ملاقات يكي از رهبران حزب دمكرات مسيحي با مريم رجوي

04 اسفند 1388

آقاي هانس گِرِت پُوتِرينگ از رهبران حزب دموكرات مسيحي(حزب حاكم) آلمان و  رئيس پيشين پارلمان اروپا با مريم رجوي در بروكسل ديدار و گفتگو كرد.
مريم رجوي در اين ملاقات ضمن تشكر از تلاشهاي آقاي پوترينگ براي دمكراسي و حقوق بشر، آخرين تحولات قيام مردم ايران و نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران و پروژه تسليحات اتمي رژيم آخوندي را تشريح و اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه اين رژيم و حمايت از مقاومت ايران را مورد تاكيد قرار داد.

دكتر  پوترينگ ضمن تشكر از خانم رجوي و ابراز نگراني از نقض حقوق بشر و پروژه هاي اتمي، بر ضرورت ديالوگ با اپوزيسيون ديكتاتوري ها تاكيد كرد و گفت بايد به خاطر داشت كه كساني كه امروز در اپوزيسيون هستند،, فردا حكومت خواهند كرد.