ملاقات نائب رئيس پارلمان اروپا از ايتاليا با مريم رجوي

04 اسفند 1388

خانم رُبِرتا آنجليلي نائب رئيس پارلمان اروپا از كشور ايتاليا در ملاقات با مريم رجوي از نقش زنان ايران در مبارزه عليه ديكتاتوري حاكم تجليل كرد.
نايب رئيس پارلمان اروپا همچنين نسبت به سرنوشت ساكنان اشرف به ويژه زنان اشرف كه هدف توطئه‌هاي رژيم قرار گرفته‌اند، ابراز نگراني كرد و همبستگي خود نسبت به آنان را خاطرنشان نمود.

خانم آنجليلي گفت چه در پارلمان اروپا و چه در ايتاليا ما همه تلاشهاي خود را براي حمايت از مردم ايران و مجاهدان اشرف به عمل مي‌آوريم.