا را به ياد بياوريد.
آن شبيخون‌ها و دستگيري‌ها
غارت مدارك و  آرشيوها و داراييها
و آن همه محاصره و محدوديت
راستي كه از اين برچسب چه خسارتها به مردم ايران رسيد. چه دستاويز‌هايي براي برپا كردن جراثقالها به آخوندها داد و چه جواناني به‌دار كشيده شدند.

بله اين ليست‌گذاري فتواي انهدام مقاومت بود.
اما شما ساكت ننشستيد و كارزار شما باعث صدور بيش از صد قطعنامه و بيانيه از سوي پارلمان اروپا، مجمع پارلماني شوراي اروپا، و پارلمانهاي كشورهاي مختلف شد.
ارائه دهها سئوال و اعتراض رسمي پارلماني
و جريان بي‌وقفه نامه و شكايت از سوي  8500  وكيل و حقوقدان از سراسر اروپا
تدوين 21 نظريه حقوقي متقن توسط بزرگترين حقوق‌دانان جهان نظير لرد اسلين، پروفسور اريك داويد، پروفسور كسس و پروفسور هانري لبايل، ...
برگزاري صدها كنفرانس سياسي و حقوقي و مطبوعاتي
برگزاري پنجاه تظاهرات و گردهم‌آيي بزرگ و 800 تظاهرات و اكسيون اعتراضي از سوي خود شما در سراسر دنيا.
و  هزاران بار مراجعه به سفارت‌خانه‌هاي اروپايي،
و هزاران نامه و هزاران شكايت و اعتراض،
و هزاران هزار ساعت رنج و تلاش مستمر.

ولي همه اين اعتراضها و تلاشها به ديوارهاي ستبر و سياه برمي‌خورد.
ديوار معاملات نفت و گاز
ديوار منافع ژئوپليتيك
ديوار وجدانهاي مسخ شده
و ديوار قلبهاي سنگ شده.

در اين هفت سال دادگاهها پي‌در پي حكم به لغو اتهام تروريسم در مورد مجاهدين دادند. دادگاه لوكزامبورگ چهار بار، دادگاه عالي و دادگاه استيناف انگلستان جمعاً سه بار.
ولي متاسفانه شوراي وزيران به آن اعتنايي نمي‌كرد.

با چه منطقي؟ و با چه روشهايي؟
با تصميمي كه بنظر دادگاه انگلستان «غيرعقلاني» بود!!
با روشي كه بنا به حكم دادگاه لوكزامبورگ سوء استفاده از قدرت بود!!
با دسيسه‌گري آشكاري كه يك تصميم را از جانب برخي دولتهاي بزرگ اتحاديه اروپا به ساير دولتهاي عضو تحميل مي‌كرد!!
با تحميل يك دور و كور كه مطبوعات فرانسه آن را خوردن دم مار توسط خود مار توصيف كرده‌اند.
و سرانجام با توسل به مدارك محرمانه. مداركي كه وقتي روي ميز دادگاه آمد معلوم شد كه از قضا به قول قاضي‌القضات انگلستان « نفي اتهام تروريسم را درمورد مجاهدين تقويت مي‌كند».

خلاصه كنم.
سنگي نبود كه به سر و روي مقاومت شما پرتاب نكرده باشند.
مانعي نبود كه در برابر شما  نتراشيده باشند.
و خدعه و تقلبي نبود كه براي نگهداشتن اين نام‌گذاري به كار نگرفته باشند.

قدرت‌هاي بزرگ تا روز آخر و تا ساعت آخر حذف نام مجاهدين از ليست را نپذيرفتند. ديديد كه در همين دو سه روز آخر به يك فرجام‌خواهي بيهوده هم دست زدند تا رضايت آخوندها را جلب كنند.
آري، اين مبارزات بي‌امان مقاومت ايران بود كه سرانجام آن ها را وادار ساخت از اين نام‌گذاري ظالمانه دست بردارند.
آنها هرگز به ميل خود به قانون و عدالت در مورد مقاومت ايران تن ندادند.

