ديدار با دانيل ميتران در اورسورواز

15 بهمن 1388

 
خانم دانيل ميتران، رئيس بنياد فرانسه- آزادي  بانوي اول فرانسه در دوران رياست جمهوري فرانسوا ميتران، ظهر روز سه شنبه 13 بهمن ماه، با خانم مريم رجوي در اور سور اواز ديداركرد. درهنگام ورود خانم ميتران، مريم رجوي ازايشان استقبال كرد.سپس در جمعي از خانواده هاي شهيدان و زندانيان سياسي، اعضا و حاميان مقاومت و اهالي اورسورواز، به ميهمان عاليقدر خود خيرمقدم گفت و از حضور و حمايت ايشان طي سه دهه دركنار مقاومت ومردم ايران و به ويژه مواضع خانم ميتران در حمايت از مجاهدان اشرف و قيام مردم ايران قدرداني كرد.

خانم ميتران، با تشكراز مريم رجوي، عزم مردم ايران را براي تغيير و مقاومت عليه ديكتاتوري ستود و تاكيد كرد: تحقق آرمان مردم و مقاومت ايران، گامي مهم در پيشرفت آرمان صلح و همزيستي در جهان خواهد بود.
آنگاه دكترصالح رجوي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران درفرانسه، آقاي آلن شوپه مشاور شهردار و از منتخبان مردم اورسوراواز و تني چند ازحاضران سخنان كوتاهي ايراد كردند و در پايان، خانم رجوي يك لوحه يادگاري از شهر اشرف را به خانم ميتران هديه كرد.خانم مريم رجوي در اين مراسم خطاب به خانم ميتران گفت:

دانيل عزيز،
مي‌خواهم يك بار ديگر به شما خوش‌آمد بگويم.بخصوص از طرف اشرفي‌ها كه شما مدافع بزرگ آنها هستيد.هم‌چنين خانواده‌هاي زندانيان و شهيدان در داخل ايران به شما سلام مي‌كنند.اشرفي‌ها و اعضاي مقاومت مي‌گويند دانيل براي ما فراتر از يك دوست بزرگ است.راست مي‌گويند.آخر در سه دهه گذشته هر وقت تحت فشار و در محاصره بوديم، شما را در كنار خود ديديم. مثل فرشته‌يي كه خدا به كمك انسان مي‌فرستد.
از ياد نمي‌بريم در سال 1984، وقتي كه خميني روزانه اعضاي مجاهدين را صد تا صدتا اعدام مي‌كرد، شما در كنار مسعود حاضر شديد و از حقوق بشر ايران دفاع كرديد.
از ياد نمي‌بريم وقتي كه پناهندگان ايران به صورت توطئه‌آميزي از پاريس به گابن تبعيد شدند، شما در جمع اعتصاب‌غذا كنندگان حاضر شديد و محبتهاي خود را نثار كرديد.
از ياد نمي‌بريم در وقايع شوم 17 ژوئن 2003 وقتي كه متحدان ملاها و مماشات‌گران بر سر ما ريخته بودند، با چه شجاعتي به حمايت از مظلومان برخاستيد. و با چه قدرتي در مقابل كمپين شيطان‌سازي ايستاديد. آن روز در صداي شما وجدان فرانسه بود كه مي‌خروشيد.
از ياد نمي‌بريم كه چگونه عليه برچسب ظالمانه تروريسم به مجاهدين برخاستيد. با حضور در دادگاه و آن همه موضعگيري و اعتراض.
از ياد نمي‌بريم حمايت‌ها وعواطف شما را نسبت به مبارزان اشرف. وقتي كه آنها در محاصره بودند و همدستان ملاها خون شان را بر زمين مي‌ريختند.
و بخصوص كوشش بي‌نظير شما براي آزادي 36 گروگان اشرفي كه به پيروزي آن منجر شد. در آن روز همه اشرفي‌ها به ياد شما بودند.
و آن روزها هيچ‌كدام از ياد ما و مردم ايران نخواهد رفت.
امروز همچنان شما براي بدست آوردن حفاظتشان توسط سازمان ملل در كنار آنها هستيد.
بايد تأكيد كنم كه همه اين تلاشها در باز كردن راه مردم ايران مؤثر بوده.
مي‌دانيد كه در ماههاي اخير در ايران قيام‌هاي دامنه‌داري براي تغيير رژيم در جريان است. شكي نيست كه حذف نام مجاهدين  از ليست تروريستي اتحاديه اروپا باعث بالا بردن روحيه و جرأت  هموطنانمان در اين قيامها بوده است.
اين را هم بگويم كه امروز مردم ما در گير يك نبرد دشوارند.
اما آنها ميدانند كه شما آنها را در اين قيام كه 7 ماه است آغاز شده است حمايت ميكنيد و ميدانند كه شما مخالف اعدامهايي هستيد كه در حال حاضر به بهانه محارب انجام ميشود. با قساوت هر چه تمام‌تر، ملايان آنها را سركوب مي‌كنند.  و روز و شب‌شان اين طور سپري مي‌شود. با اعدام‌ها دستگيري‌ها و شكنجه‌ها و تجاوزها در زندان. با اين همه هيچگاه مثل امروز اين قدر به آزادي نزديك نبوده‌ايم. هيچگاه به اندازه امروز به آينده اميدوار نبوده‌ايم.
فرداي روشن پيش چشم ماست. و بايد به شما بگويم كه مردم ايران، هم امروز و هم در در روز آزادي به ياد انسانهاي بزرگي خواهند بود كه در سخت‌ترين روزها حمايتشان كردند. همه اين نامها براي ايراني‌ها عزيز و پرافتخار است. اما در ميان آنها نام يك زن است كه مي‌درخشد دانيل ميتران.
زني معتقد به اصول و مصمم كه از ارزشهاي انساني دفاع ميكند.
زني صريح و شجاع كه تعادل قوا را در جهت منافع عدالت به چالش ميكشد. زني عاشق آزادي كه با نازيسم مبارزه كرده ، در تمامي جبهه ها حاضر است و بي وقفه خود را نو كرده و بروز ميكند. زني حساس و عاشق طبيعت كه از حقوق زمين و آب بعنوان حقوق پايه اي دفاع ميكند. زني معتقد كه از دوستانشان با وفاداري چشمگير دفاع ميكند.
دانيل عزيز از صميم قلب از شما متشكريم.خانم ميتران طي سخنراني در اين مراسم گفت:

