ملاقات رئيس هيأت ايتاليا در گروه پارلماني حزب مردم اروپا با مريم رجوي

04 اسفند 1388

 آقاي ماريو مائورو ( Mauro)رئيس هيأت ايتاليا در گروه پارلماني  حزب مردم اروپا در ملاقات با مريم رجوي از قيام مردم ايران و حقوق ساكنان اشرف در برابر سركوبگري‌هاي رژيم حمايت كرد و بر لزوم اجراي قطعنامه پارلمان اروپا درباره اشرف مصوب 24 آوريل 2009 تأكيد نمود.
در پي اين ملاقات، روز سه شنبه 23فوريه از سوي دفتر آقاي ماريو مائورو يك اطلاعيه مطبوعاتي به اين شرح صادر شد.
ملاقات با رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران
آقاي ماريو مائورو امروز بعدازظهر با خانم مريم رجوي رئيس جمهور منتخب شوراي مقاومت ايران ديدار نمود.
خانم رجوي گرمترين تشكرات خودشان را از آقاي مائورو بخاطر سخنان قاطع ايشان بدنبال حملات 28 و 29 ژوئيه عليه شهر اشرف، ابراز داشت، سخناني كه منجر به آزادي 36گروگاني گرديد كه اگر يك روز بيشتر در دستان عراقيان باقي مي ماندند قطعا منجر به مرگ آنها مي شد.
خانم رجوي همچنين از حمايتهاي هميشگي آقاي مائورو از برقراري دمكراسي در ايران از ايشان تشكر كرد و خاطرنشان ساخت كه مردم ايران حمايت آقاي مائورو را در شرايط سختي كه با آن روبرو هستند، هرگز فراموش نخواهند كرد.
درخاتمه، خانم رجوي از آقاي مائورو خواستار تسريع تلاشهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و مؤسسات تابعه آن براي متعهد شدن سازمان ملل متحد به حفاظت از كمپ اشرف گرديد.