يادتان هست كه دو سال پيش در اجتماع بزرگ شما در پاريس گفتم :
«تمام دعوا بر سر حقوق مردم ايران است كه با اين نامگذاري به حلقوم رژيم آخوندي ريخته شده است».
و  به «متصديان اين تاريكخانه‌ها» گفتم كه «حقوق ملت ايران را اگر در كام اژدها هم پنهان كنيد آن را بيرون خواهيم كشيد».
خوشا مقاومت شما كه امروز بخشي از حق ملت ايران را در يك نبرد نابرابر برآورده ساخته است.


بله يك نبرد سهمگين و نابرابر.
يكطرف شما بدون حمايت هيچ دولت و قدرتي و يكطرف بزرگترين قدرت‌هاي اروپا كه رژيم آنها را به سركوبي مقاومت متعهد و همراه كرده بود.
اما شما مقهور هيچ قدرتي نشديد.
شما بوديد كه معادلات سياسي را بر هم زديد
شما بوديد كه حق و عدالت را به كرسي نشانديد.
و شماييد كه سرانجام آزادي را در ايران برقرار خواهيد كرد.


گفتم كه در يك نبرد نابرابر
به اين معني كه آخوندها بزرگترين كمپاني نفت و گاز اروپا را به كمك خود آوردند تا در كاخهاي رياست جمهوري براي نگهداشتن اين برچسب لابي كنند. اما نيروي همبستگي مردم اروپا با شما از آن پيشي گرفت.
يكي از بزرگترين قدرتهاي اروپا ارتشي از متخصصان را استخدام كرده بود تا رأي دادگاه را بي‌اعتبار كند.
اما نيروي عدالت جويي شما بر آن فائق آمد.

مقامها و فرستادگان رژيم در پايتختهاي اروپايي براي زد و بند رفت و آمد مي‌كردند. انواع تهديدها و تطميع‌ها را به كار بستند. آنها و متحدانشان نيروي عظيمي گرد آورده بودند.اما نيروي ايمان و مقاومت شما عظيم تر بود.
به قول قرآن:
 كَم من فئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتْ فئَةً كَثيرَةً بإذْن اللّه وَاللّهُ مَعَ الصَّابرينَ
چه بسا كه گروهي اندك، بر گروهي انبوه پيروز شود. و خدا با پايداري كنندگان است
بله !
 از شرق تا غرب اروپا و از شمال تا جنوب اين قاره، در جوش و خروش بوديد.
جايي نماند كه نرفته باشيد. دري نبود كه نكوفته باشيد. بسا وجدانهاي بيدار را كه به حمايت خود برانگيختيد و بسا وجدانهاي خفته را كه بيدار كرديد.

خوشا آئين و ايمان شما كه نه خستگي مي‌شناسيد نه عجز و يأس.
نه در پي نام و نشانيد نه چشمداشت و توقعي داريد.
راستي كه كوشش و از خودگذشتگي شما، اين همه پشتكار و اين همه صميمت و فروتني، هر انساني را به احترام وامي‌دارد.

آن قدر در اين تحصنها سرما  و خستگي تحمل كرديد كه جسم‌تان بيمار شد. اما اراده‌هايتان استوار باقي ماند.

 آن قدر در خيابانها ايستاديد كه نمايندگان پارلمانها گفتند از اين ايستادگي به عمق ايمان و آرمانتان پي‌برده‌ايم.
هروقت چهره‌هاي مصمم مادران، پدران و جوانها و نوجوانهاي تحصن كننده را از تلويزيون مي‌ديدم، غرق تحسين و خضوع مي‌شدم.
سلام بر شما كه پيك‌هاي شهر اشرفيد و از آن الهام گرفته‌ايد.
سلام بر شما اي قهرمان‌ها و آرش‌هاي زمانه.
شما براي آزادي مردمتان، همه هستي خود را در تير آرش به پرواز درآورده‌ايد.

سلام بر شما اي اشرفي‌‌ها و اشرف‌نشانها.
در سيماي شما پيروزي محتوم آزادي ايران را مي‌توان ديد.

