حضور در اجلاس پارلماني در نروژ

13 آذر 1388

در يك اجلاس پارلماني در مقر پارلمان نروژ در اسلو كه با حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي، نايب رئيس پارلمان نروژ خانم ماريت نيباك، و شماري از نمايندگان پارلمان از احزاب مختلف اين كشور برگزارشد، بيانيه حمايت اكثريت اين پارلمان از مجاهدان اشرف، اعلام شد و مورتون هوگلوند به نمايندگي ازسوي اكثريت مجلس، سند امضاشده ازسوي 91 نماينده پارلمان را به خانم رجوي اهدا كرد.
در اين اجلاس پارلماني، علاوه بر نمايندگان پارلمان نروژ، لرد دالاكيا، عضو مجلس اعيان انگلستان و معاون رهبر حزب ليبرال اين كشور، به نمايندگي از سوي كميتة ايران آزاد در مجلسين انگلستان، آقاي يان كريستيان لوند، نماينده پارلمان دانمارك، دكترخوان گارسه، وكيل مجاهدان اشرف در دادگاه اسپانيا و شماري ديگر از شخصيتهاي سياسي و حقوقي و مدافعان حقوق بشر دركشورهاي اسكانديناوي شركت داشتند.

نايب رئيس پارلمان نروژ كه اجلاس پارلماني را افتتاح كرد، طي سخناني ضمن خيرمقدم مجدد به خانم رجوي، حضور نمايندگان پارلمان نروژ از احزاب و گرايشهاي مختلف سياسي در اين اجلاس پارلماني را خاطرنشان و تأكيد كرد كه ما در پارلمان نروژ به شدت در قبال نقض حقوق بشر در ايران، نقض حقوق اقليتها، سركوب تظاهرات و به خصوص درمورد اعمال فشارهاي ضدانساني رژيم ايران عليه اعضاي اپوزيسيون در شهر اشرف در عراق نگرانيم و امروز ميخواهيم وضعيت را در سخنراني خانم رجوي رئيس جمهور منتخب مقاومت ايران بشنويم.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت در سخنراني خود، ضمن سپاسگزاري و قدرداني از حمايت اكثريت نمايندگان مردم نروژ از مقاومت ايران و مجاهدان اشرف، تأكيد كرد: بيانيه اكثريت نمايندگان نروژ كه بر حفاظت و ممنوعيت جابجايي اجباري ساكنان اشرف تأكيد ميكند، بيانگر پايبندي شما به ارزشهاي انساني است. اين بيانيهيي است براي حقوق بشر، براي صلح و براي امنيت جهاني. شما دوستان روزهاي سختي و مرارت مردم ايران هستيد و هيچگاه در خاطره مردم ايران فراموش نخواهيد شد.
در خاتمة اجلاس پارلماني، مريم رجوي با تشكر مجدد از نمايندگان مجلس نروژ، هديه سمبليك شهر اشرف به پارلمان نروژ را از سوي مجاهدان اشرف به آقاي مورتن هوگلند اهدا كرد.