به خاطر اين استقبال دوستانه، محبت آميز و همراه با مهرباني از شما تشكر مي كنم. چه بايد گفت؟ در شروع سال 2010، تمامي آرزوهايم براي اينكه در اين سال  بتوانيد نهايتا شاهد بر قراري صلح باشيد ابراز مي‌كنم  و بعد بايد گفت من فكر مي كنم مردم ايران گامهايشان را استوار كرده‌اند. چون از يك طرف توجه دنيا به آنها جلب شده، به تلاشهايشان، به مقاومتشان، و به اراده شان براي برقرار كردن صلح در اين منطقه. و باز تمامي آرزوهايم را براي اينكه در ايران  و در همه جهان، صلح و ميل به همزيستي و نه دوري  در اثر مخالفت عده اي با عده ديگر   برقرارشود.
اين همه چيزي است كه مي خواستم بگويم.
مريم،  شما تصويري از من ارائه كرديد، كه بايد بخاطر آن رنگ چهره ام به سرخي بگرايد!
ولي اين راهي است كه ما گام به گام با هم  و در كنار شما طي كرده ايم، براي اين‌كه نهايتا شما و كشورتان به‌ خصوص، شاهد آرامش را در آغوش بگيريد  و بتوانيد در آنجا در كنار بستگانتان و در كمال آرامش لازم براي يك زندگي خوب و همراه با بهزيستي به سر ببريد.
اين درست است كه بنياد ما بسيار تلاش مي كند تا از اين سيستمي كه امروزه فشار زيادي  را بر اين جمعيت عظيم  وارد مي آورد، خارج شويم  و روش درست زندگي خود را باز يابيم  روشي كه منطبق بر آرمانهاي انساني باشد.
يك بارديگر از اين كه ميزبان من هستيد از شما تشكر مي كنم.
و اميدوارم امروز به همين خوبي ادامه پيدا كند. هر چند باران مي بارد، ولي امروز براي ما خورشيد مي درخشد.

 
مريم رجوي يك لوح اشرف را به دانيل ميتران اهدا كرد و گفت:

«شما هميشه براي ما سمبل مقاومت مستقل فرانسه هستيد. دنيل ميتران هميشه براي ما ايرانيها سمبل بوده و خوشبختانه اكنون در قيام مردم ايران و ادامه و تعميق آن اين اميد قوت مي گيرد كه هر چه زودتر مردم ايران شاهد تحقق آزادي و احترام به حقوق بشر و برابري بين زن و مرد در ميهن‌شان باشند. بخصوص كه يكي از ويژگيهاي ديكتاتوري مذهبي، زن ستيزي آنست و  بي جهت نيست كه زنان در جنبش مقاومت در صفوف مقدم هستند و پيشتازند. ما بسيار خوشحال خواهيم شد كه روزي شما را به ايران آزاد شده دعوت كنيم. من كتاب اخير شما را خوانده ام، بسيار مفتخر خواهم شد كه روزي فرانس ليبرته بنياد خود را در ايران آزاد شده از قيد و ستم آخوندها برپا كند.

 خانم ميتران در پايان اين ديدار گفت:
هنوز راهي طولاني را براي طي كردن با هم در پيش داريم. اميدوارم اين راه كوتاه شود. اميدوارم پايداري و پي‌گيري شما، در وهله اول و خودم در تلاشهايمان امور را به نظم خود بازگرداند. زيرا نظم يعني عدالت. يعني عدالت خواهي براي اين مردم كه همان طور كه شما گفتيد بسيار شجاعند.ما در بنياد فرانسه آزادي، روي آب كار مي كنيم، كار براي آب يعني كار در نزديكي خلقها، قبل از هر چيز، به كار دركنار خلقهايي كه در حاكميت دولت يا رژيمي خودكامه و ظالم گرفتارند. ادامه بدهيم.
ديدار ازموزه مقاومت
امضاي كتاب «كلمه به كلمه» توسط خانم ميتران به خانم رجوي
به مريم
به نشانه جستجو براي صلح و دوستي با تمامي علاقه ام
دانيل ميتران