راستي كه شما زنان و مردان آزاد و رها ، در هر كجا كه باشيد، از شهرهاي ايران گرفته تا شهر اشرف و از اينجا تا چهار گوشه جهان، چه قدرتي داريد  و چه ايماني، ايمان به آزادي، دمكراسي و برابري و ايمان به قدرت انسان براي تغيير محيط و ساختن يك دنياي تازه.
اين چنين بود كه توانستيد در اين كارزار پيروز شديد.
بله با شما زنان و مردان پيشتاز و با مسئوليني چون خواهرم زهرا مريخي و ساير خواهران و برادرانم راهگشايان دوران سختي‌ها،
 و سمبلهاي نسلي كه در مبارزه براي آزادي به تعادل‌قواي زمانه تسليم نشدند و ناممكنها را ممكن كرده‌اند.
آري  شما يك راه طولاني را با كسب تجربه‌هاي بسيار طي كرده‌ايد. اين راهي است تا آزادي مردم ايران، تا ساختن ايران فردا ايراني مدافع صلح  و دوستي و برادري در منطقه.
هموطنان عزيز
حذف نام مجاهدين از ليست سياه اتحاديه اروپا، پيروزي قانون و عدالت است.
اين دستاورد به همه حقوق‌دانان، نمايندگان، و شخصتيهاي شريف و والايي تعلق دارد كه در همبستگي با مقاومت مردم ايران، به دفاع از حكومت قانون برخاستند.
انسان‌هاي بزرگي كه از دل و جان در اين كارزار كوشيدند و صفحه سياه مماشات را در تاريخ اروپا و جهان ورق زدند.

انسانهاي والايي چون لرد اسلين كه با اعتقاد و تعهدي ستايش انگيز، رهبري نبرد حقوقي اين مقاومت را در دادگاههاي اروپا و انگلستان به پيش برد.
خانم  دانيل ميتران، كه در سخت‌ترين ايام در برابر حمله و هجوم و كارزار شيطان سازي عليه مقاومت مدافعي سرسخت بود.

دكتر ويدال كوادراس كه با تمام اعتقاد و توانايي خود يك كميته  بين‌المللي متشكل از دو هزار پارلمانتر را در حمايت از مجاهدين هدايت كرد.

لرد كوربت كه  همه جا براي دفاع از مقاومت دمكراتيك ايران سينه سپر كرده بود.

و شخصيتهاي محترم و والاقدري كه هركدام در اين كارزار  عظيم با تمام قوا پايبندي خود به آرمان عدالت و آزادي را اثبات كردند.

آري، در بطن كشاكش بغرنج و طولاني براي حذف برچسب تروريسم، اروپاي جديدي شكل گرفت. اروپايي در كنار مردم و مقاومت ايران، نه همراه و همدست  فاشيسم مذهبي.
اروپاي مدافع قانون  و عدالت
و اروپايي كه دمكراسي و حقوق بشر در ايران را لازمه صلح و امنيت جهان و منافع حقيقي مردم اروپا مي‌داند.

در تاريخ ايران، باسكرويل از ميان مردم آمريكا به همراهي  و همرزمي ستارخان شتافت.
گائوك از ميان مردم آلمان يار و ياور ميرزا كوچك خان شد
و حالا به صف طولاني باسكرويلها و گائوكهاي اين زمان نگاه كنيد كه مظاهر وفاداري به دمكراسي و عدالت و قانون در جهان امروزند.
آنها در برابر سياست مماشات دولتهاي غرب ايستادند، شكايت كردند سياست غلط حاكم را  با همه توان افشا نمودند و براي اتخاذ سياست درست روشنگري كردند.
آن قدر كه سرانجام، ديوار عبور ناپذير سياست خارجي را كه بر منافع اقتصادي بنا شده، از هم شكافتند و پيروزي سياسي و اخلاقي بزرگي نصيب اروپا كردند.
اين است اروپايي كه همراه و در كنار مردم ايران قرار دارد.
اين است اروپايي كه مدافع عدالت و دمكراسي براي خلقهاي سركوب شده است.

هموطنان
دوران پيشروي شما آغاز شده است.
حالا زمان تجديد نظر در همه سياستهايي است كه بر پايه مماشات با فاشيسم مذهبي و سركوب اپوزيسيون دمكراتيك ساخته شده است.

