پيام تسليت به مناسبت شهادت مجاهد خلق شعبان سوري

29 مرداد 1388

خانم مريم رجوى، شهادت جانگداز مجاهد خلق شعبان سورى را كه 22سال تمام از عمر پربار خود را، با صدق و فداى بيكران، در ارتش آزادىبخش ملى ايران، وقف رهايى مردم و ميهنش نمود و سرانجام در حماسه فروغ ايران به كهكشان جاودانه فروغها پيوست، به مجاهدان پايدار اشرف و به رهبر مقاومت كه اين چنين پاره هاى تن و جگر خود را فداى آزادى خلق و ميهن در زنجير مىكند، تسليت گفت.

خانم رجوى افزود: از آن‌جا كه به خاطر كمبود امكانات پزشكى، بسيارى از 500 مجروح اشرف، آگاهانه جاى خود را در امداد پزشكى براى مجروحان وخيم تر، خالى كرده اند؛ نيروهاى آمريكايى مى‌بايد براى پيشگيرى از تكرار مواردى مانند مجاهد شهيد شعبان سورى - كه دو هفته سردرد داشت و دم برنمى آورد-، كليه مصدومانى را كه در وضعيت مشابه قرار دارند در بيمارستان بلد مورد معاينه كامل قرار بدهند. بديهى است كه معاينه موارد ضربه مغزى و مجاهدانى كه چماقداران رژيم آخوندى در عراق به آنها در ناحيه سر ضربه زدهاند از اولويت برخوردار است.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت با درود به مجاهد شهيد شعبان سورى و همه شهيدان فروغ ايران تأكيد كرد:
خلق قهرمانى كه تصاوير فرزندان شهيدش در اشرف را به طواف كعبه مى برد و پيام سرفرازيشان را به امواج رودخانه هاى ميهن مى سپارد، و پرچم پايداريشان را برقله هاى البرز به اهتزاز درمى‌آورد، مصمم است كه استبداد دينى را به زير بكشد. اين شهيدان، طلايه داران همين مسيرند و بهاى آزادى و استقرار حاكميت مردم را با جانهاى پاكشان مى پردازند.
سلام برشهيدان
سلام براشرف پايدار وسرافراز
 سلام برملت بزرگ ا يران
 زنده باد آزادى