ملاقات با آقاي اتو بنهارت

07 فروردين 1389

خانم رجوي درسفر به آلمان، با آقاي اتو بنهارت رئيس بنياد هرمن الرز و عضو هيئت رئيسه بنياد كنراد آدنائر ديدار و گفتگو كرد.  اتوبنهارت از شخصيتهاي برجسته حزب دمكرات مسيحي آلمان است.
در اين ملاقات، مريم رجوي از تلاشهاي آقاي بنهارت در دفاع از ساكنان اشرف سپاسگزاري نمود و شرائط كنوني ايران به ويژه قيام‌هاي مردم ايران و تأثير آن در تشديد ضعف و بي‌ثباتي رژيم را مورد بحث قرار داد.

آقاي اتوبنهارد با اظهار خوشوقتي از ديدار با رئيس جمهور برگزيده مقاومت گفت: ديكتاتورها در پايان عمرشان خطرناكتر از هميشه هستند و اين هم براي مردمي كه درخيابانها اعتراض ميكنند و هم براي اشرف مي تواند خطرآفرين باشد.
وي برضرورت پيگيري تلاشها به منظور اتخاذ اقدام‌هاي فوري مؤثر بين‌المللي براي تضمين حفاظت اشرف و مقابله با توطئه هاي رژيم تاكيد كرد.