زمان به رسميت شناختن اين مقاومت به عنوان جايگزين دمكراتيك رژيم نامشروع حاكم بر ايران
زمان واگذاري كرسي‌هاي ايران در مجامع جهاني به نماينده حقيقي آن يعني مقاومت ايران.
و زمان محكوميت جهاني رژيم حاكم بر ايران به عنوان بانكدار مركزي تروريزم و خطر عاجل صلح و امنيت جهان.
اميدوارم كه رئيس جمهور جديد آمريكا، كه با شعار تغيير به پيروزي رسيده، مهمترين و ضروري‌ترين وجه تغيير در سياست ايالات متحده را كه كنار گذاشتن استمالت از آخوندها و حذف اين نام‌گذاري است، برآورده سازد.

هم‌چنين اكنون ديگر هيچ بهانه‌يي در دست دولت عراق براي خودداري از اذعان به موقعيت قانوني ساكنان شهر اشرف باقي نمانده است. مقاومت ايران كه دولت وحاكميت كشور همسايه و برادرمان عراق را محترم مي‌شمارد، انتظار دارد كه دولت عراق با به رسميت شناختن حقوق قانوني ساكنان اشرف به عنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو و لغو محدوديتهاي ظالمانه عليه آنان، پايبندي خود به موازين دمكراسي و قانون و عدالت را به جهان نشان دهد.

لازم مي‌دانم كه در همين جا از احزاب، نمايندگان پارلمانها و رهبران مذهبي در كشورهاي مختلف كه به حمايت از شهر اشرف برخاسته‌اند، قدرداني كنم.
شهر اشرف سمبل دمكراسي در خاورميانه و مبشر استانداردهاي نوين اخلاقي و انساني است.
و مجاهدان آزادي الهام‌بخش مردم و به ويژه جوانان و زنان ايرانند كه در طلب آزادي و برابري‌اند.
سلام بر شما كه جهاني را تحت تأثير پايداري خود قرار  داده‌ايد

ياران مقاومت
آيا ديده‌ايد كه چطور در همين روزها، آخوندهاي حاكم به خود مي‌پيچند و بر سر و روي خود ميكوبند؟
آنها از برباد رفتن برچسبي كه حاصل ديپلماسي و سياست خارجي‌ ساليانشان بوده، شوكه شده‌اند.
عده‌يي پاسدار و بسيجي را به مقابل سفارت‌خانه‌هاي فرانسه و آلمان و انگليس در تهران بردند تا به اين تصميم اتحاديه اروپا اعتراض كنند.
سپاه پاسداران تهديد كرد كه با مؤسسات آلمان در ايران همان كاري را مي‌كند كه در سال 58 با سفارت آمريكا كرد.
نماينده خامنه‌اي در سپاه پاسداران «اين شيوه» يعني حذف نام‌گذاري را «الگوي استراتژيكي استكبار » توصيف كرد.
راستي چرا آخوندها اين طور به خود مي‌لرزند؟ چون حفظ اين برچسب، تاكنون از الزامات حفظ رژيمشان بوده است. هم‌چنان كه مسعود گفت: «برداشتن راهبندها از مسير حركت مردم و مقاومت ايران … به سرتاپاي رژيم رعشه مرگ مي اندازد.
به همين دليل،آخوندها سرمايه‌گذاري خود براي محاصره و قفل كردن جنبش مقاومت را برباد رفته مي‌بينند.
آنها تمام جنگ رواني و تبليغات شبانه روزي خود در مورد از بين رفتن مقاومت را نقش بر آب مي‌بينند.
از اين پس، آنها از زنان و دانشجويان دلير كه با شعار مرگ بر ديكتاتور به پا مي‌خيزند، صد بار بيشتر مي‌ترسند.

از اين پس آنها از خشم كارگران و معلماني كه عليه بي‌حقوقي خود اعتصاب و اعتراض مي‌كنند، صدبار بيشتر مي‌هراسند.

ما به آنها مي‌گوييم به خود بلرزيد پايان كار شما فرا رسيده است.
موضوع مبارزه ما عليه ليست تروريستي، از آغاز تا امروز چيزي جز اثبات حق مردم ايـران براي مقاومت عليه ديكتاتوري نبوده و نيست.
موضوع نبرد ما براي ما عدالت، از آغاز بدست آوردن آزادي و دموكراسي و عدالت براي ميهنمان ايران است.

