• برای وصل به سایت جدید روی این لینک کلیک کنید http://www.maryam-rajavi.com/

مقاله ها

پيام به جلسه كنفرانس مطبوعاتي وكلا و حقوقدانان در ايتاليا

07 مرداد 1388

 [ ديدار از ايتاليا - مرداد 1388 ]

مريم رجويبا سلام خدمت دوستان و همه خانمها و آقايان ، عصر شما بخير

متاسفم كه نمي توانم امروز در جلسه شما شركت كنم. 
بدليل وقايعي كه روز گذشته در اشرف شروع شده، مجبور شدم سفرم به ايتاليا را كوتاه كنم.

همه شما ميدانيد كه روز سه شنبه در يك اقدام شوك آور، نيروهاي عراق بدرخواست رژيم ملاها و بدستور مالكي نخست وزير عراق به كمپ اشرف كه محل استقرار 3400 تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران است حمله كردند.

درحمله به اشرف پليس با تيراندازي و استفاده از گاز اشك آور، گاز ففل و باتون و ميله هاي آهني به ضرب و شتم ساكنان اشرف پرداخت و بعد از مدتي تير اندازي را شروع كردند. تا بحال براثر تيراندازي 7 نفر شهيد شده اند، كه يكي از آنها بدليل ضربه مغزي بشهادت رسيد. بيش از 30 تن دستگير يا ناپديد شدند و نزديك به 400 نفر مجروح. در بين مجروحين حال 13 تن از آنها وخيم است.

حمله به افرادي كه در محاصره قرار داشتند و هيچ امكان دفاعي ندارند يك جنايت عليه بشريت است. اشرف كانون اميد مردم و الهام بخش جنبش هاي اجتماعي در ايران است. بهمين دليل براي ملاها و خامنه اي خيلي مهم است، از آن وحشت دارند. بهمين دليل دست به چنين اقدامي مي زنند. 

 واقعيت اين است كه حمله به اشرف آنروي سكه سركوبي قيام مردم ايران در سراسر شهرهاي ايران است كه بدست نيروهاي انتظامي و بسيج اين سركوب اجرا مي شود. طي هفته هاي اخير رژيم ملاها دولت عراق را براي اين حمله، يعني حمله به قرارگاه اشرف تحت فشار قرار داده بود. خامنه اي كه نتوانسته بود با سركوب و دستگيري وكشتار قيام مردم ايران، اين قيام را سركوب و خاموش كند، قصد داشت و قصد دارد كه با سركوب و كشتار مجاهدين در شهر اشرف، اين شكست خودش را جبران كند.

براي خاتمه دادن به اين فاجعه انساني از همه نمايندگان پارلمان و همچنين سازمان ها و شخصيت هاي مدافع حقوق بشري، وكلا و حقوق دانان در سراسر دنيا، مي خواهم كه اين اقدام مشترك دولت عراق و رژيم ملايان حاكم برايران را محكوم كنند. و از دولت آمريكا بخواهند به وظيفه اش عمل نموده و حفاظت اشرف را بعهده بگيرد، يعني تضمين كند چون اين قرار قبلي بوده كه تضمين كننده حفاظت آنها باشد.

اين اقدام نقض آشكار قوانين بين المللي مي باشد و هيچ مجوزي براي آن وجود ندارد. بخصوص كه دو روز قبل من اعلام كردم كه مجاهدين به دولت هاي عراق و آمريكا آمادگيشان براي بازگشت به ايران در صورت محقق شدن برخي شروط  را اعلام كرده بودند. بنابراين من تاكيد مي كنم آنچه كه ديروز رخ داد و ادامه آن يك مصداق آشكار جنايت عليه بشريت مي باشد.

از همه شما و بويژه حقوقدانان محترم مي خواهم كه به خانواده هاي قربانيان اين حمله براي اقامه شكايت در دادگاه ذيربط بين المللي ياري برسانيد. مقاومت ايران همه تلاش خود را براي اين منظور بكار خواهد بست. پيشاپيش از همه شما سپاسگزارم.

اجازه بدهيد از فرصت استفاده نموده و تاكيد كنم كه زمان تغيير در ايران فرا رسيده است.
قيام، بازتاب خشم مردم ايران است در برابر يك ديكتاتوري مذهبي كه بيش از 30 سال اختناق و سركوب را بر مردم ايران حاكم كرده است. استمرار قيام, عليرغم سركوب بيرحمانه, بيانگر آنست كه استارت سرنگوني ديكتاتوري مذهبي زده شده و اين رژيم از آن گريزي ندارد.
امروز بطلان اشتباه محاسبه دو لتهاي غربي و فرضيه غلط «ثبات» رژيم باثبات رسيده است. اما باز هم بعضا دولتمردان غربي به اميد اينكه خامنه اي و احمدي نژاد بار ديگر سلطه بلامعارض خود را تثبيت خواهند كرد, در فكر ادامه سياست مماشات هستند. پيام من اينست كه وضعيت به هيچ وجه به قبل از 12 ژوئن بر نمي گردد و قيام متوقف نميشود و رژيم آخوندي هيچ راه نجاتي ندارد.
زمان آن رسيده كه سياست جديد و قاطعي در قبال ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران اتخاذ بشود.
فكر مي كنم كه ايتاليا يك نقش كليدي در اين زمنيه برعهده دارد.
ما از اتحاديه اروپا مي خواهيم كه:
1. مذاكره با رژيم ملاها را بيدرنگ متوقف كنند,
2. سفراي خود را از تهران فرا بخوانند,
3. كالاهايي كه مي تواند درسركوب مردم ايران و قيام آنها بكارگرفته بشود را به ايران نفروشند.
4. روابط ديپلماتيك و اقتصادي با اين رژيم را تا خاتمه سركوب و شكنجه و اعدام و آزادي همه زندانيان سياسي و تن دادن به انتخابات آزاد تحت نظارت ملل متحد و در چارچوب حق حاكميت مردم, معلق نمايند.
5. پرونده رهبران رژيم ملايان را بخاطر جنايت عليه بشريت از طريق شوراي امنيت ملل متحد به يك دادگاه ذيصلاح بين المللي براي رسيدگي ارجاع دهند.
6. حمايت خود را از قيام مردم ايران و مقاومت براي تغيير و استقرار دمكراسي در ايران اعلام نمايند و بدينوسيله در كنار مردم ايران قرار گيرند. بجاي اينكه كمك رسان به رژيم ديكتاتوري مذهبي باشند.
اين به نفع مردم ايران، به نفع مردم منطقه، به نفع مردم اروپا و همه دنيا است. فكر مي كنم كه صلح و امنيت بين المللي اين را ايجاب مي كند كه يك سياست قاطع عليه رژيم ديكتاتوري مذهبي همين حالا اتخاذ بشود. تكرار مي كنم قيام مردم ايران و ايستادگي مجاهدين در شهر اشرف يكبار ديگر ثابت كرد كه راه حل سوم يعني تغيير دمكراتيك بدست مردم و مقاومت ايران امكانپذير و بيش از اين رژيم ديكتاتوري ملاها را كمك نرسانند و اجازه بدهند كه مردم و مقاومت ايران راه خودشان را در پيش بگيرند و به پيش ببرند. يكبار ديگر از شما حقوق دانان و وكلا و شخصيت هاي سياسي سپاسگزاري مي كنم. مطمئن باشيد كه اين بارهم كارزار بين المللي شما مثمر ثمر خواهد بود و به كمك مردم ايران و مقاومت ايران خواهد آمد و آنها را در اهداف آزادي خواهانه شان به پيش خواهد برد.
سپاسگزارم از همه شما

 

عكس از فليكر