شام غريبان همزمان با قيام عاشوراي ايران

06 دی 1388


Sham Ghariban 88شب عاشورا در اقامتگاه رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در اورسوراواز، مراسمي به مناسبت شام غريبان شهيدان و قيام عاشوراي ايران برگزار شد.
در اين مراسم شماري از مادران شهيدان مجاهد خلق و گروهي از اعضا و حاميان مقاومت حضور داشتند.
در اين مراسم رئيس جمهور برگزيده مقاومت ضمن تجليل از حماسه سرخ فام عاشوراي حسيني و جنبش پرشكوهي كه پس از آن توسط زينب كبري رهبري شد، گفت خدا را شكر مي‌كنيم كه مردم و به خصوص زنان و جوانان دلير در داخل ايران با تأسي از همين الگوها و پيامها استبداد وحشي ولايت فقيه را در اوج قدر قدرتيش به زانو درآورده‌اند.

 

 خانم مريم رجوي در سخنان خود در اين مراسم قيام مردم ايران در روز عاشورا و ايستادگي آنان در برابر رژيم را بهترين گرامي‌داشت حماسه كربلا توصيف كرد.
در ادامه اين مراسم شركت كنندگان ضمن اداي احترام به شهيدان و اسيران عاشوراي حسيني، براي پيروزي قيام مردم ايران دعا و نيايش كردند.
اين مراسم با سلامها و درودها گرم حاضران به شهيدان و اسيران قيام و خروش هيهات من‌الذله به پايان رسيد.