ـ براي بنا كردن يك جمهوري بر اساس جدايي دين و دولت
و  جامعه‌يي بر اساس برابري زن و مرد
ـ براي لغو حكم اعدام
و پايان دادن به عصر شكنجه و تعزير
ـ براي خاتمه بخشيدن به دوران سياه تفتيش عقايد و پوشش اجباري
ـ براي آزاديهاي فردي و اجتماعي و فرصتهاي برابر اقتصادي
 و  براي يك ايران غيراتمي و صلح جو.
آري نبرد ما براي برقراري دمكراسي و آزادي در ايران است
و اين نبردي است تا پيروزي محتوم.

سلام بر مردم ايران!
سلام بر جوانان مجاهد و مبارز در سراسر ايران
سلام بر اشرف پايدار!
سلام بر آزادي.
پيروز باشيد


 

توئيتر

Maryam_Rajavi_P امروز نه فقط آزادی مردم #ایران، بلکه سلامتی و زندگی آن‌ها و نجات اقتصاد و حفظ موجودیت ایران، درگرو ‌سرنگونی این رژی… https://t.co/Nlk4ZLso4J
17hreplyretweetfavorite
Maryam_Rajavi_P یک سیاست سه عنصری در قبال رژیم #ایران چیست؟ #NoImpunity4Mullahs https://t.co/0tEBaXzXbr
Maryam_Rajavi_P روند نامتعارف افزایش شمار قربانیان #کرونا، حاصل سیاست‌های جنایتکارانه و چپاولگرانه خامنه‌ای و روحانی است. استراتژی… https://t.co/fBO1c4pwoI
Maryam_Rajavi_P رژیم آخوندی در این۴۰سال، از قتل‌عام مجاهدین تا به ‌کشتن دادن ۱میلیون ایرانی در تنور جنگ ۸ساله با عراق، جان‌های بی‌ش… https://t.co/YWVSqnIXPn
Maryam_Rajavi_P جامعه بین‌المللی به‌ویژه دبیرکل ملل‌متحد، کمیسر عالی و شورای #حقوق_بشر و گزارشگران ذیربط ملل‌متحد و دیگر ارگان‌های… https://t.co/0WMBtuiLB1
Maryam_Rajavi_P رژیم ولایت فقیه در #ایران تا روز سرنگونی نه از #اعدام و شکنجه دست برمی‌دارد نه از زن‌ستیزی و تبعیض دینی و تروریسم و… https://t.co/LGRDp7ts0o
Maryam_Rajavi_P متحد، ابزار و تکیه‌گاه حکومت آخوندی در #ایران چیست؟ #NoImpunity4Mullahs https://t.co/5V36IlQzaJ
Maryam_Rajavi_P با تسلیت بخاطر جان باختن شماری از هموطنانم در #سیل_تالش. از جوانان شهرهای اطراف می‌خواهم به کمک مردم سیل‌زده بشتاب… https://t.co/Y1i28JD9GA

عكس از فليكر

جستجو

متحد علیه رژیم ولایت فقیه دشمن اصلی ملت های سوریه و ایران-۲۲خرداد۱۳۹۵

مراسم بزرگداشت ویکتور گلوتا، از حامیان مقاومت و همسایگان اورسوراواز 1 خرداد 1395

دیدارمریم رجوی با جرج صبرا معاون هیئت نیروهای انقلاب واپوزیسیون سوریه- ۲۳اردیبهشت۹۵

مریم رجوی- گرامیداشت حماسه ۱۹فروردین ۹۰ و پایداری مجاهدان اشرف

پیام مریم رجوی در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران

مريم رجوی: ولایت فقیه، دشمن زنان-سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن اسفند ۱۳۹۴-

گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و سالگرد شهادت اشرف و موسی ۲۳بهمن ۱۳۹۴- ۱۲فوریه ۲۰۱۶

پیام مریم رجوی به مناسبت میلاد مسیح و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی دسامبر ۲۰۱۵

مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را محکوم کنند