ملاقات رئيس گروه پارلماني حزب مردم اروپا با مريم رجوي

04 اسفند 1388

آقاي ژوزف دال رئيس گروه پارلماني حزب مردم اروپا   (EPP) بزرگترين گروه سياسي پارلمان اروپا كه از 264 نماينده پارلمان از 27 كشور اروپايي تشكيل شده است، در ديدار با مريم رجوي ضمن تاكيد بر جديت دول اروپايي براي تحريم عليه رژيم ايران گفت: ما در پارلمان اروپا در دفاع از حقوق بشر و حمايت از مردم و اپوزيسيون ايران از هيچ اقدامي دريغ نمي‌كنيم.

مريم رجوي ضمن تشريح ابعاد سركوبگري‌هاي رژيم و توطئه‌هاي آن عليه قيام مردم ايران و مجاهدان اشرف، تأكيد كرد كه ياري رساندن به اين قيام و دفاع از اشرف و ايستادگي در برابر شانتاژها و فشارهاي رژيم نه فقط در جهت منافع مردم ايران بلكه نياز مبرم صلح و امنيت جهان است.